’Demoniskt helgerån’: en brasiliansk biskop fördömer en ritual för ’Pachamama’ i Vatikanens trädgård

3
min read

’Demoniskt helgerån’: en brasiliansk biskop fördömer en ritual för ’Pachamama’ i Vatikanens trädgård

tors, 10/31/2019 - 12:01
0 comments

Biskop emeritus José Luis Azcono Hermoso av den brasilianska staden Marajó den 20 oktober 2019

 

Marajo, Brasilien, 28 oktober 2019 (LifeSiteNews) – En brasiliansk biskop har sagt att påven Franciskus ceremoni den 4 oktober i Vatikanens trädgård strax före öppnandet av Amazonassynoden då man knäböjde framför en trästaty av en naken havande kvinna (Pachamama) utgjorde ett ”skandalöst, demoniskt helgerån”.

”Moder Jord borde inte tillbes därför att allt, till och med jorden, ligger under Jesu Kristi herradöme. Det är inte möjligt att andemakter med samma makt eller större makt än vår Herre eller Jungfrun Maria existerar,” sa biskop emeritus José Luis Azcona Hermoso av den brasilianska staden Marajó, i en predikan den 20 oktober i katedralen i staten Pará.

Biskopen tillade nästan som ett skrik till de församlades applåder: ”Pachamama är inte och blir aldrig Jungfru Maria. Att säga att den här statyn föreställer Jungfrun är lögn. Hon är inte Vår Fru av Amazonas därför att den enda Fru av Amazonas är Maria av Nasaret. Låt oss inte skapa synkretiska hopblandningar.  Allt sådant är en omöjlighet därför att Guds Moder är Drottning av himlen och jorden.”  

”Åkallandet av statyerna, inför vilka till och med några ordenspersoner bugade i Vatikanen (och jag vill inte nämna vilken kongregation de tillhör), är en åkallan av en mytisk makt, av Moder Jord, som de ber till för att få välsignelser eller för att i kroppsliga gester visa tacksamhet. Det är demoniskt helgerån, särskilt för de små som inte kan urskilja,” tillade han längre fram i predikan.

Den spanskfödde biskopen sa att en äkta upplysning från den Helige Ande, som ”vår käre påve Franciskus så ofta omnämnt”, behövs för att förstå den mycket omdebatterade synoden. ”Vi måste skilja på vad som kommer från Satan eller från det mänskliga tänkandet och vad som kommer av den Helige Ande. Urskiljningen är fundamental om vi vill höra till Kyrkan och än mer för att kunna evangelisera.”

Azcona påminde om att REPAM ([Pan Amazon Church Network], som är ett katolskt nätverk och som var mycket involverat i att förbereda Amazonassynoden och som leds av sin ordförande kardinal Claudio Hummes, haft ett möte i Brasilia några månader före synoden. På mötet genomfördes ”ritualer från ursprungsbefolkningen med åkallan och böner i vilka några biskopar också deltog.”

”Det här är frågor av avgörande betydelse och här i Amazonas känner vi till vad macumba eller condomblè, som är utbrett här, innebär.” Macumba och condomblè förekommer nästan överallt i nordöstra Brasilien. Det är afrobrasilianska kultformer för att blidka olika gudar och gudinnor med danser, besvärjelser och offerhandlingar.

I fredags bekräftade påven Franciskus att de kontroversiella statyerna av en naken, havande kvinna på plats under ceremonin i Vatikanens trädgård var symboler för ”Pachamama”. De bars sedan i procession in i S:t Petrusbasilikan och stod vid sidoaltaret i kyrkan Santa Maria in Traspontina. Då hade ändå talespersoner för Vatikanen försäkrat att statyerna representerade människolivets värde. Statyerna hade sedan förts bort från Santa Maria i Traspontina och påven bad om förlåtelse för dem som då känt sig kränkta. Han meddelade synoden att den italienska polisen tagit reda på statyerna som hade kastats i Tibern.

I predikan talade Azcona också om de andliga farorna i att införliva ursprungsbefolkningens ritualer och kosmologi med katolsk liturgi och praktiska handlingar. Han beklagade att det ”i Instrumentum Laboris inte sades någonting om demoner som rör sig i närheten eller hur de påverkar människor och kulturer med sin elakhet, eller om Kristi seger, befrielsen genom honom och om hur han förstör den Ondes makt”. Han varnade för att Kyrkan befinner sig på väg in i en kris.

Flera observatörer har lagt märke till att högt uppsatta präster varit involverade i hedniska riter långt innan Amazonassynoden avslutades. År 2015 deltog kardinalen Gianfranco Ravassi i en helig cirkeldans till ära för Pachamama som organiserades av Ekumeniskt socialt forum i San Marcos Sierras som är ett samhälle i den argentinska provinsen Cordova. Kardinalen är ordförande för Påvliga kulturrådet. Sr Maria Teresa Varela deltog också som vice ordförande för Forum.

Lika tydlig i sitt fördömande av Amazonas som biskop Azcona, var biskopen Athanasius Schneider av Kazakhstan. Biskopen fördömde Pachamamastatyn under Amazonassynoden. I lördags uppmanade han alla katoliker att protestera mot att en avgud tilläts i Vatikanen och manade dem att offra gottgörelse för de angrepp som drivits fram av vad han kallade ”en ny guldkalv”. I Gamla testamentet tillbad israeliterna en avgud i stället för den sanna Guden när de väntade på Moses som skulle komma tillbaka med tio Guds bud.

Schneider skrev: ”Synkretism och hedendom är som gifter som tränger in i själva blodomloppet i Kristi mystiska kropp som är Kyrkan.”

Översatt för Katolsk Horisont, den 31 oktober 2019, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.lifesitenews.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024