Kardinal Baldisseri: Amazonas synodens arbetsdokument är inte ’magisterium’

2
min read

Kardinal Baldisseri: Amazonas synodens arbetsdokument är inte ’magisterium’

sön, 10/06/2019 - 13:38
0 comments

                                                                                        (CNA foto/Paul Haring)

 

’Kritiken är bra’, tillade Baldisseri.

Kardinal Lorenzo Baldisseri, som är ledare för biskopssynoden, har tonat ner betydelsen av förarbetena till synoden och sagt att de varken är ”påvliga dokument” eller ”magisterium”.

Som svar på frågan om den kritik en del biskopar och kardinaler har gett uttryck för med anledning av förarbetena – Instrumentum laboris – sa Baldisseri att ”kritik är bra.” Instrumentum laboris är resultatet av två års uppmärksamhet på de frågor folket i Amazonas hade, sade han och menade att ”det är nödvändigt att lyssna utan att döma.”

Kardinalen underströk också att sessionerna under synoden är konsultativa och inte avgörande och han sa också att det verkliga ”slutdokumentet” för en biskopssynod är ett dokument som påven beslutar publicera efteråt och inte själva dokumenten från synoden eller försynoden. ”De är inte undertecknade av påven,” sa han och ansåg att det av det skälet inte behövdes någon utvärdering av Instrumentum laboris.

Kardinalerna Gerhard Müller, Walter Brandmüller och Raymond Burke har alla författat brev eller dokument som uttrycker oro över delar av innehållet i Instrumentum laboris som lagts fram till biskopssynoden om hela Amazonasregionen den 6-27 oktober.

”Vissa delar av synodens Instrumentum laboris tycks inte bara sakna överensstämmelse med Kyrkans autentiska lära, utan tycks till och med avvika från den.”

Emeritusbiskopen José Luis Azcona av Marajó sa också att förarbetena inte tog upp dagens aktuella problem som Kyrkan står inför i regionen. I stiftet finns ett dussintal öar i Amazonas floddelta.

Brasilienbördige kardinalen Claudio Hummes är Amazonassynodens ordinarie samordnare. Han är ärkebiskopemeritus av São Paulo och tjänstgjorde som prefekt för kongregationen för det klerikala ståndet 2006-2010.

Hummes sa den 3 oktober att Instrumentum laboris kommit till för synodens skull men ”inte är synodens resultat.” Han tillade att dokumentet handlar om att lyssna på allvar till folket i Amazonas. När det gäller frågan om vigning till präst för viri probati – det vill säga erfarna, gifta män – som är ett av de teman som förs fram i Instrumentum laboris, så är det ”upp till alla att ställa frågan” och ”studera möjligheterna” som gäller, sa Baldisseri. ”Synodfäderna har full frihet att diskutera frågan.”

Salesianfader Martin Lasarte, som är en av synodfäderna, sa till CNA den 3 att man missar de djupare och mer grundläggande frågorna om att leva ett kristet liv i regionen, om man bara riktar in sig på prästbristen i Amazonas.

”Vi pratar bara om bristen på präster men den bristen är ett djupare problem som kanske har att göra med ett mycket svagt kristet liv eller en mycket ofullständig evangelisationsprocess,” sa han.

Lasarte är med i synoden som en av 33 deltagare som utnämnts av påven Franciskus. Han är koordinator för Salesianernas missionsavdelning där han medverkar som utbildare av missionärer. Han har gjort tjänst som missionär i Angola i 25 år. Med sin erfarenhet från Afrika sa han att ”problemet ligger i ett mycket torftigt kristet liv… Kyrkor som är rika (i tron) och lever det kristna livet … saknar inte kallelser.”

                                                                                                            Hannah Brockhaus

Översatt för Katolsk Horisont den 6 oktober 2019, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicherald.co.uk

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024