Den här litanian är botemedlet till världsmörkret

3
min read

Den här litanian är botemedlet till världsmörkret

tors, 08/16/2018 - 10:13
0 comments

Alsace, Bas-Rhin, den protestantiska kyrkan Vår Herre Jesus Kristus i Bischheim. Målningen ”Kristus i limbo”, 1900-talet (genom Wikimedia Commons)

När nu världen går ner i djupare mörker kan vi lita på att vår försvarare och frälsare är med oss.

Det har nästan blivit en rutin om natten för ett av mina barn att väcka mig mellan 2 och 4. Jag somnar ofta snart om men en natt var det svårt. Jag började tänka på allt som behöver bön och barmhärtig kärlek i denna värld. ”Om jag bara kunde komma med ljus där”, tänkte jag, och kände mig begränsad som människa och med kallelsen att sköta de fyra små själarna som anförtrotts mig.

Under året som gått har jag studerat skönheten och ljusets roll i medeltida tänkande. Med hjälp av sådana som S:ta Hildegard av Bingen, biskopen Robert Grosseteste, S:t Bonaventura och S:t Thomas av Aquino och andra har jag lärt mig att på nytt förstå den roll Kristi ljus spelar här på jorden. Kristus som världens ljus är ett stort tema i medeltida tänkande. Vi har tappat bort känslan av vad ljuset betyder i vår tid, förmodligen därför att det är så lätt för oss att jaga bort mörkret genom att trycka på strömbrytaren.

Det är ju förstås en ganska sen utveckling även om de flesta av oss aldrig upplevt det på något annat sätt. Men medeltidens människor vara fascinerade av ljuset. Det var en gåva som hade kraft att förvandla fysiskt, moraliskt och andligt. Mängder av dyrt bläck gick åt för att sätt ord på det djupa förhållandet mellan ljuset och Gud och om vad vi kunde lära oss om det senare genom det förra.

När jag alltså låg där i mörkret på nattens småtimmar slog det mig att även om jag inte kan förflytta mig till de där platserna och hjälpa till så kunde jag be allt ljus’ Källa att gå till dem.

Jag insåg att jag kunde sända Kristus att lysa upp de mörkaste hålorna på jorden. Ljusets litania här nedan är frukten av dessa magra böner. Helgonen som finns med har alla varit ett slags Kristi ljus’ förkämpar. Och platserna i stort mörker känner vi alla till i alla dess former. Biskopen Liam Cary av stiftet Baker i staten Oregon (USA) har haft vänligheten att ge sitt imprimatur.

När nu världen ser ut att stiga ner i ett större mörker kan vi vara säkra på att vår försvarare och frälsare är med oss och att han är ”ljuset som lyser i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det” (Joh 1:5).

Carrie Gress

Ljusets litania

  1. Herre, förbarma dig.
  2. Kristus, förbarma dig.
  3. Herre, förbarma dig över oss. Kristus hör oss.
  4. Kristus, i din barmhärtighet, hör oss.

 

Gud Sonen, världens Återlösare, förbarma dig över oss.

Gud Helige Ande, förbarma dig över oss.

Heliga Treenighet, en enda Gud, förbarma dig över oss.

Kristus, världens Ljus, hör oss.

Heliga Guds Moder, be för oss.

Den nya gryningens Moder, be för oss.

 

Heliga Treenighet, källa till allt ljus, upplys mörkret i vår värld:

Till dem vars förstånd förmörkas av synd, kom med ditt ljus.

Till dem vars hjärta fångas av pornografin, kom med ditt ljus.

Till dem som lider av depression eller mentala sjukdomar, kom med ditt ljus.

Till själar som förslavats av drogmissbruk, kom med ditt ljus.

Till dem som bär bördan av dragning till det egna könet, kom med ditt ljus.

Till dem som fångas av ängslan och rädsla, kom med ditt ljus.

Till dem som bär sorg i sitt hjärta, kom med ditt ljus.

Till dem vars kropp och själ utsätts för övergrepp och till dem som utsätter andra för övergrepp, kom med ditt ljus.

Till dem som inte har en plats de kan kalla sitt hem, kom med ditt ljus.

Till dem som tänker döda i Guds namn, kom med ditt ljus.

Till sjukhusen där aborter genomförs, kom med ditt ljus.

Till bordeller och lokaler för människohandel, kom med ditt ljus.

Till sjukhusen, apoteken och fosterhemmen, kom med ditt ljus.

Till klassrum som tyngs av förtvivlan, förvirring och osanningar, kom med ditt ljus.

Till gatorna som behärskas av våld och droger, kom med ditt ljus.

Till krigshärjade områden, kom med ditt ljus.

Till trakter som ligger i mörker, är översvämmade eller förstörda av naturkatastrofer, kom med ditt ljus.

Till alla platser där förvirring, förtvivlan, ensamhet och vrede råder, kom med ditt ljus.

S:t Josef, be för oss.

S:ta Maria Magdalena, be för oss.

S:ta Lucia, be för oss.

S:t Augustinus, be för oss.

S:ta Hildegard av Bingen, be för oss.

S:ta Klara, be för oss.

S:t Albert den store, be för oss.

S:t Thomas av Aquino, be för oss.

S:t Bonaventura, be för oss.

Alla änglakörer, be för oss.

Maria, ljuset i mörkret, be för oss.

 

V, Världens Ljus, som borttager världens synder,

  1. förskona oss o Herre.
  2. Världens Ljus som borttager världens synder,
  3. hör oss milde Herre Gud.
  4. Världens Ljus, som borttager världens synder,
  5. förbarma dig över oss.

Amen.

                           Imprimatur: biskop Liam Cary av Baker, Oregon

Översättning till svenska, augusti 2018, Göran Fäldt

http://www.ncregister.com/blog/cgress/this-litany-is-a-remedy-for-the-darkness-of-the-world

Biskop Liam Cary av Baker
Högvördige Biskop Liam Cary av Baker (Ontario, USA) Email: chancellor1@dioceseofbaker.org
Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023