Den inflytelserike tyske jesuiten bakom den synodala vägen träder nu tillbaka

3
min read

Den inflytelserike tyske jesuiten bakom den synodala vägen träder nu tillbaka

tis, 01/12/2021 - 21:01
Posted in:
0 comments

Trots att tillbakadragandet blev känt förra året har fader Langendörfer skjutit upp sin avgång på grund av COVID-19 krisen.

                                                      Fader Hans Langendörfer (foto, Youtube)

 

69-årige jesuitfader Hans Langendörfer har tjänstgjort i nästan 25 år i en nyckelroll och ”varit tongivande” särskilt för den kontroversiella Synodala vägen som tog sin början i januari förra året enligt uppgift i Katholisch.desom är en nyhetsportal under hans övervakning. Fader Langendörfer har suttit som ordinarie sekreterare under fyra biskopskonferensers ordförandeskap och allmänt setts som den mest inflytelserika aktive bakom de flesta av den tyska hierarkins viktigare beslut – en slags éminence grise som i skuggorna verkat mot sina kritiker. Denne jesuit, som varit forskningsassistent för framlidne tyske förbundskanslern Helmut Kohl, har varit känd som politiskt skicklig och intelligent taktiker som kunnat utöva en icke obetydlig kontroll över Kyrkans mediaapparat.

Ordföranden i den tyska biskopskonferensen, biskop Georg Bätzing, har till Langendörfers heder och ära kallat honom ”trovärdig, engagerad, politiskt ambitiös, och alltid framåtseende.” Han visade också uppskattning för hans förmåga att ”bygga broar,” för ”dialog” både nationellt och internationellt, och sa att hans arbete inte skulle glömmas bort.

Strax innan den synodala vägen började förra året med ett reformprogram över två år utformat av tyska biskopar och lekmän som ifrågasätter några av Kyrkans etablerade undervisning om tron och moralen, skapade han rubriker i tidningarna när han till en tysk tidning sa att det var ”oacceptabelt” att alla frågorna som ingick i synoden skulle beslutas i Rom och behandlas utan deltagande från de lokala kyrkorna.

Han sa också att något ”yttrandeförbud” inte skulle komma på fråga ”när det gällde kvinnlig prästvigning” under den synodala processen – trots att den möjligheten uteslutits genom påven S:t Johannes Paulus II:s dokument Ordinatio Sacerdotalis från 1994. 

Biskop Bätzing, som nyligen fått kritik av de tyska kardinalerna Walter Brandmüller och Gerhard Müller för att ha framlagt tanken att kyrkan i Tyskland efter den synodala vägen skulle kunna ställa om sina positioner i frågan om kvinnlig prästvigning och homosexualitet stegvis, utsågs strax efter det att fader Langendörfer gjort sina uttalanden.  

Ludwig Ring-Eifel skrev i KNA den 7 januari att det kunde noteras att fader Langendörfer ända sedan 2010 ”ägnat sig åt frågan om det kunde finnas något samband mellan katolsk sexualmoral och prästers celibat å ena sidan och mellan sexualmoralen och sexuellt utnyttjande å andra sidan.” Ring-Eifel tillade att han ”under lång tid längtat efter en ny sexualmoral i Kyrkan som kunde kommuniceras ut i vanliga människors verkliga livssituation” och att fader Langendörfer själv, när liknande tongångar kom fram i en stor studie 2018 över sexuella missbruk bland präster, visat stor lyhördhet. 

”Sedan dess har han letat efter ett forum i Kyrkan där sexualmoraliska frågor, prästernas liv och maktfördelningen skulle kunna tas upp till diskussion igen,” skrev Ring-Eifel. Han tillade att den synodala vägen ”uppstod” i den här miljön och att fader Langendörfer är en av de ”andliga fäderna.”

Fader Langendörfer har också legat bakom olika andra kontroverser under senare tid som till exempel 2018 års riktlinjer för att tillåta den heliga kommunionen för en protestantisk make eller maka i vissa fall, och 2015 års ändringar i arbetsrätten inom Katolska kyrkan i Tyskland som för första gången gjorde det möjligt för kyrkliga institutioner att anställa civilt frånskilda och civilt ”omgifta”, liksom för personer i samkönade relationer. Han sägs också ha haft stort inflytande över Amazonassynoden 2019 som med hjälp av hans insatser fick mycket stöd av den tyska kyrkan som i ett vidare perspektiv vill införa kvinnliga diakoner och gifta präster i kyrkan i Tyskland.

Samtidigt som fader Langendörfer varit ordinarie sekreterare har han också suttit i ledningen för en gemenskap för de tyska stiften som redan 2011 enligt uppgift ägde förlagsgruppen Weltbild GmbH – den största tyska bokutgivaren efter Amazon – som också publicerat pornografi och hade investeringsavtal med pornografiindustrin.  Fader Langendörfer som också satt i styrelsen för Weltbildgruppen överlevde skandalen sedan man från personalens sida gett uttryck för sitt ”fulla förtroende” för honom. Till vardags har den tyske jesuiten haft nära samarbete med biskopskonferensens talesman Matthias Kopp som arbetat som fader Langendörfers lärling. Tillsammans har de två styrt media i Kyrkan i Tyskland på ett ”mycket subtilt och politiskt sätt bakom ridåerna,” har en Kyrkan i Tyskland närstående källa sagt till Register förra året. Men han har också fått lovord för att ha förvandlat biskopssekretariatet till en ”tankesmedja” som har i uppgift att ägna sig åt tidens utmaningar med över 120 personer i anställning. 

Trots att tillbakadragandet blev känt förra året har fader Langendörfer skjutit upp sin avgång på grund av COVID-19 krisen. Samtidigt som han meddelade sin avgång lät han förstå att en manlig eller kvinnlig lekman skulle efterträda honom som ordinarie sekreterare vilket i så fall skulle vara första gången i konferensens historia som en lekman anförtroddes uppgiften, enligt uppgift i Katolisch.de förra året.

Vakansen utannonserades i augusti förra året i den tyska dagstidningen Die Zeit, men den tilltänkta kandidaten utses inte förrän i den kommande plenarförsamlingen i vår.

                                                                                                            Edward Pentin

Översatt till svenska för Katolsk Horisont, januari 2021, Göran Fäldt

 

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024
Katolsk Horisont
2/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024