Den Heliga Mässan steg för steg

6
min read

Den Heliga Mässan steg för steg

ons, 09/07/2022 - 18:22
Posted in:
0 comments

Att förstå tecken och symboler, gester och attityder tillåter oss att medvetet och fruktbart delta i den Heliga Mässan.

Den som tar sin kristendom på allvar vet att han måste delta i den Heliga Mässan. Men alla frågar sig inte vad detta deltagande är och vad som behöver göras för att göra det medvetet, aktivt och fruktbart, det vill säga precis som det egentligen skall vara. Förvisso är korrekt deltagande inte begränsat endast till uppfyllandet av det första kyrkans bud, det vill säga fysisk närvaro i kyrkan på varje söndag och helgdag med plikt. För att verkligen delta i den heliga mässan räcker det inte heller med att vara fokuserad och andäktig och be uppriktigt. Det är för lite, och man kan till och med säga att det egentligen inte handlar om det. Så låt oss titta på vårt deltagande i den Heliga Mässan och försöka hitta vad som verkligen är viktigt i den.

Ingången till kyrkan

Eukaristin är en värld av tecken, symboler, ritualer och ord som tränger in i varandra och gör det möjligt att gå in i kommunion med Gud och med alla bröder och systrar. Denna värld, som tar oss in i en annan, Guds verklighet, öppnar sig redan i ögonblicket då vi passerar kyrkans tröskel, och alltså innan de liturgiska ceremonierna börjar. Redan då, och på denna plats, börjar vårt deltagande i Eukaristin. Överstigandet av kyrkans tröskel är ett tecken på att vi går in i huset, att vi är hemma och att vår plats finns där.

Korstecken vid ingången till kyrkan och till början av liturgin

Idag påminns vi om faktum att döpta människor deltar i Eukaristin genom det heliga vatten, med vilket vi gör korstecknet vid ingången till kyrkan. Orden som då uttalas: "I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn", påminner om ögonblicket av vårt dop, eftersom de då sades för första gången över var och en av oss när dopvattnet rann ner över våra huvuden. Korstecknet vid ingången till kyrkan försätter oss alltid i en attityd av tacksamhet för dopet som gjorde oss till Guds barn och tog in oss i Kristi mystiska kropp.

Tacksamhet för dopets sakrament och att alltid lyssna får oss att lägga märke till att vi aldrig är ensamma vid Eukaristin, att våra systrar och bröder är samlade runt omkring, och att vi alla bildar en gemenskap, en gemenskap förenad av tro, dop och önskan att leva efter Evangeliet. Innan något annat börjar hända, innan prästen säger konsekrationssorden, är Kristus redan närvarande hos oss och i oss. Vi samlas i Hans namn, vi inleder en relation med Honom, vi lyssnar på Honom och Han förvandlar oss.

Botgöring

I början av mässan reciterar vi alltid en botakt. Detta är ett mycket viktigt ögonblick eftersom det tvingar oss att stå upp mot sanningen om oss själva. Och denna sanning är mycket prosaisk: jag är en syndare och jag är i stort behov av Guds nåd. Botakten är ett individuellt erkännande till det. Vi säger: Jag bekänner, jag har syndat, min skuld, jag ber om nåd. Om något ska hända i oss under Eukaristin, om något ska förändras, så kommer det bara att hända om vi har modet att vara ärliga mot Gud, mot våra bröder och systrar och mot oss själva. Vi slår oss på bröstet, vi böjer oss, vi säger: "Herre, förbarma dig över oss", för vi tror att Gud inte tar anstöt på oss, att Han inte vänder sig bort, utan att Han är en barmhärtig Fader som vill att vi tar emot Hans förlåtelse, höra Hans ord, gå in i Kommunionen med Honom och på nytt älska dem som vi ännu inte vet hur man ska älska. För att uppleva botakten väl behöver du tystnad, sanning och ärlighet mot dig själv. Förberedda på detta sätt kan vi börja lyssna på orden som är på väg att uttalas för församlingen för att beröra och förvandla våra liv.

Ordets liturgi

Fastän lyssnande är det fundamentala under hela Mässan, så uppmanar Ordets liturgi dig starkast att öppna dina öron och hjärtan, och att vara lyhörd och ödmjuk, för att ta emot Guds ord som riktas till mig och upplyser min dagliga väg. Allt, inklusive kroppshållningen, hjälper till att lyssna på Ordets liturgi. När vi sätter oss ner är det lättare att fokusera och höra ordet, och genom att ställa sig upp vid Evangeliets förkunnelse uttrycker vi vår beredskap att föra Kristi ord in i vårt dagliga liv. Evangeliet är höjdpunkten och det viktigaste ögonblicket under hela Ordets liturgi. Alla andra bibliska läsningar leder till den som är grunden för predikan, och ur den föds trosbekännelsen och den universella bönen.

