Drottningarna i tidig svensk katolsk historia

2
min read

Drottningarna i tidig svensk katolsk historia

fre, 07/05/2019 - 14:16
Posted in:
0 comments

                                                                                   Drottning Margareta

 

Tack vare våra många historiska krönikor och annaler är namnen på de flesta av våra katolska drottningar väl bevarade. I många fall är deras barns senare giftemål också dokumenterade vilket ger oss en rik information om de ledande familjernas historia och betydelse. Några av drottningarna dog före sin make som ibland ingått ett andra eller ett tredje äktenskap. Änkedrottningarna har ibland också ingått nytt äktenskap, ofta av politiska skäl.

Några av drottningarna har varit föremål för grundliga studier, så till exempel drottning Filippa, som ofta i sin makes, kungen Eriks, långa frånvaro utomlands, egentligen skötte landets affärer (läs Filippa - Engelska prinsessa – nordisk unionsdrottning, av Marie-Louise Flemberg, 2014). I år (2019) utkommer också en ny bok av idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen, Svenska drottningar. Den blir intressant för alla som vill se vår historia inifrån kvinnans roll och betydelse.

 Sveriges historia – och svenska folkets katolska historia – kan inte förstås utan dess drottningar. I den här enkla sammanställning vill vi bara visa att namnen finns och att vart och ett av dessa namn döljer en levande och ofta fascinerande levnadsberättelse med ett myller av människor i sin omgivning. Deras namn kan vara förlorade för eftervärlden – men som vi tror – inte förlorade för Gud, utan lever i anden i Uppståndelsens ljus.

Här är alltså våra katolska drottningar – och deras kungar – med sina namn som vi inte vill glömma bort helt!  

 

Sigrid                     Erik Segersäll

Estrid                     Olof Skötkonung

En svensk schackpjäsdrottning av ben från 1000-talet
En svensk schackpjäsdrottning av ben från 1000-talet (Wikipedia)

 

Gunhild         Anund Jakob

Okänt namn         Emund den Gamle

Okänt namn         Stenkil

Okänt namn         Hallsten

Helena                   Inge den Äldre

Ingegärd               Filip

S:ta Ragnhild av Södertälje       Inge den Yngre

Ulfhild                    Inge den Yngre

Okänd                    Ragnvald Knaphövde

Rikissa                   Magnus Nilsson

Ulfhild                    Sverker I den Äldre

Alvastra klosterruin, där Ulfhild enligt flera källor gravsattes
Alvastra klosterruin, där Ulfhild enligt flera källor gravsattes. (Wikipedia)

 

Kristina          Erik den Helige

Brigida           Magnus Henriksson

Kristina          Karl Sverkersson

Cecilia?         Knut Eriksson

Benedikta      Sverker Karlsson

Ingegärd        Sverker Karlsson

Rikissa          Erik Knutsson

Johan Sverkersson, ogift

Katarina        Erik Eriksson Läspe och Halte

Benedikta     Erik Eriksson Läspe och Halte

Helena          Knut Långe

Ingeborg       Birger Jarl, jarl                               

Rikissa          Birger Jarl, jarl

Sofia             Valdemar

Kristina?        Valdemar

Katarina         Valdemar

Helvig             Magnus Ladulås

Drottning Helvig
Drottning Helvig
Målning av okänd konstnär i statens porträttsamling. (Wikipedia)

 

Märta            Birger Magnusson

Blanka          Magnus Eriksson

Stiliserad bild av Blanka på hennes sigill
Stiliserad bild av Blanka på hennes sigill (Wikipedia)

 

Beatrix                 Erik Magnusson

Margareta            Håkan Magnusson

Rikardis               Albert av Mecklenburg

Sofia                    Albert av Mecklenburg

Håkan VI             Margareta

Drottning MargaretaSamtida målning av Margareta. (Wikipedia)
Drottning Margareta
Samtida målning av Margareta. (Wikipedia)

 

Filippa                 Erik av Pommern

Drottning Filippa
Drottning Filippa
Utförd av Herman Wilhelm Bissen (Wikipedia)

 

Cecilia?                      Erik av Pommern

Dorotea                      Kristoffer av Bayern

Birgitta                       Karl Knutsson (Bonde)

Katarina                     Karl Knutsson (Bonde)

Kristina                      Karl Knutsson (Bonde)

Dorotea                     Kristian I

Ingeborg Åkesdotter  Sten Sture den Äldre

Kristina                     Hans (Johan II)

Iliana                        Svante Nilsson

Märta Ivarsdotter Dyre  Svante Nilsson

Kristina Nilsdotter     Sten Sture den Yngre

Elisabet (Isabella)     Kristian II

Katarina av Sachsen-Lauenburg      Gustav I Eriksson (Vasa)

Margareta Leijonhuvud  Gustav I Eriksson (Vasa)

S:ta Birgittas klosterkyrka, invigd 1430
S:ta Birgittas klosterkyrka, invigd 1430

 

Vadstena klosterkyrka interiör med valvtak och mittskepp
Vadstena klosterkyrka interiör med valvtak och mittskepp. (Wikipedia)

 

Blåkyrkan i Vadstena

Uppförd efter den Heliga Birgittas koncept om ett dubbelkloster för den orden hon instiftade och fick godkänd av påven. Den invigdes i Herrens År 1430. Den heliga Birgittas kanoniseringsdag firas vanligtvis den 7 oktober. Flera av Sveriges katolska drottningar har fått sin sista viloplats här. Till höger om högaltaret ser besökaren en bild av drottning Filippa i ett kyrkfönster från senare tid.

                                                                       För Katolsk Horisont, juli 2019. Göran Fäldt

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024