Fader Martins och hans vänners omstörtande tvetydighet

2
min read

Fader Martins och hans vänners omstörtande tvetydighet

sön, 10/27/2019 - 19:26
Posted in:
0 comments

                                                                                                                James Martin

 

Fader James Martin ökar nu takten i sitt krig mot Kyrkans ständiga undervisning som säger att homosexuella handlingar är omoraliska. Han är nu lite djärvare tack vare ett tydligt tecken på stöd från påven. På sin senaste räd ifrågasätter den populäre jesuiten Skriftens auktoritet med en avsiktligt utmanande Tweet:

Intressant: “Där Bibeln nämner samkönat sexuellt beteende överhuvudtaget, fördöms det tydligt. Jag har inget problem med att erkänna det. Frågan är egentligen om den bibliska bedömningen är korrekt. Bibeln har också utdömt påföljder för slaveriet och ingenstans anklagat det för att vara orätt…”  

“Intressant.” Fader Martin är som alltid duktigt med denna Tweet och är noga med att stå kvar i sitt eget “rimlighetsförnekande”. Kärnan i kommentaren är inte hans egen; han citerar Fader Richard Rohr som företräder en “alternativ ortodoxi”. 

Man kan alltså inte säga att Fader Martin ifrågasätter Bibelns bedömning. Nej, då! Han tycker bara det är “intressant” att någon annan har varit ifrågasättande. Ändå förefaller det vara rättvist att påpeka att han inte tycker det är “intressant”  när någon instämmer i Skriftens budskap.

Martin har i åratal ivrigt dragit och slitit i Kyrkans undervisning om homosexualiteten och alltid uppmuntrat till en välkomnande attityd gentemot homosexuella men aldrig sagt något om att hans åsikter inte stämmer med Kyrkans undervisning. När ortodoxa kristna försökt ställa honom till svars, har han ironiskt nog sökt försvara sig med andras auktoritet och påpekat att boken Building a Bridge har godkännts av kardinalerna Farrell och Tobin.

Bibeln “fördömer” inte slaveriet.  Alla som studerat Skrifterna bör förstå att det inte är särskilt “intressant” att lyfta fram denna gamla tidningsanka. Det är mycket viktigare att få klart för sig vad som händer i de närmast föregående meningarna i citatet från Richard Rohr.  Efter att utan problem medgivit att Bibeln fördömer homosexuella handlingar föreslår han att vi kan ifrågasätta det omdömet – att alltså underställa Guds Ord en prövning genom hans eget mänskliga (det vill säga ‘fallna’) intellect. Med den måttstocken finns det inte något i Bibeln som inte kan ifrågasättas.

Dessutom har de bibliska fördömandena  av homosexuella handlingar fyllts på av katolsk undervisning under århundraden. Richard Rohr har förberett sig väl för att ifrågasätta hela denna tradition. Martin påpekar ihärdigt (om än inte särskilt trovärdigt) att han inte förkastar Kyrkans undervisning men tycker att Rohrs tankeprojekt är “interessant”. Vi hamnar till slut ändå i en och samma position att magisteriums auktoritet helt och håller faktiskt förnekas om vi sätter Kyrkans kontinuerliga undervisning åt sidan och föreslår att vi kan sätta oss ner och börja om med vår analys av moralläran.

Fader Martin är konsekvent på sitt sätt. Han utmanar alltid Kyrkans auktoritativa undervisning vinklat och  uppmanar alltid andra att ifrågasätta eller bortse från sådan undervisning. Samtidigt hävdar han alltid lika oskuldsfullt att han bara ställer “intressanta” frågor utan att besvara dem. Han använder sig av utstuderad tvetydighet för att underminera ortodox undervisning. När han nu själv blir utmanad och ifrågasatt, söker han en tillflykt bakom andra, mäktigare, prelater som använder sig av samma omstörtande teknik.

                                                                                     Phil Lawler 24 oktober 2019

Phil Lawler har varit katolsk journalist i över 30 år. Han har gett ut flera katolska tidskrifter och skrivit åtta böcker. Han har grundat Catholic World News och är nu nyhetsredaktör och ledande analytiker på CatholicCulture.org.

Översatt för Katolsk Horisont den 28 oktober 2019, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicculture.org

Direktlänk till inlägget klicka här

 

Se också Youtube med Göran Fäldt på ämnet Fader James Martin:

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024