Den Heliga Familjen är ett skinande ljus i en mörk tid, säger kardinalen

2
min read

Den Heliga Familjen är ett skinande ljus i en mörk tid, säger kardinalen

fre, 08/24/2018 - 10:06
0 comments

Den Heliga Familjen, av Juan Simón Gutiérrez

Kardinal Oswald Gracias uppmanade katolikerna att hålla ut mot angreppen mot familjen.

Kyrkan måste efterlikna den Heliga Familjen som lyser fram i mörkret nu när familjen utsätts för angrepp, sa kardinal Oswald Gracias av Bombay.

”Den Heliga Familjen träder fram som ett skinande, bländande ljus mitt under alla stora angrepp på familjevärdena och på familjen själv som institution,” sa kardinalen i en homilia den 22 augusti på Världsfamiljemötet i Dublin.

”Förebilden vi alla ser upp till dessa dagar är den Heliga Familjen i Nasaret, Jesus, Maria och Josef.” Med tanke på dagens firande av Maria Drottningen, sa Gracias att evangeliet i mässan denna dag talade om Bebådelsen eftersom det budskapet var ”det viktigaste budskapet i frälsningshistorien, ja i hela världshistorien.”

Han förklarade att ”Marias ’ja’ var början till familjen i Nasaret,” och bad katolikerna att tänka på vilka två familjer de tillhör, den egna familjen hemma och den andliga familjen i Kyrkan.

”Vi hör till båda,” underströk han. ”Vi jobbar hårt för att båda ska växa och utvecklas. Båda hänger intimt ihop. På sistone har Kyrkan verkligen fått ta emot många utmaningar, men Kyrkan, det är du och jag,” menade han med stor tydlighet. ”Vi är Kyrkan.”

”Vi måste stå tillsammans med påven Franciskus och göra Kyrkan till det Jesus ville att hon skulle vara, alltså en avbild av den Heliga Familjen i Nasaret. Som familjen ska bära frukt, så är också Kyrkan kallad att vara fruktbärande och föra evangeliet till nya medlemmar,” manade han. Garcias sa i en erinran av påven Franciskus’ ord i Amoris Laetitia att Kyrkan är ”en familjernas familj,” och att ett världsmötes sändning är att återvända hem för att ”hängivet styrka Kyrkan och fördjupa dess apostolat.”

”Om Kyrkans sändning är att bli en familj,” fortsatte han, ”måste familjens sändning bli mer och mer Kyrkan.” Kardinalen hänvisade till Andra Vatikankonciliet som sagt att de två egenskaperna i familjen är kärleken och fruktsamheten – ”det är de två vi måste bygga vidare på i dag,” sa han. Han sa att mässan denna dag var särskilt för familjen och om familjen, ”hemkyrkan”, och påpekade att Kyrkan måste få nytt liv och börja med familjerna.

”När vi kommer tillbaka till våra kyrkor måste vi se vad som kan göras och göra våra familjer till sanna modeller för trons liv. Det är vår kallelse och vårt apostolat,” uppmanade han.

”Familjelivet måste förnyas om församlingen ska förnyas, om stiften ska förnyas och om Kyrkan ska förnyas.”

Han ställde frågan om Kyrkan och familjen med en rad tankar att reflektera över: ”Guds närvaro är konstant i Kyrkan. Hur är det i familjerna? Vi håller regelbundet bön i Kyrkan, hur är det i familjerna? I Kyrkan utvecklas det andliga livet, hur är det i familjerna?”

”Guds närvaro blir verklighet när vi säger nej till själviskheten och självupptagenheten. Gör vi samma sak i familjerna?” fortsatte han. I sin avslutning menade kardinalen att uppriktig och fördjupad kommunikation inom familjerna var viktig. Han sa att resultatet av detta års Världsfamiljemöte kommer att visa sig vara fruktbärande, om både familjerna och Kyrkan blir lite mer ”lika familjen i Nasaret”.

”Familjer i hela världen, vi älskar er! Familjer i hela världen, vi uppskattar er! Familjer i hela världen, vi vill hjälpa er! … Hjälp oss att hjälpa er!” avslutade han sina uppmuntrande ord.  

Källa: Catholic Herald; översättning i augusti 2018, Göran Fäldt

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/08/23/the-holy-family-is-a-bright-light-in-dark-times-cardinal-says/

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023