Förenta Staterna och 18 andra länder säger till FN: ’Det finns ingen internationell rätt till abort’

3
min read

Förenta Staterna och 18 andra länder säger till FN: ’Det finns ingen internationell rätt till abort’

tis, 10/29/2019 - 19:06
Posted in:
0 comments

U.S. Secretary for Health and Human Services Alex Azar (center) delivered a joint statement from 19 countries on Monday, September 23, at the United Nations

 

NEW YORK, 23 september 2019 (LifeSiteNews) – Förenta Staterna har i dag skickat ett gemensamt uttalande till Förenta Nationernas Generalförsamling och uttryckt den fasta uppfattningen att “det inte finns någon internationell rätt till abort” och kritiserat tvetydiga termer i FN dokument som kan uppfattas som signaler att det finns “rättigheter” till abort.

Uttalandet sa också att familjen är “den grundläggande institutionen i samhället och att den därför bör ha stöd och förstärkas” och underströk vikten av “familjens skyddande roll” när det gäller sexualundervisning för barn i skolorna.

Förenta Staternas hälsovårdsminister Alez Azar skickade uttalandet på måndagen före toppnivåmötet om den universella hälsosituationen å “19 länders vägnar som företräder 1,3 miljarder människor.”

Dessa länder är de följande: Förenta Staterna, Bahrain, Vitryssland, Brasilien, Demokratiska republiken Kongo, Egypten, Guatemala, Haiti, Ungern, Irak, Libyen, Mali, Nigeria, Polen, Ryssland, Saudiarabien, Sudan, Förenade arabemiraten och Yemen.

De olika nationerna som samlats här idag är förenade i en positiv, konstruktiv målsättning, nämligen att eftersträva ett internationellt program på sjukvårdsområdet för bättre hälsa och för bevarande av det mänskliga livet,” sa Azar i en inledning till uttalandet.

 “Det är målet för mitt arbete i det amerikanska hälsovårdssystemet under president Trump och det är det mål president Trump tror på i sitt globala arbete.”

Uttalandet av de 19 undertecknarna uppmanade FN:s medlemsstater att “gemensamt inrikta sig på det viktiga arbetet att göra hälsovården och utvecklingsmöjligheter tillgängliga för alla, särskilt för människor i riskzoner eller social sårbarhet, ”och koncentra sig på “områden som förenar snarare än splittrar inom de mer kritiska frågorna som  har med tillgången på god hälsovård att göra,” läste Azar.

“Vi stöder inte referenser till mångtydiga begrepp och uttryck som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i ett FN dokument, eftersom de kan underminera familjens avgörande roll och ge stöd åt konkreta handlingar som aborterna under omständigheter som inte vunnit fullt gillande i internationell konsensus och som kan misstolkas av FN personal ute på fältet,” kan man läsa i uttalandet. 

“Sådana begrepp räcker inte för att värdesätta familjens nyckelroll i friskvården och skolundervisningen, inte heller nationernas rätt att skapa förutsättningar för en friskvårdspolitik som är anpassad till de nationella sammanhangen”, står det i uttalandet.

“Det finns inte någon internationell rätt till abort och begreppen borde inte användas som skäl för abortpolicies och förslag till lagliga åtgärder.”

Uttalandet säger också att “familjen är samhällets grundläggande institution som borde ha stöd och stärkas”, och att de som undertecknat “bara godtar en sexualundervisning som visar  uppskattning av familjens beskyddarroll i den undervisning som skolorna vill erbjuda och som inte erkänner att ungdomen utsätts för allvarliga risker genom för tidig sexuell erfarenhet.” 

“Därför hemställer vi att FN, också med förlagd personal i andra länder, satsar på konkreta åtgärder som åtnjuter ett brett konsensus bland medlemsstaterna. Med den målsättningen bör enbart dokument som antagits av alla medlemsstater finnas nämnda i Förenta Nationernas beslutskatalog,” står det i uttalandet. 

“Det är ett häpnadsväckande uttalande och som sådant helt nödvändigt för att stå emot den stridslystna anti-livet och anti-familjeagendan som fortsätter att sprida sig i Förenta Nationerna,” sa Matthew Wojciechowski, som är vice ordförande i kampanjen Life Coaliton. Organisationen är den politiska pro-life lobbygruppen i Kanada.

Kampanjen Life har idkat lobbyverksamhet för att försvara det mänskliga livets helighet vid FN där den har haft status som officiell icke statlig organisation (NGO) i över 20 år.

“Vi ser ett stort värde i att FN administrationen och de många nationerna gemensamt undertecknat uttalandet för att påminna FN, och alla som arbetar med policy, att det inte finns någon internationell rätt som rätten till abort,” sa Wojciechowski, som går igenom alla texter för Kampanjen Life som en NGO vid Förenta Nationerna.

“Jag tror också att de ställningstaganden som finns med i uttalandet inte är exklusiva för de 19 länderna. Det är positioner som omfattas av en överväldigande majoritet av medlemsstaterna men som ofta  tystas ner av en mer högröstad minoritet av abortaktivister bland FN agenturer och inflytelserika NGO, “ sa han till LifeSiteNews.

FN:s 74:e årliga generalförsamling (UNGA) började 17 september och den första dagen för den alltid lika viktiga allmänna debatten börjar tisdagen den 24 september. Den allmänna debatten fortsätter till den 30 september.

                                                                                       Lianne Laurence 

Översatt för Katolsk Horisont den 25 oktober 2019, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.lifesitenews.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs Azars påpekanden här.

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024