Den entledigade biskopen Strickland leder rosenkransbönen utanför biskopskonferensens i USA möte

4
min read

Den entledigade biskopen Strickland leder rosenkransbönen utanför biskopskonferensens i USA möte

fre, 11/17/2023 - 22:58
0 comments

Den gemensamma bönen utomhus hölls bara tre dagar efter att påven Franciskus avlägsnat den 65-årige prelaten som  ledare för stiftet Tyler i Texas.

Biskop Joseph Strickland leder rosenkransbönen utanför den nordamerikanska biskopskonferensens mötesplats i Baltimore den 14 november. Samme biskop Strickland hade av påven Franciskus avlägsnats från sitt stift Tyler, den 11 november. (foto: Shannon Mullen / CNA)

 

Biskop Joseph Strickland gick inte till sina medbröder de katolska biskoparna i USA på årsmötet i tisdags men han var inte långt borta utan ledde rosenkransbönen med några dussintal utanför hotellet vid vattnet där biskopsmötet skulle äga rum utan honom.

“Jag tyckte att jag bara kunde komma hit och be, eftersom jag var i stan och inte måste vara med på mötet”, sa biskop Strickland till CNA i en kort intervju.

Biskop Strickland infann sig offentligt bara tre dagar sedan påven Franciskus flyttat bort den 65-årige prelaten som ledare för stiftet Tyler, Texas.

Biskop Strickland är fortfarande amerikansk biskop och det står ingenstans i biskopskonferensens (USCCB) statuter att han inte skulle kunna vara med i veckans överläggningar.

I en fem minuter lång intervju utanför hotellet, sa biskop Strickland att påvlige nuntien till USA, kardinal Christophe Pierre, bett honom att inte delta. Kardinalen, som talade till biskoparna på tisdagsmorgonen, avböjde en intervju med CNA.

Biskop Strickland dök ändå upp utanför mötet, därför att han ”redan planerat att vara med”. Han sa till CNA att han också ställt upp för att leda rosenkransen utanför själva mötet. Han hade lett rosenkransen utanför USCCB möten också tidigare år.

Biskop Strickland ledde rosenkransen på knä. En man som bad på knä i närheten höll upp ett plakat där det stod, ”Vi tycker mycket om vår biskop Strickland.”

“Idag får vi leva för Herren mer och bättre. Det är ju vad vi är kallade till i alla fall. Jag vill gärna säga det till biskoparna att det är vad de ska gå in för. Det måste jag komma ihåg varje morgon när jag vaknar, vad handlar det hela om? Det handlar om att följa Jesus Kristus,” sa biskop Strickland till CNA.

“Idag har vi ju fått en ny dag för att följa honom med glädje och hopp. Ljuset från Honom är starkare än någonsin. Vi måste alla komma ihåg detta, och särskilt mina biskopsbröder,” sa han.

Biskop Strickland sa att kanske kommer till USCCB möten i framtiden men ansåg det bäst att inte vara med i år, eftersom han inte ville ”vara distraherande”.

Varför har biskop Strickland entledigats?

Biskop Strickland sa till CNA att han informerats genom ett mejl med ett brev från den Helige Fadern som bilaga, och som sa ”att han avlöst mig från ansvaret att vara biskop i Tyler.”

Biskop Stricklands entledigande den 11 november följer en formell undersökning av honom själv och stiftet på order av påven Franciskus i juni månad.

Någon officiell rapport från undersökningen har aldrig offentliggjorts och inte heller har Vatikanen uppgivit varför Biskop Strickland togs ur tjänst.

“Jag kan bara inte se några skäl om det inte är det att jag varit ett hot mot en del av de krafter som har en viss syn på sanningen i evangeliet,” har biskop Strickland sagt i en intervju med LifeSiteNews strax efter entledigandet.

Biskop Strickland hade tjänat som biskop i Tyler sedan 2012 och har uttalat sig med ganska så våldsam klarhet om en del katolska sociala frågor som abort och genusideologi. Biskopen har med sina brandfacklor dragit till sig en stor skara följare i sociala media och gjort utfall mot folkvaldas politiska handlingsplaner som tydligt bortser från de ofödda barnens okränkbarhet.

Kardinal Daniel DiNardo av ärkestiftet Galveston-Houston sa, efter biskop Stricklands entledigande, att undersökningen haft fokus på ”alla aspekter av det formella förvaltandet och ledarskapet” i stiftet. Stiftet Tyler är ett suffraganstift under just ärkestiftet Galveston-Houston. Undersökningen avslutades med en rekommendation till påve Franciskus att “en fortsättning av biskop Stricklands tjänst inte var en framkomlig väg.”

Biskop Strickland sa till CNA att han inte hade några detaljer att vidarebefordra som gällde stiftsförvaltningsfrågor, som kunnat bidra till utstötningen.

“Visst, det finns allvarliga beskyllningar men en begäran från biskopen på 3.1 miljoner dollar är större än någonsin tidigare i stiftets historia,” sa han.

Biskop Strickland skröt också med antalet prästkandidater under utbildning i stiftet – 21 – och med ett fantastiskt presbyterium.”

“Visst, man kan komma med vilka beskyllningar som helst. Men om man bara tittar på statistiken i stiftet så har det vuxit. Folk flyttar hit. Man trivs här. Det är inte perfekt. Det är inte himlen, är i god form,” sa han.

På frågan om skäl formulerats för hans avsked, sa biskop Strickland att kardinal Pierre konstaterat ”muntliga skäl” och att en del av dem var ”riktigt långtgående”, bland annat att han varit ”alltför frispråkig”.

Ett exempel som sticker ut är en tweet 12 maj. Här har han framkastat att påven Franciskus ”undergräver den nedärvda tron.”

“Jo, jag har gjort en del sådant. Jag har tagit upp en massa frågor. Jag har gjort vad jag kunnat för att vaka över den skatt tron är. Det engagemanget känner jag fortfarande,“ sa han.

“Det finns de som säger att jag uttalat mig i överkant, men kan man tala för mycket om sanningen om Kristus? Det är en trons skattkammare. Det är ett ljus av skönhet som världen är i så stort behov av.”

Ett annat skäl som angavs var ”att jag inte slutat fira den latinska mässan i stiftet som jag, som herde, inte tyckte att jag kunde göra,” sa han och hänvisade till restriktionerna påve Franciskus lagt på den äldre liturgin i sitt motu propio i juli 2021, Traditionis Custodes.

Biskop Strickland sa att dokumentet ”egentligen var oklart” och kunde diskuteras, men tillade att ”många biskopar inte slutat fira den latinska mässan i sina stift.” Han sa att det till slut var en ”mängd olika saker” som ledde fram till entledigandet, men tillade att han ”är förbunden med Jesus Kristus” och att han älskar Kyrkan.

“Jag älskar varje aspekt av Kyrkan men jag tror vi är överens om att Kyrkan måste vara starkare i Kristus, och det är vad jag har uppmuntrat till i allt det här. Min bön är att varje biskop, varje troende katolik, kan dras närmare Kristi Heliga Hjärta.”

Joe Bukuras

För Katolsk Horisont, till svenska i november 2023, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna