Erik den helige – 18 maj

1
min read

Erik den helige – 18 maj

mån, 05/18/2020 - 01:06
0 comments

Vi får aldrig glömma bort att kung Erik Jedvardsson är Sveriges skyddshelgon och rikets skyddspatron och be om hans förbön hos Gud särskilt nu när vårt folk drabbas av en fruktansvärd viruspandemi. Han är Stockholms skyddspatron och han är Stiftets skyddspatron tydligt symboliserad i S:t Eriks domkyrka på Södermalm i vår huvudstad. Också Stockholm behöver mycket hjälp och förbön, särskilt de som inte hunnit bygga upp ett bra immunförsvar.  

Den 18 maj kallas också Jönköpings stads födelsedag. Anledningen är att kung Magnus Ladulås den dagen 1284 utfärdade de privilegiebrev som gav den staden vid Vätterns södra strand, rätten att bedriva marknader och uppta tullar. Dessa privilegiebrev är de äldsta i sitt slag i Sverige och uppvisas traditionellt för allmänheten i glasmonter varje år i Rådhuset.

Erik den helige föddes i Uppland omkring år 1120 som son till Jedvard Bonde och Cecilia, som var dotter till kung Blotsven. Han gifte sig med dottern till en danska av kungafamilj, Kristina Järnsida Björnsdotter, och fick med henne fyra barn, Knut, Filip, Margareta och Katarina.   

Efter sin död i strid med en dansk prins alldeles utanför Heliga Trefaldighets kyrka i Västra Aros (vårt tids Västerås) den 18 maj 1160 spreds snart en kult av Erik som helgon.

Under Medeltiden var just den folkliga kulten och de omtalade vittnesbörden tillräckliga för vad vi menar med kanonisering som nu alltid sker genom påven. De kända helgonen under medeltiden var aldrig offentligt kanoniserade av påven men hade likväl helgonstatus. Den heliga Birgitta ansåg att bland de tidiga helgonen i Sverige, Sigfrid, Botvid, Eskil och Helena, var Erik den mest framträdande.

Kung Erik infördes i Kyrkans officium och kunde firas med Eriksmässan den 18 maj i alla kyrkor i hela riket. Med tiden blev han ett nationalhelgon som vördades och älskades av de trogna. Han begravdes i Gamla Uppsala kyrka dit många vallfärdade för att be om helgonets förböner. Mirakler och olika tecken gjorde att tron på Jesus Kristus ökade och att kyrkor uppfördes med stor iver.

Relikerna grävdes senare upp och placerades i skrin. Detta skrin har fått plats i nuvarande Uppsala domkyrka och varit föremål för vördnad och andakt från katolikernas sida i Uppsalas S:t Lars församling på åminnelsedagen den 18 maj.

Relikskrinet skänkt 1580 av Johan III
Relikskrinet skänkt 1580 av Johan III

 

Dagen firas högtidligt som fest i den 25 mars 1983 nyinvigda, utökade domkyrkan vid Folkungagatan i Stockholm. Domkyrkans andra skyddshelgon är S:t Petrus och S:t Paulus.

Kollektbönen i den gamla Eriksmässan hade följande formulering (enligt Hans Hellström, Erik de Helige, Sveriges skyddshelgon, Veritas förlag, 2011):  

Relikskrinet öppnades senast 2014
Relikskrinet öppnades senast 2014

 

Gud, du som förlänat den helige Erik, din konung och martyr, segerpalmen och himmelrikets härlighet, låt oss, bedja vi, genom hans förtjänster och förböner övervinna alla hinder och lyckligt uppnå ärans krona i himmelen.

                                                                                                 Diakon Göran Fäldt, maj 2020

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023