Det gemensamma ansvaret kommer från dopet

2
min read

Det gemensamma ansvaret kommer från dopet

ons, 04/12/2023 - 14:30
0 comments

Prefekt Farrells inledningsanförande på konferensen för ordföranden och representanterna för biskoparnas utskott för lekfolket och delegater.

Kardinal Kevin Farrell inledningstal 18 februari 2023

 

Den internationella konferensen “Pastorer och det trogna lekfolket framåt tillsammans”, med start 18 februari som ordnats av Dikasteriet för lekfolket, familjen och livet, äger rum i Nya synodhallen i Vatikanen. Fler än 200 pastorer och lekfolk från biskoparna stiftsutskott och delegater kommer till konferensen.  

Kardinal Kevin Farrell förklarade inledningsvis som prefekt för Dikasteriet att konferensen syftade till att öka medvetandet bland pastorerna och lekfolket hur viktigt det gemensamma ansvaret är eftersom det ytterst kommer från dopet och därför förenar alla. Vi inser att både pastorer och lekfolk behöver en viss gemensam genomgång för att ansvaret ska kunna omsättas i praktiken.

Ökad medvetenhet hos både pastorerna och lekmännen om det gemensamma ansvaret som följer av dopet.

Den här synpunkten är ett uttryck för ”den sammanhållna pastorala omtanken” och ”det positiva samarbetet och det delade ansvaret inom Kyrkan, på alla områden som ligger inom vårt kompetensområde, på området insatserna för ungdomen, och, mer generellt, som konferensen också har som syfte, nämligen hänvisningen till det trogna lekfolket, ” tillade han.

“Det finns”, enligt prefekten, i grunden ”ett behov av att gå utöver ”delegationsmodellen” eller ”ersättningsåtgärder” där lekfolk ”delegeras” av pastorerna för sporadiska inhopp, eller lekfolk som ställer upp för klerikala i en del funktioner, men som ändå arbetar isolerat. Det hela verkar rätt reducerande”.

Konferensen som gått under namnet “Pastorernas och det trogna lekfolkets kallelse att gå framåt tillsammans” har sin rot i Dikasteriets plenarmöte i november 2019: de dagarna, förklarade kardinalen, ”kände vi en ny kallelse från Herren att ”gå framåt tillsammans” och ta ansvar för den kristna gemenskapen och tjäna den. Vi gör det alla enligt vår individuella kallelse. Vi tar inte på oss en attityd att stå över andra utan bidrar med våra krafter när vi tar del i missionen att förkunna evangeliet för männen och kvinnorna i vår tid”.

Konferensen ligger i kontexten Kyrkans synodala resa.

Syftet med konferensen är att stärka den synodala resan som har påbörjats och som har sin bakgrund i hela Kyrkans satsningar på att ”gå framåt tillsammans.” Kyrkan är, fortsatte han, en ’gemenskap med förmåga att ta initiativ’ som vet att den har samma ande, samma känsla, samma tro och samma uppdrag som därför bildar en kropp i verklig enhet. I den meningen är det inte en federation. Men i detta enkla ’subjekt’ är de individuella personerna inte upphävda. Alla i Kyrkan är tvärtom kallade att komma med sina helt egna bidrag till Kyrkans liv och sändning och är kallade att tänka själva och använda sina olika karismer. När vi betonar att Kyrkan är en ’gemenskap med förmåga att ta initiativ’ och en gemenskap av ’aktiva subjekt’ leder det oss precis till ett igenkännande av ’att vara Kyrka’ med hela det trogna lekfolket med sina unika karismer”.

Några riktlinjer för lokalt medverkande.

Några utdrag från Lumen Gentium citerades och som redan omfattade ”ett helt program med riktlinjer för pastorerna i relation till lekfolket. Det innehåller också en del viktiga förslag”. Prefekten betonade sedan att ”det finns många områden där lekmännen ofta är mer kompetenta än prästerna och de konsekrerade” och att ”lekfolkets närvaro och insatser också är till stort gagn för Kyrkan, inte minst när det gäller till exempel evangelisationen och barmhärtighetsverken”. Det beror på att man ”i de sammanhangen visar stort engagemang och förmåga att använda olika tillgångar. De vågar utforska nya vägar och försöker nå ut till människor på nya sätt, inte sällan på platser där det saknas präster eller där folk är vana vid mer ”traditionella metoder och invanda former”. Vad vi önskar är att dessa två dagar för reflektion, dialog och meningsutbyte ska vara berikande. Det ska kunna vara till hjälp så att alla utvecklar nya kontakter och medverkar till att hela Guds folk i sitt liv och uppdrag främjar ett gemensamt deltagande i Kyrkan”.

Översatt för Familjeutskottet, mars 2023; Göran Fäldt.

Gråbröderna

De senaste artiklarna