Den brasilianske biskopen: Folket i Amazonas kan visst förstå celibatet

2
min read

Den brasilianske biskopen: Folket i Amazonas kan visst förstå celibatet

mån, 10/21/2019 - 09:30
Posted in:
0 comments

                                                                             Biskop Jose Luis Azcona. Foto CNBB / Press Release

 

Breves, Brasilien den 17 oktober 2019 (CNA), - En pensionerad biskop från Brasilien har talat ut mot påståendet att gifta präster är nödvändiga i Amazonasregionen eftersom ursprungsbefolkningen inte förstår celibatet.

”Det är inte ursprungskulturen som har oöverstigliga svårigheter att förstå celibatet. Vad det handlar om är att evangeliet aldrig riktigt inkulturerades bland dem,” sa biskopen emeritus José Luis Azcona av Marajó, Brasilien. ”Det finns många skäl till att tron har förmedlats men utan att omformas till kultur och att en tro, som aldrig tagits emot i sin helhet, inte kunnat levas ut fullständigt.”

Därför, sa han, ”är inte första steget att lösa problemet med celibatet att avskaffa det” utan att arbeta mot en mer autentisk inkulturation av evangeliet. 

I en artikel som sänts till ACI Digital, CNA:s portugisiska systeragentur, kommenterade Azcona biskopssynoden om Amazonas mellan 6-27 oktober om Kyrkans liv och ämbetsutövning i regionen.

Biskop Erwin Kräutler, den pensionerade chefen för prelaturen Xingu i Brasiliens Amazonas och bidragsgivare till synodens förarbeten, sa förra veckan att gifta präster är det enda valet i regionen därför att ”den inhemska befolkningen inte förstår celibatet.”

Azcona som varit ledare för Amazonas stift 1987-2016 avvisade argumentet och påpekade att kulturerna genom hela historien behövt lära sig sanningarna om sexualiteten och celibatet och sa att denna inlärningsprocess inte sänder ett budskap om ”ett oöverstigligt hinder”.

Grekerna, romarna och judarna ”hade alla samma svårigheter att förstå det men samtidigt upplevde de en otvungen glädje över att få ’förhärliga Gud i sina kroppar’,” sa han.

”Det är inte en vision av en ursprungsbefolknings världsuppfattning som kanaliserar evangelisationen och fastställer vad som kan accepteras i Jesu Kristi evangelium,” underströk han. Om det skulle vara vår metod, skulle vi skapa ett pseudoevangelium som inte grundade sig på Kristus och hans Kyrkan utan på urbefolkningens uppfattning om kulturen och på deras analys.”

”Evangelisationen av Amazonas kan inte stiga upp ur önskan att komma överens med människorna eller stå högt i kurs hos dem,” betonade han.

”Det är Jesus Kristus och hans Ande som genomtränger alla kulturer men samtidigt är Han inkarnerad i deras värden och djupaste uttryck för varje kultur. Han är begynnelsen, mitten och målet för all inkulturation.” 

Biskopen argumenterade att vissa element i synodens förarbeten reflekterar en sekulär världssyn och saknar den glädje och det hopp som kommer av ett autentiskt kristet vittnesbörd. Han tillade att celibatet i prästämbetet ger utrymme för en odelad fokusering på Guds verk. Överlåtelsen till Guds vilja kommer att skapa den miljö i vilken celibatet kan bli förstått i glädje och ge erfarenheter, sa Azcona.

”Det är enbart Gud som ger oss celibatet som gåva. En man kan inte uppnå det med sina egna ansträngningar,” sa han.

Biskopen uppmanade Kyrkan enträget att förnya sina böner till Kristus om kraften att utföra hans vilja, hellre än att bara avskaffa celibatet. ”Tiden har kommit att bekräfta vikten av att fortsätta att be mitt uppe i all aktivism och sekularism som hotar många kristna.”

Artikeln publicerades första gången av vår systeragentur ACI Digital. Den har översatts och anpassats av CNA.

Översatt för Katolsk Horisont Göran Fäldt, oktober 2019

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna