Lämna återbud till Amazonas synoden!

1
min read

Lämna återbud till Amazonas synoden!

tors, 08/22/2019 - 21:45
Posted in:
0 comments

Amazonas synoden som närmar sig oroar allt fler katoliker i hela världen. Även om den kommande synoden tematiskt skall ägna sig åt Amazonasområdet, reagerar många observatörer på det alltför långgående, och kanske till och med avgörande, progressiva inflytandet inom det tyskspråkiga området.  Av det skälet publicerar Katolsk Horisont här ett brev från en läsare till redaktionen för den katolska, tyskspråkiga tidningen Die Tagespost på just detta tema.

Shamanen Isdoro Jajoy av Ingastammen i Colombia "välsignar" folket i Bogota den 14 augusti 2019 under ett förberedelsemöte inför biskopssynoden för Amazonas i oktober. (The Tablet/Photo: CNS photo/Manuel Rueda)

 

Svar till ”Amazonas som ny uppenbarelse” (DT 1.8). Det får bli ett slut på lustigheterna! Jag är en beskyddare som vill bevara! Lämna återbud till Amazonas synoden! Protagonister i Altersheim! Stäng av ”den synodala vägen” och begrav den! Söka uppenbarelse i biomassan, nej men lägg av! Ut ur tidsandans urskog! Öppna korpgluggarna! Modernisterna feltolkar vad man tror är tidens tecken! Återvänd genast till Guds självuppenbarelse i Jesus Kristus! Det handlar om Guds ord i mänskligt språk! Det handlar om tilliten till det sanna vittnesbördet i apostlarnas vittnesbörd! Det handlar om att bevara Kyrkans tro i den helige Andes läroämbete! I Kyrkan handlar det om vägen tillbaka till sig själv till den ena, heliga, katolska och apostoliska närvaron, Jesu Kristi mystiska liv! Och det handlar om att ta den himmelske Faderns uppenbarade vilja på allvar och efterfölja den!  

Det måste bli ett slut på reformer för att rädda Kyrkan och världen genom klerikal konspiration! Det måste bli ett slut på allt som man tror ett sekulariserat hjärta efterlängtar, det vill säga celibatets avskaffande, diakonissvigning, kvinnopräster och gifta Viri probati som präster, tillgång till den heliga kommunionen för äkta par med olika kyrklig konfession och omgifta frånskilda, kyrklig välsignelse för homopar och en reform av ”Humanae vitae” till besvär för de ofödda! Bort med fingrarna från allt sådant! Lämna återbud till Amazonas synoden så fort som möjligt – Ditt heliga namn vare lov och pris, oss till seger och till hela din heliga Kyrka! Heliga Maria Guds Moder, be för oss!

                                                                                           O G E (en läsare av die Tagespost)

källa: die Tagespost

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
22/04/2024
Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024