Biskop Bätzing tänjer på sanningen

2
min read

Biskop Bätzing tänjer på sanningen

mån, 10/16/2023 - 22:27
Posted in:
0 comments

Herr Bätzing, jag uppmanar er att inte mot bättre vetande framlägga fler oriktiga påståenden om Benedikt XVI och låta osanna påståenden om den tyske påven spridas – skriver Peter Seewald i en kommentar. Och det är verkligen svårt för oss att tro att någon som Georg Bätzing är en katolsk biskop och även ordförande för den tyska biskopskonferensen.

Georg Bätzing

 

Peter Seewald som skrivit en biografi om påven har under helgen i kath.net ifrågasatt kritiska anmärkningar mot påven emeritus Benedikt XVI från ordföranden i den tyska biskopskonferensen.

Inlägget från Peter Seewald: ”Herr Bätzing, jag uppmanar er att inte mot bättre vetande framlägga fler oriktiga påståenden om Benedikt XVI och låta osanna påståenden om den tyske påven få ytterligare spridning”.

Ordförande i den tyska biskopskonferensen, Georg Bätzing, har återigen uttalat sig nedsättande om påven Benedikt XVI. Biskop Bätzing har därmed visat sig beredd att vrida på sanningen. Han kritiserar i senaste numret av veckotidningen ”Die Zeit” den avlidne påven för hur han hanterat fallen med sexuella övergrepp från prästers sida. Bätzing borde veta att det var de bäst insatta i frågan som var övertygade om att det var just Joseph Ratzinger, både som prefekt för Troskongregationen, och sedan som påve som på avgörande punkter tagit upp kampen mot detta fruktansvärda onda i Kyrkan.

Bätzings anklagelse är fullkomligt grotesk och ovärdig då han menar att påven emeritus skulle ha missat sakfrågan och också ha missat att be om offren ursäkt för ”att gärningspersonerna inte skiljts från sina uppgifter”. Anklagelsen har ingen som helst grund.

Detta är faktum: Påven emeritus har in sin förklaring den 6 februari 2022 efter diskussionen kring utvärderingen i München klargjort att han ”inte kunnat önskat annat än att än en gång uttrycka min djupa skam, min stora smärta och min uppriktiga bön om förlåtelse till alla offer för de sexuella övergreppen. Jag har burit ett stort ansvar i den katolska kyrkan. Desto större är min smärta över de förseelser och misstag som på nu kända platser förekommit under min ämbetstid [...] Offren för sexuella missbruk och övergrepp har min djupa medkänsla och jag beklagar varje enskilt fall.”

Vad beträffar det mycket omdiskuterade fallet med prästen Peter H från Essen under Ratzingers tid som biskop av München, så kunde inte den privata bedömningen av övergrepp som kardinal Marx beställt av en advokatbyrå på något sätt bevisa att Ratzinger haft kännedom om fallet, något som dock fortfarande hävdas i olika mediaupplägg.

Efter advokatbyråns intensiva granskning av det underlag och den utvärdering som tagits fram, kom påven emeritus’ juridiska rådsgrupp (som bestod av dr. Carsten Brenneke, kyrkorättssakkunnige prof. Dr. Stefan Mückl, prof. Dr. Helmuth Pree och Dr. Stefan Korta) i en faktasamling till följande resultat:

Angående påståendet att Ratzinger i början av 1980 skulle ha känt till att prästen Peter H fått tjänst som själasörjare med kännedom om hans övergreppshandlingar och att han därmed täckt över förhållandena kan det fastställas att Joseph Ratzinger inte känt till att prästen ”gjort sig skyldig till sexuella övergrepp och inte heller att denne haft tjänst som själasörjare. Utredningen visar att ingenting avhandlats vid ordinarie möte den 15 januari 1980 beträffande prästen Peter H:s arbete som själasörjare.”

I fråga om de tre ytterligare fallen påstådda tjänstefel är det fastställt: ”I inget av dessa fall [...] har Joseph Ratzinger haft kännedom om prästernas sexuella övergreppsgärningar eller haft anledning till misstanke. Bedömningen framlägger inga bevis i frågan att de skulle kunna förhålla sig annorlunda.”

Advokaterna har då sammanfattat med följande uttalande: ”Utredningen innehåller inget bevis för anklagelser om tjänstefel eller medskyldighet till hemlighållande av delaktighet i mörkläggning av övergreppshandlingar.” Dokumenten ger oinskränkt stöd för Benedikt XVI:s uttalanden.

Herr Bätzing, jag uppmanar er att inte mot bättre vetande framlägga fler oriktiga påståenden om Benedikt XVI och låta osanna påståenden om den tyske påven få ytterligare spridning.

På bilden, påven emeritus Benedictus XVI och Peter Seewald

På bilden, påven emeritus Benedictus XVI och Peter Seewald

 

Översättning till svenska, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.kath.net

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024