Kungarna i tidig svensk katolsk historia

3
min read

Kungarna i tidig svensk katolsk historia

tors, 07/04/2019 - 09:36
Posted in:
0 comments

                                                        Erik Segersäll, som tecknad på 1800-talet

 

De katolska kungarna i Sverige fram till arvsfurstedömet och den moderna nationalstaten på 1500-talet har en många gånger väl dokumenterad historia. De tidigaste kungarnas bakgrund och liv är emellertid ofta höljt i dunkel. När man i dag vill sätta sig in i tidig svensk historia måste man också vara medveten om att Sverige inte alltid haft den stora yta landet har i dag. En annan faktor att hålla i minnet är att Sverige varit i union med Norge och Danmark, särskilt under Kalmarunionen, 1397-1521.  

När det gäller Kyrkans mission i Sverige och kristendomens utbredning räknar vi vanligtvis med S:t Ansgars missioner på 800-talet. Det kan dock vara så att den kristna tron kommit till Norden och till Sverige på andra vägar tidigare, men som inte lämnat tydliga spår efter sig. Vad vi alla emellertid hoppas är att vårt land kan komma att blomstra igen som kristen nation. Tidens strömningar talar alltid ett annat språk, men vi tror ändå att Gud har sista ordet och att människor vill tro på Gud som en verklighet som ger vardagslivet sitt evighetsbundna innehåll.

Den följande enkla lilla sammanställning vill alltså bara öppna en dörr till det förflutna och låta oss ana och uppskatta den stora rikedom som kommit vårt folk till del under så lång tid.

Vår nuvarande drottning Sylvia var katolik på moderns sida men fick den protestantiska tron genom föräldrarnas äktenskap.

Drottning Sylvia, född Sommerlath
Drottning Sylvia, född Sommerlath

 

Medeltidsforskningen ger hela tiden nya och intressanta upplysningar om vår kulturs tidiga historia som hänger ihop med Europas kristna historia. För de första kungarna har vi inte klara bevis på deras dop och inlemmande i Kyrkan, och det är ju det som intresserar oss mest. Drottningarnas bakgrund är inte alltid helt bekräftad. Äktenskapen har ingått mellan personer av svenska ätter eller personer av svensk ätt och personer utländsk ätt under hela den katolska tiden. Allianser mellan kungariken och släkter var regel under hela den tidiga europeiska kulturen som i grunden var katolsk. Från Karl den Stores tid i början av 800-talet kan vi också se hur den kristna utbildningen av präster och lekfolk blev själva grundstommen i den europeiska kulturen. Äktenskapen och tronföljdsfrågorna går som en röd tråd i västerlandets hela historia. 

Efter Reformationen i Sverige (Västerås riksdag, 1527) är det mer regel än undantag att kungarna ingick äktenskap med utländska prinsessor eller kvinnor ur kända familjer. Efter den lutherska trons införande i Sverige genom ett nytt prästerskap från 1500-talets slut tillkom ett religiöst -politiskt motiv att välja gemål till kungarna, den protestantiska kyrkotillhörigheten. Det finns bara en drottning som förblev katolik i hela sitt liv i Sverige och det var Drottning Josefina som var av tysk-bayersk härkomst men född i Milano, Italien och som gifte sig med den unge prinsen Oskar, son till det franskfödda kungaparet Karl XIV Johan Bernadotte-Desideria Clary.

Drottning Josefina av Leuchtenberg-Beauharnais
Drottning Josefina av Leuchtenberg-Beauharnais
Född 1807, död i Sverige 1876

 

Den katolska kungalängden under tiden före den svenska enhetsstatens bildande är inte alltid fullt belagd och inte alltid oomstridd. Den kristna identiteten bland kungar och drottningar under den här tiden är visserligen katolsk, men hur den katolska tron levdes och praktiserades kan ofta bara vara   föremål för gissningar, ibland kvalificerade, ibland rena antaganden. Men det är viktigt att konstatera att tidig svensk historia är djupt förbunden med den Katolska kyrkan och därmed med påven i Rom. Följande okommenterade lista av kungar vill bara visa att kungar och drottningar varit levande, namngivna personer som bidraget till det svenska folkets framväxt och utveckling. De utgör tillsammans den tidiga, svenska katolska historien i vårt land.

