Katolska kyrkan i Tyskland förlorade 200 000 medlemmar förra året

3
min read

Katolska kyrkan i Tyskland förlorade 200 000 medlemmar förra året

tors, 07/25/2019 - 22:18
0 comments

       Xanten Cathedral, Germany. Credit: Daniel Mennerich via Flickr (CC BY NC ND)

 

Berlin 22 juli 2019 (CNA)

En flerårig trend fortsätter för Katolska kyrkan i Tyskland, som hade en kraftig nedgång i medlemsantalet förra året genom att förlora mer än 200 000 under 2018.

Enligt den tyska biskopskonferensen har Katolska kyrkan förlorat 216 078 medlemmar under förra året. De protestantiska samfunden upplevde en liknande förlust med 220 000 medlemmar under samma period.

Fr. Hans Langendörfer, SJ, som är sekreterare för den tyska biskopskonferensen, sade att siffrorna visar att Kyrkan i Tyskland behöver bli ”mer självkritisk och konstruktiv.”

“Den aktuella statistiken är oroande. Det finns ingen ljuspunkt beträffande siffrorna. De bekräftar den trend som påverkat Kyrkan under de senaste åren,” säger han i ett uttalande.

I uttalandet sades också att det är till stor skada om katoliker inte längre litar på Kyrkan eller tycker att hon inte är trovärdig. Fr Langendörfer sa i sin fortsättning att kyrkoledarna måste ställa sig frågan hur Katolska kyrkan ska kunna fungera mer välkomnande och erbjuda hopp för människor så att de upplever Kyrkan som ett hem för dem.

Den senaste tidens skandaler med sexövergrepp kan ha bidragit till en del av medlemsförlusten, enligt opinionsundersökningar som citeras av den tyska mediekanalen Deutsche Welle (DW).

Men trots allt har medlemskapet varit nedåtgående under flera år.

Antalet prästvigningar har också rasat kraftigt. Under 2005 prästvigdes 122 stiftspräster i landet. Tio år senare var det bara 58 män som blev prästvigda.

Cirka 53% av Tysklands invånare är fortfarande katoliker eller protestanter, enligt DW. Båda samfunden har för närvarande fler än 20 miljoner medlemmar vardera.

Men universitetet i Freiburg förutspår att medlemstalet i båda samfunden kommer att halveras fram till 2060, från nuvarande 45 miljoner tillsammans, till under 23 miljoner under de närmaste 40 åren.

I enlighet med tysk lag dras automatiskt en inkomstskatt på upp till 9% för medlemmar med kyrkotillhörighet. Dessa pengar fördelas sedan till de kyrkliga organisationerna, bland dem Katolska Kyrkan och den Tyska Evangeliska kyrkan, som är en federation av protestantiska grupperingar, de flesta lutheraner, som är den största protestantiska gruppen i Tyskland.

Skattebetalarna har möjlighet att slippa denna beskattning genom att anmäla till myndigheterna att man lämnat sitt religiösa samfund. År 2017 var kyrkoskatten 13,5 miljarder dollar för alla samfunden totalt.

Den förutspådda minskningen av antalet medlemmar kommer att leda till kraftiga budgetnedskärningar för den Katolska kyrkan i Tyskland.

Flera tyska biskopar har varit indragna i ett antal konflikter de senaste månaderna. En del av dessa har också lett till spänningar med Vatikanen, särskilt när det gäller mottagandet av kommunionen för protestanter som är gifta med katoliker, ett bruk som nu har fått officiell status i flera tyska stift. En annan fråga gäller mottagandet av eukaristin för skilda och omgifta katoliker.

Minst en biskop har nyligen uttryckt sitt stöd för en ’kyrkostrejk’ för att genomdriva prästvigning av kvinnor.

Förra månaden skickade påven ett 28 sidor långt brev till Tysklands katoliker och uppmanade dem att fokusera på evangelisation för att möta ”erosionen” och ”trons försvagning” i landet.

I brevet uttalade påven en varning när det gäller ”den synodala vägen,” en process som den tyska biskopskonferensen aviserade i mars. Man sade då att frågor om prästernas celibat, Kyrkans undervisning om sexualmoralen och en reducering av klerikal makt skulle kunna vara föremål för att utveckla en ”synodal progression” som kunde leda till ett bindande, men ännu inte klarlagt, beslut.

”Synodalitet förutsätter och kräver den Helige Andes medverkan,” sade påven i brevet.

Påven varnade för att det “trots seriös och oundviklig reflexion är  lätt att falla för subtila frestelser… därför måste man vara försiktig eftersom dessa, i stället för att hjälpa oss att vandra en gemensam väg, håller oss kvar i förutfattade meningar och mekanismer som kan sluta i alienation eller begränsa vårt uppdrag.”

Påven upprepade också de problem han tog upp med de tyska biskoparna vid deras ad limina besök i Rom i november 2015. Han hade redan då uppmärksammat en allvarlig brist när det gäller mottagandet av sakramenten bland de tyska katolikerna. Han uppfordrade biskoparna att göra en ”pastoral omvändelse” och varnade dem för ”överdriven centralisering.”

“Att acceptera och bära den nuvarande situationen är en inbjudan till att inse vad som har dött i oss och i våra samfund som behöver evangelisationsuppdraget och Vår Herres närvaro,” sade påven Franciskus. ”Men detta kräver mod för det vi behöver är mycket mer än en strukturell, funktionell eller organisatorisk förändring.”

                                                       Översättning för Katolsk Horisont: Lena Fäldt, juli 2019

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024
Katolsk Horisont
2/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024