Kardinal Sarah: Den ideologiska framstöten under Amazonassynoden är en förolämpning av Gud

2
min read

Kardinal Sarah: Den ideologiska framstöten under Amazonassynoden är en förolämpning av Gud

fre, 10/11/2019 - 20:58
0 comments

                                                                        Kardinal Robert Sarah (foto CNA arkiv)

 

Vatikanen, 9 oktober 2019 (CNA). – Att en del västerlänningar använder sig av Amazonassynoden för att främja sina egna ståndpunkter är en förolämpning mot Gud och planen för Kyrkan, sa kardinal Robert Sarah i intervju under veckan.

”Den här synoden har evangelisationen i Amazonas som uttrycklig, lokal målsättning. Tyvärr utnyttjar en del västerlänningar mötet för sina egna syften,” sa Sarah till den italienska dagstidningen Corriera Della Sera den 7 oktober. 

Kardinalen har särskilt nämnt sådana önskade samtal under synoden som skulle gälla vigning av gifta män, upprättande av kyrkliga tjänster för kvinnor och behörighet inom vissa områden för lekmän.

”Hela den universella Kyrkans struktur påverkas i det här synsättet. Att då samtidigt introducera ideologiska planer skulle vara ett både ohederligt och bedrägligt sätt att manipulera andra och utnyttja mötet. Gud, som leder Kyrkan och anförtror henne frälsningsplanen, förolämpas,” hävdade han.

Sarah, som är en av deltagarna i Amazonassynoden, påpekade att han hört några säga att de hoppas att mötet under denna synod skall vara ett ”laboratorium” för den universella Kyrkan och att andra sagt att allt kommer att vara annorlunda efter mötet. Kardinalen deltar i sin egenskap av prefekt för Gudstjänstskongregationen.

”Om det stämmer är det ohederligt och vilseledande,” kommenterade kardinalen. Han tillade att han var ”chockad och upprörd över att de fattigas andliga nödläge i Amazonas tagits som ursäkt för att stödja typiskt borgerliga projekt och en gudlös kristendom. Det är avskyvärt.” Förslaget att komma till rätta med prästbristen i Amazonas genom att viga gifta, väl ansedda män – så kallade viri probati – kallade Sarah ”teologiskt absurt”, något som innebär ”ett nedvärderande av prästämbetet till en ren funktion…”

Han sa att förslaget motsäger Andra Vatikankonciliets lära eftersom man i själva prästämbetet verkar skilja mellan Kristi identitet som präst, profet och konung. Han tillade att vigning av gifta män ”i praktiken skulle ifrågasätta celibatets grundläggande och obligatoriska natur som sådan.”

Sarah sa att ingen hyser några farhågor om förslaget om viri probati men synoden kommer att studera frågan och påven Franciskus kommer att dra sina slutsatser, samtidigt som han noterade att Franciskus citerat S:t Paulus VI i ett tal i januari månad då han sagt: ”Jag skulle hellre ge mitt liv än ändra på lagen om celibatet.”

Sarah sa ”att det i grunden handlar om en annan fråga, nämligen hur vi förstår vad kallelsen till präst betyder. Vi kan ställa oss frågan varför det inte finns människor längre som är villiga att ge sig själva helt till Gud, till prästämbetet och jungfruligheten.” Enligt hans mening funderar folk hellre på olika ”quick-fix” idéer än att ta itu med verkliga, större frågeställningar.

Han sa också att tanken att ett kyrkligt inrättat prästerskap med äktenskap skulle sätta stopp på all pedofili, eller att man skulle kunna utöka kyrkliga uppdrag för lekmän därför att kallelserna är få, är ett typiskt ”manligt antagande”. ”Och ärligt talat kan jag inte se hur de kyrkor som idag inte tillämpar det prästerliga celibatet är så mycket rikare än den Katolska kyrkan, om det nu är det som är syftet,” sa han.

                                                                                               Hannah Brockhaus

Översatt för Katolsk Horisont, 11 oktober 2019, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024