 

Kung Björn                            800-talet

Kung Anund                          800-talets slut   

Emund Eriksson                    960-talet

Erik Segersäll                        970 (död ca 995)

Erik Segersäll, som tecknad på 1800-talet
Erik Segersäll, som tecknad på 1800-talet

 

Olof Skötkonung                    995-1022

Mynt präglat i Sigtuna för kung Olov
Mynt präglat i Sigtuna för kung Olov

 

Anund Jakob                         1022-1050

Emund Gamle                       1050-1060

Stenkil                                   1060-1066

Hallsten                                 1067-1070

Inge den Äldre                      1079-1110

Filip och Inge den Yngre       1110-1118 samregerande

Ragnvald Knaphövde           1120-talets mitt

Magnus Nilsson                    1125-1130

Sverker den Äldre                 1130-1156

Erik den Helige                      1156-1160

Kung Erik som han avbildades på Stockholms stads sigill, känt från 1376 (Wikipedia)
Kung Erik som han avbildades på Stockholms stads sigill, känt från 1376 (Wikipedia)

 

Magnus Henriksson              1160-1161

Karl Sverkersson                   1161-1167

Knut Eriksson                        1167-1195 (eller 1996)

Knut Erikssons bild i Dädesjö kyrka
Knut Erikssons bild i Dädesjö kyrka

 

Sverker Karlsson                   1195 (eller 1196) – 1208

Erik Knutsson                        1208-1216

Johan Sverkersson                1216-1222

Erik Eriksson Läspe och Halte         1222-1229; 1234-1250

Knut Långe                            1229-1234

Birger Jarl  , jarl                     1248-1266

Skulptur av Birger Jarl i Varnhems kyrka, Västergötland
Skulptur av Birger Jarl i Varnhems kyrka, Västergötland

 

Valdemar                     1250-1275

Magnus Ladulås          1275-1290

Birger Magnusson        1290-1318

Magnus Eriksson          1319-1364

Erik Magnusson            1356-1359

Håkan Magnusson        1362-1364

Albrekt av Mecklenburg        1364-1389

Margareta                      1389-1396 (-1412)

Drottning Margareta, begravd under alabastermonument i Roskilde domkyrka, Danmark
Drottning Margareta, begravd under alabastermonument i Roskilde domkyrka, Danmark

 

Erik av Pommern                    1396-1439

Erik av Pommern, teckning från 1424. Louvren, Paris
Erik av Pommern, teckning från 1424. Louvren, Paris

 

Kristoffer av Bayern                1441-1448

Karl Knutsson (Bonde)           1448-1457

                                               1464-1465

                                               1467-1470

Kung Karl Knutsson (Bonde)
Kung Karl Knutsson (Bonde)

 

Kristian I                                          1457-1464

Sten Sture den Äldre, Riksföreståndare          1470-1497

                                                                         1501-1503

Sten Sture den Äldre
Sten Sture den Äldre

 

Sten Sture den Äldre beställde S:t Göran och draken (Storkyrkan, Gamla Stan, Stockholm) av Bernt Notke
Sten Sture den Äldre beställde S:t Göran och draken (Storkyrkan, Gamla Stan, Stockholm) av Bernt Notke

 

Hans (Johan II)                                                                  1497-1501

Svante Nilsson (Natt och Dag), Riksföreståndare              1504-1512

Sten Sture den Yngre, Riksföreståndare                            1512-1520

Kristian II                                                                             1520-1521

Gustav I Eriksson (Vasa), Riksföreståndare                       1521-1523

    Konung                                                                            1523-1560

 

Gustav I Eriksson Vasa
Gustav I Eriksson Vasa

 

Gustav Vasa, porträtt från omkring 1558 i porträttsamlingen på Gripsholm. Okänd konstnär, men med mycket snarlikt utförande trärelief av kungen, gjord av Willem Boy (Källa: Wikipedia).

 

Riksregalierna

Riksregalierna

 

I Skattkammaren på Stockholms Slott finns "Rikets regalier och dyrbarheter" utställda.

Rikssvärdet, kungakronan, spiran, äpplet och nyckeln är en samling enastående konstföremål, som i sig bär ett koncentrat av svensk ceremonihistoria från fem århundraden. Ägs av staten. (Källa: www.kungahuset.se)

Sammanställt för Katolsk Horisont, 3 juli, Aposteln S:t Thomas’  minnesdag; Göran Fäldt

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024