Tystnad är också en viktig del av Ordets liturgi. Det är gynnsamt för meditation och konfrontationen av sitt liv med Evangeliet. I den apostoliska uppmaningen Verbum Domini inkluderade Benedikt XVI följande mening: "Guds ord kan endast talas och höras i yttre och inre tystnad", och vidare: "Tystnaden, när den är förutsedd, skall betraktas som en del av firandet "(nr 66) . Om så är fallet är det omöjligt att föreställa sig Ordets liturgi utan iallafall korta stunder av tystnad.

Förberedelsen av offergåvorna

När den sista uppmaningen av förbönerna hörs, börjar den Eukaristiska liturgin. Vid denna tidpunkt flyttas firandet från predikstolen till altaret och alla uppmanas att inta offerhållningen. Vi lägger bröd och vin på altaret, och de vackra bönerna som sägs av den presiderande prästen i liturgin visar innebörden av denna gest. Riten att förbereda gåvorna omfattar hela vårt liv: vårt arbete och uppoffringar, men också hela världens lidande och smärta. Allt detta förvandlas av Kristi kärlek, helt uppenbarat av Hans offer på korset.

Vårt konkreta offer är också kopplat till förberedelsen av gåvorna, som vi förknippar med det Eukaristiska brödet och vinet. De materiella och ekonomiska gåvorna som vi sedan ger är ett uttryck av kärlek till våra bröder och systrar, eftersom Eukaristin inte kan föreställas utan kärlek och tjänande åt andra. Och kärlek och tjänande är inte en idé, utan en konkret sak.

Den Eukaristiska bönen

Centrumet och höjdpunkten av varje Mässa är den Eukaristiska bönen, under vilken - mitt i tacksägelse och lovsångsböner - genom den Helige Andes kraft, de framburna gåvorna av bröd och vin förvandlas till Kristi kropp och blod. Vid Transsubstantiationen, eller konsekrationen, knäböjer alla och klockorna ringer. Prästen uttalar först Frälsarens ord från den sista måltiden: "Tag och ät" och "Tag och drick", och lyfter sedan upp Kristi kropp och kalken med Hans blod. Detta ögonblick kan inte förbises, och då blir Kristus verkligt och sakramentalt närvarande i brödets och vinets gestalt.

Riten av den Heliga Kommunionen

Riter av den Heliga Mässan leder konsekvent till mottagandet av den Heliga Kommunionen som i sin tur blir villkoret för gemenskapen - enheten med bröderna och systrarna. Allt det hela blir tomt och meningslöst utan mottagandet av den Heliga Kommunionen. Därför är det värt att göra allt för att delta fullt ut i Eukaristin, d.v.s. genom att ta emot den Heliga Kommunionen.

Avslutande riter och avsked

Heliga Kommunionen avslutar inte Eukaristin, även om det är dess mycket viktiga ögonblick. Heliga Mässan slutar med att de troende lämnar kyrkan och återvänder till vardagen. De sista orden i Mässan, "Gå i Kristi frid", påminner om apostlarnas uppdrag av den Uppståndne att förkunna evangeliet vart de än går, det vill säga i hela världen (jfr Mt 28:19; Mark 16 :15). Denna dynamiska uppmaning: ”Gå!” är en mycket tydlig och konkret inbjudan idag att komma tillbaka till vårt liv, arbete, studier och kämpa för vardagen, för det är där vårt deltagande i den Heliga Mässan kontrolleras och förverkligas i praktiken. Därför, när vi hör orden: "Gå i Kristi frid!", är det värt att inse att kyrkans dörrar inte bara används för att gå in och delta i Eukaristin, utan också för att lämna kyrkan genom dem och gå ut till världen som törstar efter Evangeliet. Vi går ut ur Mässan för att vittna om vad vi har lärt oss och hört under liturgin vart våra liv än går. Inte ord, utan vårt vardagsliv verifierar om Herren verkligen talade till oss under den Heliga Mässan, om vi gick in i sann gemenskap med Hans kropp och om vi lärde oss att leva i gemenskap med våra bröder och systrar.

När vi går in i kyrkan innan den Heliga Mässan börjar, minns vi genom korstecknet gjort med heligt vatten att dopet gjorde oss till Guds barn och introducerade oss till Eukaristins mysterium. När vi lämnar kyrkan i slutet av liturgin, ska vi gå för att uppfylla vår dopkallelse och leva Evangeliet i vårt dagliga liv. Dopets sakrament öppnar och stänger därför hela vårt deltagande i Eukaristin, eftersom det ligger till grund för vår kristna identitet.

Översättning för Katolsk Horisont Zuzanna J.

Det händer under den heliga mässan

Inlägget kommer från sidan www.niedziela.pl

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023