Hur Franciskanerna i Syrien hjälper barnen att helas efter krigets trauma

3
min read

Hur Franciskanerna i Syrien hjälper barnen att helas efter krigets trauma

mån, 03/09/2020 - 19:17
Posted in:
0 comments

                                                                              Foto Franciscan Care Center i Aleppo

 

Aleppo, Syrien, 7 mars 2020 (CNA). – Fader Firas Lufti har varit missionerande präst i Aleppo under kriget och blivit vittne till hur en hel generation barn i Syrien genomlevt krigets trauma. Barnen har levt ett helt liv i otrygghet på grund av det tragiska kriget.  

”Jag har sett barnen som bor i ruinerna med egna ögon och rört vid deras lidande. De har inget hem för allt är förstört”, sa fr Lufti. Franciskanen har försökt ordna med en trygg, helande plats för barnen. Många av dem lider av ångest, depression och posttraumatisk stress.

”Vi har förstått att barnen i Aleppo är traumatiserade genom kriget. Väldigt många har förlorat pappa och mamma och flera har svåra kroppsskador. De har förlorat händer eller ben och är rädda för allting”, sa prästen.

Lufti grundade en Franciskus’ vårdcentral som sedan 2017 bedriver ett posttraumatiskt behandlingsprogram i Aleppo. Sedan dess har ett team kliniska psykologer, frivilliga och socialarbetare gjort insatser för 1500 barn i åldern 6 – 17 år.  

Förutom psykologverksamheten bedriver vårdcentralen färg- och formterapi med målning, skulpturarbete, musik, teater, dans, basket och simning i programmet. Också föräldrarna kan vara med i en kurs för att på bästa sätt stödja barnens mentala hälsa under behandlingens gång.

Omkring 500 000 människor har dödats, 5, 6 miljoner har lämnat landet som flyktingar och ytterligare 6,1 miljoner har förflyttats inom landet sedan inbördeskriget i Syrien började i mars 2011, enligt FN.

Efter striderna i Syriens Idlibprovins väster om Aleppoprovinsen har nästan 1 miljon människor förflyttats hemifrån sedan december 2019. De Turkietstödda rebellerna har stått emot den Rysslandstödda syriska regeringens offensiv i provinsen som är Syriens sista rebellkontrollerade område. Ett vapenstillestånd i provinsen har undertecknats av de ryska och turkiska ledarna för att träda i kraft den 6 mars.

Fr Lufti, som nu är baserad i Libanon efter 12 år i Syrien, har sagt att ordens historiska ansvar för det Heliga Landet nu inneburit att två bröder är stationerade i Idlibprovinsen. ”Det är ett nytt kapitel för oss eftersom vi redan har två bröder som bor kvar i det dramatiska området… De bor där och tar hand om den lilla kristna församlingen på ungefär 300 familjer och också många muslimer som undkommit bombningarna,” sa Lufti.

”Det är våra hjältar som franciskaner som bor i de värst utsatta områdena och i den mest dramatiska situationen i Syrien”, sa han.

Många barn som fötts i Syrien under bombningarna och krigets kaos fick aldrig dopintyg eftersom födelsen inte var registrerad i den civila myndigheten. För att dessa bortglömda barn skulle få en identitet startade Franciskanerna projektet ”Namn och framtid” i östra Aleppo.

”Vi tar hand om barnen och vi har fått dem officiellt registrerade… Vi har 500 barn i varje vårdcentrum,” sa Lufti. Franciskanerna ansvarar för barnen i varje centrum. I Aleppo finns många övergivna barn med Downs syndrom och autism, liksom många gravida mammor som behöver understöd, som Franciskanerna också ger dem.

”Det som oroar oss är hur det skall gå med projektet i framtiden. Ni vet ju att den ekonomiska situationen i Syrien är mycket dålig,” sa Lufti. 

Franciskanska vårdcentret i Aleppo är ett av de projekt som får bidrag av Långfredagskollekten i kyrkor i hela världen den 10 april. Det kommer heliga katolska platser och departement i det Heliga Landet och i Syrien, Libanon, Irak och andra länder i regionen till del.

Merparten av kollekten används av franciskanska kustodiet i Heliga Landet som är den äldsta och största institutionen i det Heliga Landet. Provinsen grundades av S:t Franciskus av Assisi 1217 bara 8 år innan han grundade franciskanorden. Kongregationen för Östkyrkorna använder också en procentdel av Långfredagskollekten som stöd till prästkandidatsutbildningen i Mellanöstern.

”Ni vet ju att Kyrkan i det Heliga Landet och i hela Mellanöstern utsatts för svåra prövningar i hundratals år,” sa prefekten för Kongregationen för Östkyrkorna, kardinal Leonardo Sandri, i sitt senaste tal för att uppmana till donationer vid Långfredagskollekten i år.

”Långa och förödande krigshandlingar fortsätter att driva miljontals människor på flykten och sätta sitt märke på kommande generationer. De inser att man tagit ifrån dem de mest grundläggande goda ting som rätten till en harmonisk barndom, god skolgång, möjligheterna att ägna ungdomstiden till att söka och få arbete, kunna bilda familj och upptäcka sin kallelse till ett verksamt och anständigt liv och få njuta av lugn och ro på ålderdomen,” sa han.

”Kyrkan fortsätter arbetet med att rädda den kristna närvaron och vara en röst för dem som inte hörs,” sa kardinalen.

                                                                                                         Coutney Mares

Översatt till svenska för Katolsk Horisont i mars 2020 av Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024