Den saligförklarade ordenssystern Sr Maria Laura Mainetti knivhöggs till döds av tre tonårsflickor

6
min read

Den saligförklarade ordenssystern Sr Maria Laura Mainetti knivhöggs till döds av tre tonårsflickor

ons, 06/09/2021 - 20:42
0 comments

Sr Mainetti bad under hela den skändliga attacken och bad Gud förlåta flickorna gärningen.

                   Syster Maria Laura Mainetti (foto, Korsets döttrar/public domain)

 

Chiavenna, Italien – En italiensk ordenssyster, som knivhuggits till döds av tre flickor i tonåren, saligförklarades i söndags sedan påven Franciskus förklarat henne vara martyr och dödad i ”hatet mot tron.”

Sr Maria Laura Mainetti saligförklarades den 6 juni, som var själva årsdagen av mordet i den norditalienska staden Chiavenna där hon dödades 2000.

Live-stream screenshot
                                                                             / Live-stream screenshot.

 

Prefekten för kongregationen för helgonförklaringar, kardinal Marcello Semeraro, lovordade som huvudofficiant för saligförklaringen systerns osjälviska kärlek. Kardinalen påpekade att Jesus talar om ett ”nytt vin” i S:t Markus’ evangelium och sa: ”Det nya vinet får redan drickas med glädje av de heliga om vilka det skrivits, ’Saliga de som inbjudits till Lammets bröllopsmåltid.’”

”Kyrkan erkänner idag bland dessa gäster den saliga martyren Maria Laura Mainetti. Vi känner alla till det avgörande ögonblicket i hennes liv. Hon förlät som döende. Förlåter vi, förlåts vi. I livets slut gjorde Sr Maria det.”

Påven Franciskus erkände Sr Mainetti som martyr den 19 juni 2020.

I sitt tal efter Angelusbönen dagen för saligförklaringen, sa påven: ”Syster Maria Laura Mainetti saligförklaras idag i Chiavenna i stiftet Como. Hon tillhörde Korsets döttrar och dödades för 21 år sedan av tre flickor som stod under inflytande av en satanisk sekt.”

”Hon, som älskade ungdomar över allt annat och som älskade och förlät just dessa flickor som blivit det ondas fångar, efterlämnar ett program för sitt liv, att göra allt i det minsta med tro, kärlek och iver. Må Herren ge oss alla tro, kärlek och iver.”

Systern var föreståndare för Korsets systrar konventet i Chiavenna. Hon var välkänd i sin lilla stad för sitt sociala och karitativa arbete för ungdomar utan egna medel och för fattiga människor.

Kvällen den 6 juni 2000 lurade tre flickor in Sr Mainetti i en park eftersom de ville prata om en av dem som de sa blivit våldtagen och blivit så påverkad att hon övervägde abort. De tre flickorna kände Sr Mainetti eftersom hon tidigare undervisat dem i katekesen.

De tre flickorna tvingade Sr Mainetti att falla på knä och skrek obscena ord till henne. En flicka slog den 60-åriga systern med en tegelsten i huvudet och en annan knuffade in henne flera gånger mot en mur.

De turades om att knivhugga systern med en kökskniv 19 gånger. Enligt italienska media hade de tänkt knivhugga henne 18 gånger, sex gånger var och en, för att genom sitt våld utforma siffran 666.

Sr Mainetti bad under hela angreppet och bad Gud förlåta flickorna gärningen. Hennes sista ord var, efter vad som framkommit i redogörelsen av hennes död, ”Herre, förlåt dem.”

Saligförklaringsmässan ägde rum på idrottsplatsen i Chiavenna kl. 4 på eftermiddagen lokal tid, i närvaro av 2500 människor, enligt ACI Stampa, som är samarbetspartner på italienska med CNA.

Official beatification website.

Ceremonin sändes live på italiensk rikstelevision och online med streaming på den officiella webbsidan för saligförklaringar.

Kardinal Semeraro läste upp saligförklaringsformuleringen som beskrev Sr Mainetti som ”ett trovärdigt vitten för den självutgivande kärleken och förlåtelsen.”

/ Live-stream screenshot.
                                                                         / Live-stream screenshot.

 

En relik av den nu saligförklarade, vars åminnelsedag blir den 6 juni, utställdes vid ceremonin för vördandet. Kardinal Semeraro var huvudcelebrant under saligförklaringsmässan å påven Franciskus’ vägnar. Ungefär 15 biskopar koncelebrerade inklusive den lokale biskopen Oscar av Como.

Biskop Cantoni kungjorde ett budskap strax innan Mainettis saligförklaring.

Han sade: ”Det kan inte vara någon enkel tillfällighet att dagen för Sr Maria Lauras saligförklaring sammanfaller med högtiden ’Corpus Domini,’ som är minnesdagen för Lammets bröllopsfest, Lammet som är både ett offer och en seger.”

”När vi deltar i eukaristin är det inte längre vi som lever utan Jesus som lever i oss. Gärningarna kommer av kommunionen med honom eftersom vi har skapats för kommunion och för att vi själva ska bli till gåva. Det är vår kallelse att hela tiden dra ut nya krafter för kärleken ur Kristi hjärta så att vi blir levande källor för andra. Det betyder att vi på det ena eller andra sättet ger andra liv.” 

Biskop Cantoni sa att det var det budskapet som Kyrkan offentliggjorde vid saligförklaringen av Sr Mainetti i vilket hon kallades ”ett lysande instrument för att sprida Guds kärlek till alla och överallt.”

Firandet av saligförklaringen började på torsdag kväll med eukaristisk tillbedjan i en kyrka i hennes hemstad nära Comosjön. Stiftet Como ordnade tre dagar med program som förde fram till saligförklaringen.

Firandet började i kyrkan San Bernardino da Siena i Villatico di Colico, där Sr Mainetti föddes 1939. Kyrkan inbjöd till en kväll för tillbedjan av det heliga sakramentet med läsning ur meditationer och reflexioner tagna från syster martyrens dagböcker.

På kvällen före saligförklaringen hölls en vigiliabön och en procession från San Luigi oratoriet i Chiavenna till kyrkan San Lorenzo. Sr Beniamina och msgr Anbrogio Balatti, som kände Sr Mainetti, berättade om sina vittnesbörd under vigilian.

Msgr Balatti som arbetade som präst i Chiavenna var den som sist talade med Sr Mainetti innan hon gick sin död till mötes.

Han sa till Vatican News: ”En av de tre återberättade vad som hände när de började knivhugga henne under skrik och svärjande. Sr Mainetti ropade till Gud och bad om förlåtelse för dem. Nyheten var som ett strålande ljussken i den mörkrets tid som hela Chiavennas befolkning kastats in i.”

De tre flickorna bekände senare att de från början tänkt döda prästen med de ändrade sig på grund av hans kroppsstorlek som skulle göra det för svårt att genomföra. Utredarna sa att flickornas anteckningsböcker var fulla av sataniska ord och meningar och att de några månader tidigare hade svurit ed i blod.

Sr Mainettis mördare dömdes och sattes i fängelse.  Mördarna har sedan dess satts på fri fot och bildat familj men bytt namn och flyttat till större italienska ständer, enligt uppgifter i dagstidningen Corriera della Sera. En av flickorna som dödade Sr Mainetti skrev ett brev till hennes ordenskommunitet efter den fällande domen. Milena De Giambattista sa i brevet att minnet av Sr Mainetti som sa att hon förlät henne under de dödande huggen levde kvar hos henne.  ”Jag kan inte ha något annat minne av henne än minnet av kärlek. Jag kan också säga att det har hjälpt mig tro på något som är varken Gud eller Satan, men som var en enkel kvinna som vann över ondskan,” skrev Milena.

”Nu hämtar jag tröst och nåd att uthärda allting genom henne. Jag ber hela tiden och jag är säker på att hon kommer att hjälpa mig att bli en bättre människa.”

Milena De Giambattista bodde, efter att ha släppts ur fängelset 2006, som gäst flera år i Exoduskommuniteterna omkring Verona. Exodus har flera boendeformer för att stödja dem som är på väg in i drogberoende och för dem som kan genomgå behandling som drogberoende personer. Det är en stiftelse om grundats av fr Antonio Mazzi.

Fr Mazzi sa en gång, enligt vad den mördade systerns bror Amedeo Mainetti berättat, att Milena var ”helt medveten om vad hon gjort och att hon samtidigt ångrade sig och var övertygad om att hon kan födas på nytt och bli mer och mer återställd.”

Sr. Laura Mainetti’s vestition ceremony in 1959
           Sr. Laura Mainetti’s vestition ceremony in 1959. / www.figliedellacroce.it.

 

I Sr Mainettis dagbok för dagen då hon avlade de eviga löftena för sin profession, skrev hon: ”Ge mig dina känslor, Jesus, dem vi hör dig tala om i Saligprisningarna. Känslorna hos den fattige som förtröstar och överlämnar sig själv och barnet som känner sig älskat av den fattige och bedrövelserna som är deltagande i Kristi liv och som är frälsning. Ja, ge mig barmhärtighet, välvilja, renheten till kropp och själ och ödmjukheten.” ”Att tjäna Kristus är att regera. Därför tänker jag så att jag finns till för detta att tjäna i varje ögonblick och få göra det i full enhet med Din gudomliga vilja.”

Msgr Balatti sa, som tidigare själasörjare i Chiavenna, till Vatican News: ”Mordet har medfört att en ljusets människa blivit känd som bara några få annars känt till som så ofta är fallet med så många av evangeliets trogna tjänare.” ”I början reserverade sig några inför en salighetsprocess, men vi stod på oss därför att det som hänt var en gåva till hela Kyrkan. Det är en gåva därför att händelsen visar världen vad som är verkligt gott och att det goda inte kan förgöras av ondskan.”

”Det onda, det ondskefulla hos människan, kan ta det fysiska livet ifrån oss, men det kan inte stjäla och fördärva kärleken. Det är en grundläggande sanning inte bara för troende.”

”Flickorna själva ställde upp mot godheten och insåg att de förlorade. Det som på ytan såg ut som ett nederlag för ordenssystern var i själva verket en seger. Det är vad saligförklaringen bekräftar.”

/ Live-stream screenshot.
                                                                      / Live-stream screenshot.

 

Kardinal Semeraro sa i sin predikan att Sr Mainetti ”gjort en fotokopia av evangeliet” av sitt liv.

”Vår martyr skrev att hennes andliga väg var mycket enkel, att man måste göra något vackert för andra. Jag kände att jag skulle få full mening med mitt liv, har hon sagt flera gånger. Heligheten är sådan, det är inte frukten av mänskliga ansträngningar utan den slår ut som en liten blomma i gräset,” menade kardinalen. ”Vår martyr valde det hela, det största, den sanna utgivande kärleken. Den jordmån där heligheten blomstrar är inte det helt annorlunda utan trofastheten i det dagliga livet.”

                                                                   CNA redaktionen, Vatikanen den 7 juni 2021.  

Översatt för Katolsk Horisont, juni 2021, Göran Fäldt.

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023