Boken om moderskapet av Carrie Gress

3
min read

Boken om moderskapet av Carrie Gress

fre, 12/28/2018 - 11:04
Posted in:
0 comments

Carrie Gress

Förord av Vicky Thorn

Som vuxen människa har jag nog ägnat merparten av livet åt att fundera över vad det innebär att vara mor och över vilken enastående Guds gåva det är. Ingenting är så brutalt starkt och så vackert som en mors kärlek till sitt barn.

         Kvinnor jag mött som förlorat ett ofött barn har genom sina upplevelser gett oss ett gripande testamente över hur djupt det biologiska moderskapet präglar vårt kroppsliga jag. Det är kvinnor som har aldrig mött sina barn men ändå sörjer dem, saknar dem och lider av att ha förlorat dem, hur det än gått till. De har inte bara gått vidare med sitt tidigare liv innan helandeprocessen var över. Många av dem hör till de starkaste förespråkarna för livet och för den gåva det är att få vara mor. 

         Att viga sig åt moderskap i dag är ett radikalt val som många inte värdesätter. Det hindrar inte att moderskapets frukter är riktiga kraftkällor. Hur många gånger har jag inte sett hur ett moderskap berikar vår livserfarenhet som kvinnor. Varje barn lär oss något nytt om oss själva och hjälper oss att inte längre leva vidare som självcentrerade unga kvinnor utan att bli kloka och kärleksfulla mödrar. Många kvinnor jag talat med är förvånade över de andliga krafter som vuxit fram genom moderskapet som till exempel ödmjukhet, mod, måttfullhet, medkänsla, självuppoffring, generositet, saktmod och tålamod. Det är sådana inre skatter man lätt missar när vardagen är kaotisk. 

Nystart – om moderskapets potential har sin egen plats på hyllan bland böcker om moderskapet. Den vill förmedla ett nytt perspektiv för mödrar som inte bara ”överlever” utan som också trivs och utvecklas som mödrar. Den går in i de utmaningar moderskapet stöter på men forskar också lite i de många dolda välsignelserna i de svagare och starkare sidorna som visar sig på naturens eget sätt hos kvinnor. Boken är noga med att lyfta fram moderskapet, inte bara som ett tufft jobb, utan mer som en kallelse. Egentligen är det en alldeles särskild kallelse från Gud att komma längre än det egna jaget. Både det biologiska och andliga moderskapet kallar oss att nå ut, utanför oss själva, för att ansluta oss andligt, psykologiskt och mänskligt till andra människor.

Min egen definition av moderskap är ”kvinnor som har praktiska svar i alla situationer”. Det begränsas inte till det biologiska moderskapet utan till varje kvinna som har förmåga att uppfatta andras behov och som svarar på ett sätt som är stöttande, helande, bekräftande och livgivande.

I den här boken får man upptäcka det underbara i moderskapet. Vi blir som kvinnor överens med oss själva att kallelsen att vårda och fostra är Guds största gåva och den viktigaste delen i det feminina geniet som påven Johannes Paulus II talade om i sitt brev till kvinnorna 1995[1].

Påven Franciskus har ofta talat om mödrarnas viktiga kallelse och sagt vid en generalaudiens:

Hos mödrarna finns botemedlet mot en påtaglig självupptagenhet, mot en öppenhet på tillbakagång, mot krympande generositet och omtanke om andra som är i spridning. I den meningen är moderskapet något mer än att föda barn. Det är ett levnadsval som kräver självuppoffring, vördnad för livet och en beslutsamhet att föra mänskliga och religiösa värderingar vidare som inget sunt samhälle kan vara utan. Ett samhälle utan mödrar skulle var ett omänskligt samhälle därför att mödrarna alltid kan vittna om ömhet, engagemang och moralisk styrka också i de svåraste stunder[2].

Moderskapet är en särskild kallelse från Gud att ta Maria och hennes ja – hennes fiat – till föredöme och vara kärleksfulla också när det gör ont. Allt är inte vin och röda rosor men det är något underbarare och viktigare. Moderskapet är den starka tråden som löper genom väven i vårt samhälle. 

Nystart – om moderskapets potential kan hjälpa oss att förstå vad det är att vara kvinna. Boken vill kasta nytt ljus över det bästa vi kan erbjuda. Kvinnorna har sin egen unika kallelse – en vacker kallelse, som Edith Stein beskrivit så talande:

En kvinnas själ måste därför vara expansiv och öppen för alla mänskliga varelser.

Den måste vara lugn så att ingen liten flämtande låga blåses ut i stormvindarna.

Den måste ha värme så att känsliga knoppar inte stelnar.

Den måste ha en frisk klarhet så att ingen ohyra biter sig fast i mörka hörn och gömslen.

Den måste vara självförsörjande så att intrång utifrån inte äventyrar det inre livet.

Den måste vara tom på sig själv liksom också kroppen är tom på sig själv, så att hela personen är beredd att ta emot allt som kallar henne.[3]

Det är en realistisk och ärlig undersökning av moderskapet som läggs fram på sidorna i den här boken. Carrie Gress skyr inte utmaningarna eller de tunga perioderna. Det är inte bara goda råd för hur man ska överleva. Boken visar oss att moderskapet faktiskt är en nystart, en helomvändning med omskapande krafter. Den gör mödrarna till kloka kvinnor som utstrålar omätbara värderingar till sina familjer och till hela samhället.

                                      Vicky Thorn

 

Hela boken on line: 

https://www.katolskakyrkan.se/media/3337/bokoversattning.pdf

 

Övers. Göran Fäldt (2018)

 

[1] Johannes Paulus II, Brev till kvinnorna, 29 juni 1995.

[2] Påven Franciskus, generalaudiens 7 januari, 2015.

[3] Edith Stein, Collected Works, volym 2, 1996)

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023