Kardinal Sarah: Kyrkan är i djup kris

2
min read

Kardinal Sarah: Kyrkan är i djup kris

ons, 04/10/2019 - 22:55
0 comments

Kardinal Robert Sarah

 

En hel rad präster, biskopar och till och med kardinaler drar sig för att förkunna Guds budskap av rädsla för att stöta bort människor. Kristi Uppståndelse kan skänka hoppet igen, även om allt ser mörkt ut, har kardinalen sagt. Prefekten för Gudstjänstskongregationen, kardinal Robert Sarah, har i en intervju liknat den aktuella situationen i Kyrkan med Långfredagen då Jesus blev förrådd.

”Kyrkan befinner sig i en djup kris”, sammanfattade kardinal Sarah på den franska internetsidan Valeurs Actuelles. Kardinalen har talat om sin bok ”Le soir approche et déjà le jour baisse” (”Det börjar bli kväll och dagen är snart slut”, Lukas 24:29, preliminär boktitel, övers. anm.). Boken inbjuder främst att vara ett ”Samtal om klarheten och visheten”. Den vill vara en bok för de troende som förskräcks av de dagliga skandalerna. Det var kardinalens förhoppning att boken skulle skänka den glädje Kristus skänker oss, har han sagt.

”Det är Uppståndelsen som i allt mörker tänder hoppet”, fortsatte han – med betoning på varje ord. Boktiteln har medvetet fått sitt namn efter berättelsen om lärjungarna på vägen till Emmaus.

”Jag är helt övertygad om att den situation vi nu har i Kyrkan på alla punkter stämmer överens med Långfredagen efter det att lärjungarna övergett Kristus.  Judas, som förrådde honom, såg en annan Kristus efter sina egna förväntningar, en Kristus som prioriterade de politiska frågorna”, sa han vidare. 

En lång rad präster och biskopar i våra dagar tycks vara helt besatta av de politiska och sociala frågorna, sa kardinalen i sin kritik.

Präster, biskopar, och till och med kardinaler, verkar i dag dra  sig för att förkunna Guds budskap och förmedla Kyrkans lära. Därför uttrycker de sig helst svävande och ibland rent felaktigt för att undvika varje anledning till kritik. Denna anpassning till världen är en form av förräderi, har kardinal Sarah sagt med beklagande. 

De politiska och sociala frågorna kan i själva verket bara besvaras i ljuset av den kristna läran. Det är Kristus som gör oss solidariska och broderliga. ”Så länge vi inte har Kristus som vår äldre broder finns ingen äkta kärlek till nästan”, underströk han.

”Kristus är det enda ljuset i världen”, fortsatte Robert Sarah. Hur har Kyrkan kunnat vända sig från honom och gå vilse i de rena materialistiska frågorna? frågade han sig. Kyrkan måste därför återvinna den inre förståelsen av sitt gudomliga uppdrag som innebär att föra människorna till Kristus.

”Kristus är förhoppningen”, tillade han. Han är den ende som kan föra Kyrkan ut ur hennes nuvarande kris. Samtidigt medgav han att en majoritet präster är trogna sitt missionsuppdrag. Globalt är det bara ett litet antal klerker som skulle vilja anpassa Kyrkan och göra eftergifter till de västerländska samhällena, sa kardinalen.

Översättning från tyskan för Katolsk Horisont, 10 april 2019, Göran Fäldt.

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024