Brev från påven Franciskus till världens biskopar

1
min read

Brev från påven Franciskus till världens biskopar

tors, 03/24/2022 - 13:46
0 comments

Käre medbroder,

Nästan en månad har gått sedan kriget i Ukraina utbröt, ett krig som dagligen åsamkar Ukrainas svårt prövade folk enormt lidande och hotar världsfreden. I denna mörka stund har kyrkan den trängande uppgiften att be förbön till Fredsfursten och visa sin närhet till dem som är omedelbart drabbade av konflikten. Jag är tacksam mot alla de många som har svarat med stor generositet på min appell till bön, fasta och kärleksgärningar. Nu vill jag – och även detta som ett svar på talrika önskningar framförda av Guds folk – på ett särskilt sätt anförtro de länder som ligger i krig med varandra till den saliga jungfru Maria. Som jag meddelade vid slutet av angelusbönen i går avser jag att den 25 mars, bebådelsens högtid, fullgöra en högtidlig akt genom vilken jag viger mänskligheten, och i all synnerhet Ryssland och Ukraina, till Marias obefläckade hjärta. Det är passande att det är med hjärtan förnyade genom Guds förlåtelse som vi ber om fred. Därför kommer akten att äga rum i samband med en botgudstjänst hållen i Peterskyrkan kl. 17.00 romersk tid. Själva akten kommer att äga rum omkring kl. 18.30. Vigningsakten är avsedd att vara en symbolhandling av hela den universella kyrkan, som i denna dramatiska stund till Gud, genom hans och vår Moder, lyfter upp det rop av smärta som kommer från alla som lider. Vi bönfaller också Gud om ett slut på våldet, och vi anbefaller vår mänskliga familjs framtid till Fredens Drottning. Jag ber er att förena er med mig i denna akt och inbjuda präster, ordensfolk och lekfolk att samlas i sina kyrkor och kapell den 25 mars, så att hela Guds heliga folk kan uppsända en innerlig och samstämmig vädjan till Maria, vår Moder. Jag skickar er texten till vigningsbönen, så att vi alla kan läsa den under den dagens lopp, i broderlig enhet. Jag tackar er för den uppmärksamhet ni kommer att skänka denna begäran och för er beredskap till samverkan. Med stor kärlek välsignar jag er och de troende som är anförtrodda åt er herdeomsorg. Må Jesus beskydda er och den heliga Jungfrun vaka över er. Jag ber er också att be för mig.

Broderligen,

från S:t Johannes, Lateranen, den 21 mars 2022,

Franciskus

Inlägget kommer från sidan www.katolskakyrkan.se

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023