De heliga tre påskdagarna i domkyrkan i Stockholm 2022 - Herrens död, begravning och uppståndelse

1
min read

De heliga tre påskdagarna i domkyrkan i Stockholm 2022 - Herrens död, begravning och uppståndelse

tors, 04/14/2022 - 20:52
0 comments

Tiden från skärtorsdagens kvällsmässa till och med påskdagens vesper, "de heliga tre påskdagarna", Tríduum paschále, är kyrkoårets höjdpunkt och brännpunkt. De firas till åminnelse av historiens viktigaste händelse, Jesu Kristi påsk.

När Guds folk skulle fira påsk (ett ord som betyder "övergång") och slakta påsklammet - till minnet av hur Gud hade befriat Israels barn ur fångenskapen i Egypten och låtit dem börja sitt långa återtåg till det utlovade landet - började Jesus sin övergång från denna världen till Fadern (jfr Joh 13:1).

Han frambar sig själv som det sanna påsklammet i fullkomlig lydnad för Faderns vilja och gick så in i sin härlighet. Denna händelse är så oerhörd att den förvandlar historiens samlade ondska och lidande till en "lyckobringande skuld" (felix culpa, ur Påsknattens lovsång till påskljuset).

Vi deltar själva i detta drama. Tillsammans med Jesus har vi övergått från döden till livet (jfr 1 Joh 3:14). I påsken anar vi något av Guds mysterium: Gud är mycket större än våra föreställningar liksom världsalltet är större än vår horisont.

Skärtorsdagens kvällsmässa till åminnelse av Herrens nattvard

Kardinal Arborelius firar den i domkyrkan kl.19:00.

Långfredagen – Herrens lidande och död

Kardinalen leder läsningsgudstjänsten och laudes i domkyrkan med start kl. 09:00.

Kardinalen firar gudstjänsten till åminnelse av Herrens lidande i domkyrkan kl. 15:00.

Påskafton

Kardinalen leder läsningsgudstjänsten och laudes i domkyrkan med start kl.09:00.

Påskvakan under den heliga natten till påskdagen – Kristi uppståndelse

Kardinalen firar påskvakan i domkyrkan med start kl. 21:00.

Påskdagen – Kristi uppståndelse

Kardinalen firar påskdagens mässa i domkyrkan med start kl.11:00.

Kardinalen leder påskdagens vesper i domkyrkan med start kl.16:00.

källa katolskakyrkan.se

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024
Katolsk Horisont
2/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024
Katolsk Horisont
1/05/2024