Fr Hans Langendörfer, nyckelpersonen i tyska kyrkans ledning, träder tillbaka

3
min read

Fr Hans Langendörfer, nyckelpersonen i tyska kyrkans ledning, träder tillbaka

fre, 02/28/2020 - 20:26
Posted in:
0 comments

                                                                                                            Hans Langendörfer

 

Som sekreterare till den tyska biskopskonferensen har jesuitprästen utformat den tyska kyrkans inriktning under det senaste kvartsseklet och varit en ledande figur bakom den kontroversiella, pågående ’synodala vägen.’

Jesuitfader Hans Langendörfer, som är en av de mest inflytelserika personerna inom den tyska katolska kyrkan, har oväntat meddelat att han avgår som chef för tyska biskopskonferensens sekretariat.

Nyheten om hans avgång i tisdags följer det lika oväntade beslutet av kardinal Marx som den 11 februari meddelade att han kommer att avgå som ordförande för biskopskonferensen.

Liksom kardinal Marx, sade den 68-årige tyske jesuitprästen, som tjänstgjort som generalsekreterare för biskopskonferensen sedan 1996, att han ansåg att ”det nu var en bra tidpunkt att lämna över till en yngre förmåga.”

Han antydde också att en lekman eller kvinna skulle kunna efterträda honom. Om det skulle inträffa, skulle det bli den första gången i biskopskonferensens 172-åriga historia, som en icke-prästvigd person får en sådan ställning.

Som generalsekreterare i ett kvartssekel har Fr Langendörfer av många betraktats som en person med mycket stort inflytande i de flesta viktiga beslut som tagits av den tyska hierarkin.

Fr Langendörfer, som tidigare var forskningsassistent åt den förre förbundskanslern Helmut Kohl, har varit känd som en intelligent taktiker, särskilt uppmärksammad för sin politiska skicklighet och någon som utövat en avsevärd kontroll över Kyrkans medieapparat.

Under den senaste tiden har han varit en ledande figur bakom den tyska kyrkans två år gamla synodala väg som syftar till att finna lösningar på de ”nyckelfrågor” som uppkommit i samband med krisen kring prästers sexuella övergrepp. Kritiker menar att den synodala vägen hotar att underminera Kyrkans undervisning och kanske också kan leda till en schism för den tyska kyrkan.

Strax innan den synodala vägen inleddes förra månaden sade han till en tysk tidning att det var ”oacceptabelt” att alla frågor som hängde ihop med synoden skulle beslutas av Rom, utan de lokala kyrkornas medverkan. ”Inga hinder skulle finnas att tala om vigning av kvinnor” under den synodala processen, trots att påven S:t Johannes Paulus II definitivt avvisat den möjligheten 1994 med dokumentet Ordinatio Sacerdotalis

Han anses också ha haft ett betydande inflytande över Amazonassynoden som mycket tack vare hans ansträngningar var starkt uppbackad av den tyska kyrkan, med en bredare målsättning att också införa diakonvigning för kvinnor och prästvigning av gifta män i Kyrkan i Tyskland.

2015 låg Fr Langendörfer bakom de för Kyrkan i Tyskland, kontroversiella förändringarna i arbetskraftslagen som för första gången tillät kyrkliga institutioner att anställa skilda och civilt omgifta katoliker och personer som lever ihop med personer av samma kön.

Han försvarade förändringen 2017 i en intervju med National Catholic Register, och sade att det var viktigt att ”hålla sig till samma regler som den tyska arbetskraftslagen” och att det inte var nödvändigt att kräva samma uppträdande av en sjuksköterska på ett katolskt sjukhus som av en lekman som tjänstgör i en församling.

I samma intervju försvarade han den tyska kyrkoskatten som är en källa till den katolska Kyrkans enorma ekonomiska rikedom. Kritikerna menar att den har lett till lågt antal kyrkobesökare och till att många katoliker varje år lämnar Kyrkan. Det har också varit förödande för förståelsen av Kyrkans lära, anser kritiker

Fr Langendörfer sade att det ”inte är upp till var och en” att bestämma sig för att vägra betala skatt för att man inte gillar kyrkliga beslut och tillade att ”om man utesluter sig själv, utesluter man sig från Kyrkans gemenskap.”

Förutom att vara generalsekreterare har prästen och jesuiten också tjänstgjort som chef för Verband der Diözesen Deutschlands (VDD - tyska stiftens förbund), en institution som grundades 1968. Den fungerar som en juridisk enhet för den tyska biskopskonferensen och har stort inflytande i juridiska och ekonomiska frågor.

År 2011 ställdes Fr Langendörfer inför skandalösa uppgifter om att VDD ägde Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Tysklands största bokförsäljare efter Amazon, men som också hade pornografi bland sina boktitlar och som gjort investeringar i pornografindustrin.

Fr Langendörfer, som också var styrelsemedlem i Weltbildgruppen, överlevde skandalen efter att personalen på VDD hade uttryckt sitt fulla förtroende för honom, men styrelseordföranden i VDD, Klaus Donaubauer avgick.

I de dagliga frågorna hade den tyske jesuiten ett nära samarbete med biskoparnas talesman Matthias Kopp, som fungerade som Fr Langendörfers lärling. Dessa två har styrt media i Kyrkan i Tyskland på ett ”mycket subtilt och politiskt sätt, dolda bakom scenen,” berättade en källa inom Kyrkan i Tyskland för National Catholic Register. Enligt källan hade Fr Langendörfer särskild kontroll över den tyska kyrkans nyhetsportal Katolisch.de.

                                                                                                                        Edward Pentin

Översättning för Katolsk Horisont: Lena Fäldt, februari 2020

 

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
24/11/2022
Katolsk Horisont
10/11/2022
Katolsk Horisont
12/09/2022