En ny forskningsrapport talar för ett samband mellan autism och könsöverskridande nedstämdhet

3
min read

En ny forskningsrapport talar för ett samband mellan autism och könsöverskridande nedstämdhet

tis, 07/23/2019 - 10:00
Posted in:
0 comments

      En kvinna visar plakat med symbol för könsöverskridande identitet. Från Shutterstock

 

London, England, 18 juli 2019. – En ny forskningsrapport har kommit fram till att det kan finnas ett samband mellan autism, autistiska drag och könsöverskridande, icke-binär självsyn, vilket kan ifrågasätta de allt vanligare ”könsöverskridande” försöken att behandla nedstämdhetsfenomenet på grund av könstillhörighet.

Rapporten, som sammanställts av Dr Steven Stagg på Anglia Ruskin University, Förenade konungariket, blev offentlig den 14 juli och kommer ut i septembernumret av universitetstidskriften European Psychiatry. I undersökningen har man studerat 177 personer som identifierat sig själva som könsöverskridande, icke-binära eller av samma kön som sitt biologiska kön.

En person som identifierar sig som ”icke-binär”, som också får beteckningen ”könsqueer”, identifierar sig som varken manlig eller kvinnlig eller som manlig/kvinnlig binär. En person som identifierar sig som könsöverskridande (transgender) identifierar sig som motsatsen till sin biologiska könsdefinition. En könsöverskridande person kan välja att genomgå hormonell eller kirurgisk könsbytesbehandling för att uppnå ett bättre samband mellan kön och identitet.

Av de 177 personer som undersöktes i studien och som identifierade sig enligt det biologiska könet fick 4 procent diagnosen autism. I gruppen könsöverskridande eller icke-binära steg denna siffra till 14 %. Ytterligare 28 % av gruppen könsöverskridande eller icke-binära uppvisade drag som skulle leda fram till diagnosen autism som forskarna ansåg betyda att autism är potentiellt underdiagnostiserad särskilt bland flickorna.

Bland de autistiska drag som Stagg identifierade fanns svårigheten att empatisera och också ett ”alltför starkt beroende av systematiskt, regelbaserat sätt att samtala och argumentera.”

”Särskilt anmärkningsvärt var antalet individer som fötts som kvinnor och som passade in på beskrivningen autistisk störning fördelat i olika skalor. Det särskilt anmärkningsvärt med tanke på att de som föds som kvinnor ser ut att vara överrepresenterade i gruppen som söker sig till rådgivning könsidentitet,” sa Stagg.

I England är 74 % av de patienter som söker sig till landets enda könskorrigeringsklinik för minderåriga i Tavistock, flickor. 2019 har mer än hälften av patienterna som fått remiss till Tavistock varit under 14 års ålder. Statistiken visar att det kommer 2,8 flickor för varje pojke på remiss till Tavistock.        

”Människor med autism visar också tydligare att de vill ha raka och direkta svar på de sammansatta och komplexa frågorna som handlar om könsidentiteten,” sa Stagg. Med tanke på att forskningen pekar på underdiagnostisering av autism bland flickorna, kan det antas bero på procentsatsen för flickor som söker könskorrigering.

Antalet minderåriga flickor som remitterats till Tavistock har gått upp fån 32 under åren 2008 – 2009, till 1740 under åren 2018 – 2019. I juli månad meddelade regeringen i Förenade konungariket att man beställt en utredning för att få svar på frågan varför det är så många flickor som söker könsbyte.

”Vårt statistiska underlag har gjort oss medvetna om att fler och fler ungdomar, särskilt flickor, vänder sig till vårdcentralerna för att sätta sig in i möjligheterna att byta kön,” sa Kvinno- och jämlikhetsminister Penny Mordaunt.

”Det är av största vikt att vi undersöker bakgrunden och ger det första prioritet så att vi kan skaffa oss kunskap om de pådrivande faktorerna i de här fallen, samtidigt som vi satsar allt vi kan i stöd till individerna och familjerna,” sa hon.

Stagg har föreslagit att genusklinikerna lägger upp någon form av checklista för tecken på autism innan behandling i någon form påbörjas och sedan anpassar arbetet efter behov.

Även om Staggs rapport är liten till formatet är det inte första gången ett samband mellan autism och upplevd könsöverskridande identitet kunnat konstateras. En Slate rapport från 2018 har uppgifter om att forskare redan på 1990-talet börjat se närmare på upptäckten att nedstämdhet på grund av könsidentitet och autistiska störningsmönster uppträder tillsammans.

Slate (se not) har rapporterat en ”växande konsensus” bland medlemmar av den medicinska professionen att det finns ett oproportionerligt samband mellan de två.

Den erfarne och välkände forskaren vid Heritage Foundation och författaren till boken ”When Harry Became Sally”, Ryan T. Anderson, har sagt till CNA: Min bok med undertiteln ”Responding to the Transgender Moment” säger att denna studie är ytterligare bevis för hur lite vi egentligen förstår av vad som skulle vara det bästa sättet att behandla könsöverskridande nedstämdhet på våra mottagningar.

”Det är ytterligare ett studium i en allt längre och hela tiden växande lista titlar som talar om för oss hur lite vi vet om de underliggande orsakerna till könsöverskridande nedstämdhet (Gender dysphoria)”, sa Anderson.

”Rapporten måste få oss att agera utomordentligt försiktigt innan vi utför livsförändrande medicinska ingrepp på unga människors kroppar,” tillade han.

I juni publicerade Vatikanens Kongregation för katolsk utbildning ett dokument som varnade för ”det radikala åtskiljandet av könet och sexualiteten där det förra har prioritet över det andra,” och för den skada som tillfogades samhället och individerna.

”I alla sådana genusteorier, från den mest måttfulla till den mest radikala, finns en samsyn att vårt genus till slut betraktas som viktigare än att vara av manligt eller kvinnligt kön,” har dokumentet hävdat.

                                                       Översatt för Katolsk Horisont, juli 2019. Göran Fäldt.

Not 1. Slate är en amerikansk online tidskrift för aktuell politik och kultur känd för sin relativt liberala attityd. (Övers. anm.). Not 2. Boken ”When Harry became Sally”, utkom 2018 på förlaget Encounter Books, USA

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagencz.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024