En miljard barn har avbrutit skolgången på grund av coronaviruset, säger FN chef

3
min read

En miljard barn har avbrutit skolgången på grund av coronaviruset, säger FN chef

mån, 08/17/2020 - 11:14
Posted in:
0 comments

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres på presskonferens i FN högkvarteret 4 februari 2020 i New York (Foto AP)

 

(Förenta Nationerna) – Generalsekreterare Antonio Guterres har på tisdagen sagt att coronaviruspandemin varit orsak till det största avbrottet i skolornas undervisning i historien. Skolorna i fler än 160 länder hade stängt i mitten av juli. 1 miljard elever har påverkats.

FN chefen har också sagt att minst 40 miljoner barn i hela världen har missat skolundervisning ”under deras avgörande förskoleår.”

Guterres har varnat för att världen av dessa skäl står inför ”en generationskatastrof som skulle kunna slösa bort ovärderlig mänsklig potential, undergräva årtionden av utveckling och förvärra ojämlikhet som ligger kvar begravd.”

Redan före pandemin stod världen inför en utbildningskris med mer än 250 miljoner barn utan skola, och med bara en fjärdedel grundskoleelever i utvecklingsländerna som slutar skolan med ”grundläggande kunskaper”, sa Guterres. 

Ytterligare omkring 23, 8 miljoner barn och ungdomar från förskolan till högskolenivån ligger i riskzonen för att avbryta studierna eller för att skolor inte finns tillgängliga nästa år på grund av den ekonomiska skada pandemin för med sig, uppger FN organet UNESCO och samarbetspartner i en global studie som täcker 180 länder.

”Vi upplever ett avgörande ögonblick för världens barn och ungdomar,” sa Guterres, i ett videobudskap med en 26 sidor lång policydeklaration. ”De beslut som regeringar och samarbetspartner får ta nu kommer att ha långtgående inverkan på hundratals miljoner unga människor och på utvecklingsmöjligheterna under flera kommande årtionden.” 

Enligt policydeklarationen är ”den aldrig tidigare kända mängden avbrutna skolgångar” på grund av pandemin långt ifrån övergående och så många som 100 länder har ännu inte sagt när deras skolor ska öppnas igen.

Guterres krävde insatser på fyra nyckelområden där återöppnade skolor kommer först.

”Så snart den lokala spridningen av COVID-19 är under kontroll”, sa han, ”måste det vara högsta prioritet att få tillbaka eleverna i skolor och utbildningsinstitutioner under så säkra och trygga omständigheter som möjligt.”

UNESCO’s biträdande generaldirektör för utbildning, Stefania Giannini, sa till reportrarna att den Parisbaserade arbetsgruppen planerar att hålla ett virtuellt toppmöte under hösten, sannolikt under andra hälften av oktober, för att säkerställa de åtgärder världens ledare och," den internationella gemenskapen måste åta sig för att sätta upp skolutbildningen i första rummet som agenda i takt med att världen hämtar sig från pandemin”.

”Ekonomiska avvägningar måste sannolikt göras, men ju längre skolor är stängda ju mer ödeläggande blir verkningarna, särskilt för de fattigaste och mest sårbara barnen,” har Giannini varnat.

Hon betonade att skolorna inte bara är till för lärande och kommunikation utan ger också socialt skydd och näringsrik kost, särskilt för de mer utsatta ungdomarna.

Coronaviruskrisen har ökat digitala, sociala ojämlikheter också i genusperspektivet, sa Giannini. Det är flickorna, flyktingarna, de handikappade och hemlösa ungdomarna på landsbygden som är sårbarast och som står inför sämre möjligheter att fortsätta sina studier.

Giannini sa att större ekonomiska satsningar för utbildningen måste ges förtur.

Guterres sa att de globala bristerna i utbildningsfinansieringen skulle behöva avhjälpas med 30 % på grund av pandemin och då jämför vi med de årliga 1,5 miljarder US dollar som saknades redan före pandemin i låginkomstländerna och i medelinkomstländerna.

Generalsekreteraren sa att skolutbildningsinitiativ måste sätta upp mål för ”dem som löper större risk att komma efter,” och dit hör unga i kris, minoriteter, hemlösa och handikappade. Och dessa initiativ måste överbrygga den digitala splittringen som blivit allt mer uppenbar under COVID-19 krisen, sa han.

I mer positiva ordalag sa Guterres att pandemin bidrar till ”en generationsövergripande ny möjlighet att tänka igenom undervisningen i skolorna på nytt” och att ta ett språng framåt mot system som har förmåga att ge god kvalitativ utbildning.

För att uppnå sådana resultat har han uppmanat till investeringar i ”digital läskunnighet och digital infrastruktur” och till utbildningssystem som är mer flexibla, rättvisa och inkluderande.

Giannini från UNESCO sa att nya erfarenheter så här långt under pandemin ”bevisar att förändringar kan ske snabbt” och hon hänvisade till online lärande och lektioner på radio och teve. 

Hon sa att en samverkan mellan globala organisationer lanserat en tisdagskampanj med namnet ”Rädda vår framtid” för att lyfta fram barns och ungdomars röster och uppmana regeringar i hela världen att inse att investeringar i utbildning är avgörande för en återhämtning efter COVID-19 och för världens framtid.

                                                                                     Edith M. Lederer /AP/ augusti 2020

Översättning för Katolsk Horisont, augusti 2020, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.time.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna