Förre ärkebiskopen av Canterbury motsäger sig förslaget om legaliserat läkarassisterat självmord i Förenade konungariket (United Kingdom)

4
min read

Förre ärkebiskopen av Canterbury motsäger sig förslaget om legaliserat läkarassisterat självmord i Förenade konungariket (United Kingdom)

lör, 09/18/2021 - 19:54
Posted in:
0 comments

Former Archbishop of Canterbury Rowan Williams (left) at the 2012 London Paralympic Games/ rowanwilliams.archbishopofcanterbury.org

 

En framstående anglikansk ärkebiskop har uttalat sig i förening med flera katolska biskopar i England och Wales i opposition till förslaget om legaliserat assisterat självmord.

Lord Rowan Williams är tveksam till att läkare med ett liggande förslag om lag om dödshjälp skulle kunna ge tillförlitliga prognoser som underlag till recept för dödligt läkemedel till patienter. Tveksamheten inför lagförslaget är publicerad på hemsidan för British Medical Journal. Lord Williams är tidigare anglikansk ärkebiskop av Canterbury.

Brist på rätt anpassad palliativ vård

Enligt Williams ligger det en fara i att ”överbelastade familjer” och ”överbelastade medicinska system” i kombination med brist på rätt anpassad palliativ vård leder till att människor i desperation inte tycker sig ha något annat val än att avsluta livet.

”Vi måste vara medvetna om att sådana påfrestningar inom vården kan få allvarligt sjuka att ge upp tanken på rätt medicinsk hjälp. Man måste inse att det ömsesidiga förtroende mellan läkare och patient är en verklighet att ta på allvar,” säger Williams i uttalandet.

Diagnosen för vården i livets slutskede

Williams noterade att ”de som motsätter sig en lagförändring är både troende och icke troende, liksom en stor del av dem som är direkt berörda av vården i livets slutskede och av den palliativa medicinen – dvs. de som i första hand är ansvariga för vården i smärtlindring och ångest.” Flera läkare har också uttryckt oro i frågan om diagnosen för vården i livets slutskede verkligen kan vara så exakt att det rättfärdigar utskrivning av dödlig dos.

Enligt ett av baronessan Molly Meacher tillstyrkt lagförslag till brittiska parlamentet skulle läkarassisterat självmord vara tillåtet för obotligt sjuka vuxna med mindre än sex månader kvar att leva. Beslut om dödlig procedur skulle kräva godkännande av två läkare och en domare i högre domstol.

Lagförslaget Assisted Dying Bill 2021 kommer upp andra gången i Överhuset med öppen debatt den 22 oktober. Det är det senaste i en lång rad försök att legalisera dödshjälp i England och Wales. Många som är Pro Life engagerade menar att lagen innebär den hittills största utmaningen. Williams var ärkebiskop av Canterbury 2002-2012. Hans föregångare George Carey hade uttalat starkt stöd för dödshjälp några dagar tidigare.

Den brittiska propalliativa gruppen Care Not Killing har välkomnat Williams uttalande.

Utbredd diskriminering av äldre och handikappade

”Vi välkomnar Lord Williams inlägg i rätta ögonblicket med stark kritik av försöken att legalisera dödshjälp och eutanasi som enligt många källor runt om i världen skulle leda till en utbredd diskriminering av äldre och handikappade eftersom skyddsgarantierna skulle upplösas eller helt enkelt ignoreras,” sa dr Gordon Macdonald som är verkställande chef för Care Not Killing.

”Vi behöver bara se på Nederländerna och Belgien som införde lagar för mentalt fungerande men obotligt sjuka vuxna, eller för dem som lider av outhärdligt smärta för att inse vad som kan hända,” sa Macdonald. Han hävdade att båda länderna nu ”som regel dödar” människor med handikapp, kroniska tillstånd och psykiska hälsoproblem, ”och vill utöka dödshjälpen för människor med livsleda.”

Parlamentet har konsekvent avvisat alla försök till lagändring

Dödshjälp är för närvarande olaglig i England och Wales och läkare som stöder självmord aktivt kan dömas till fängelse i 14 år under Suicide Act lagen 1961. 2015 avvisade brittiska parlamentet ett lagförslag som skulle legalisera dödshjälp för patienter med diagnosen livets slutskede med rösterna 330 mot 118. Parlamentet har konsekvent avvisat alla försök till lagändring.

Katolsk lära motsätter sig dödshjälp

Biskop John Sherrington noterade i ett öppet brev 8 september (länk här) att ”katolsk lära motsätter sig dödshjälp eftersom livet är en gåva att vårda och bevara till den naturliga döden.” Biskop Sherrington är hjälpbiskop i Westminster och ledande biskop för livsfrågorna i katolska biskopskonferensen för England och Wales.

”Kyrkan är tydlig med att vi inte direkt kan välja att ta någons liv, inte ens om någon begär det,” sa han. ”Det är en djupt kristen handling att ge vård och visa omtanke när någon är som mest sårbar i sitt liv och be för människan i solidaritet, som för oss närmare vår Frus bön vid korset och Kristi tjänande gärning för de svagaste.”

Biskop Sherrington citerade påve Franciskus’ varningar för falskt medlidande och för att behandla ”mänskliga personer som problem.”

”Verkligt medlidande marginaliserar ingen, eller förödmjukar och utesluter – än mindre anser att en persons bortgång är något gott,” sa han med citat från påve Franciskus.

Inte bara en fråga om tro

”Att det finns tydliga argument som stöd för katolsk lära gör det också viktigt att komma ihåg att ställningstagandet inte bara är en fråga om tro utan också fråga om det mänskliga förnuftet,” skrev biskopen. Biskoparna i Förenade kungariket (UK) har vid flera tillfällen bekräftat stödet för bästa möjliga vård i livets slutskede vilket omfattar själavård och pastorala omsorger för döende och deras familjer.

Vår Duty of Care gjorde i veckan ett uttalande till brittiska läkarförbundet (British Medical Association) att den påstådda ”rätten att få dö” i praktiken omskrivits till ”plikten att dö” då många patienter känner trycket på sig att låta livet ta slut för att befria anhöriga från bördan att stå för vården och ansvaret. Duty of Care är en grupp engagerade yrkesmedicinare som motsätter sig en legalisering av dödshjälp.

Värdigheten och självbestämmandet

”Läkarassisterat självmord och eutanasi skadar i sina konsekvenser både patienter och läkare. De två principerna värdigheten och självbestämmandet kommer i ett aktivt kompromissförhållande av ett antal skäl, enligt uttalandet. I Förtida död på grund av kompromissynen på den personliga självbestämmanderätten. II Förtida död beroende på kränkning av personers värdighet i högre ålder och på andra former av sociala påtryckningar av ekonomiska skäl. III Socio-psykologiska påtryckningar för att inte ”ligga andra till last”.

”Förslag att acceptera läkarassisterat självmord eller läkaradministrerad eutanasi måste avvisas av dessa ovannämnda skäl och en realistisk och autentiskt medkännande inställning till personer i livets slutskede måste förstärkas.”

                                                                                                               Jonah McKeown   

Översättning för Katolsk Horisont, september 2021, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
24/11/2022
Katolsk Horisont
10/11/2022
Katolsk Horisont
12/09/2022