Begravningsmässa för 640 ofödda barn har hållits i Polen

3
min read

Begravningsmässa för 640 ofödda barn har hållits i Polen

tis, 12/22/2020 - 11:25
Posted in:
0 comments

Kropparna av 640 ofödda barn begravs i Goczyce, Polen den 12 december 2020. (foto: Bodan Romaniuk / CNA/EWTN News)

Kistor med kropparna från dödfödda barn och barn som dött i missfall och abort.

En katolsk biskop genomförde i lördags begravningsmässa för 640 ofödda barn i Polen. Biskop Kazimierz Gurda av Siedlce, Polen, frambar den heliga mässan den 12 december i kyrkan Heliga Treenigheten, 8 mil sydöst om huvudstaden Warzawa. I sin homilia sa han: ”Dessa barn har rätt till en värdig begravning eftersom de är personer allt ifrån sin konception. Rätten till liv är en rätt som inte kan tas ifrån någon vilket också och framför allt omfattar ett försvarslöst barn i sin mammas moderliv.”

valsignelse

Kropparna välsignas med vigvattnet

 

Alla som fått motta livets gåva av Gud har rätten till liv och rätten till kärlek. Även om livets historia slutat efter några månader eller om den slutat innan barnet var fött betyder det inte att det upphörde att finnas till. En persons liv förändras men slutar inte. Livet går vidare. Gud förlänger det till evig tid.

Barnens kistor bars högtidligt ut till en närliggande kyrkogård efter mässan. Kistorna innehöll kroppar av barn som dött i moderlivet, dött i missfall eller abort. Man hade samlat dem från olika sjukhus, de flesta från Warzawa. Ceremonin ägde rum på initiativ av Maria Bienkiewicz från Nya Nasaretstiftelsen, som organiserats begravningar för ofödda barn sedan 2005. Det året började Heliga Familjens sjukhus i Warzawa förverkliga nya principer för att ta hand om kroppar av barn som dött innan de fötts under ledning av dåvarande föreståndaren professor Bogdan Chazan.

Principerna var redan i bruk i andra sjukhus men en del institutioner sägs fortfarande behålla kropparna på obestämd tid. Aborterna har återigen blivit hett diskuterade i Polen sedan landets konstitutionsdomstol den 22 oktober deklarerat att en lag som skulle tillåta abort vid fosterskada var i strid med grundlagen.

Under en lag som infördes 1993 är abort i Polen bara tillåten i fall av våldtäkt eller incest eller om moderns liv är i fara eller om fostret uppvisar allvarliga missbildningar.

Det ungefärliga årliga antalet legala aborter i Polen ligger kring 1000. De allra flesta utförs vid fall av fosterskador. Domen, som inte kan överklagas, kan eventuellt leda till en betydande minskning av aborter i landet. Domen utlöste protester i hela landet och en del av dem riktade sig mot Katolska kyrkan. Protesterande gick in i pågående mässor för att störa samtidigt som man höll upp plakat som stöd för abort och lämnade graffiti efter sig på kyrkliga fastigheter; statyer av S:t Johannes Paulus II vandaliserades och ramsor mot prästerna skanderades.

Regeringen svarade med att senarelägga konstitutionsdomstolens domsutslag som inte har bindande kraft innan den kommer in i tidskriften för nya lagar. Under samma tid godkände Europaparlamentet en resolution förra månaden som fördömde Polens ”de facto förbud för rätt till abort.”

Ärkebiskop Stanisław Gądecki, som är ordförande i den polska biskopskonferensen, har uttalat kritik mot resolutionen.

Han sa: ”Rätten till livet är en grundläggande mänsklig rättighet. Den har alltid företräde över rätten att välja, därför att ingen kan med auktoritet tillåta att det skall finnas en möjlighet att tillåta att någon annan dödas.”

klockan

Biskop Gurda ringer i klockan som välsignats av påven Franciskus

 

Efter begravningen av de ofödda barnen i Gończyce, inbjöds Biskop Gurda att ringa i klockan som välsignats av påven Franciskus i september tillsammans med andra deltagare i ceremonin.

Klockan De Oföddas Röst var beställd av Ja till Livet Stiftelsen (Fundacja Życiu Tak på polska). Klockan är dekorerad med ett citat av Salige Jerzy Popiełuszko: ”Ett barns liv börjar under moderns hjärta.”

På klockans utsida finns också två tavlor som symboliserar Guds tio bud. På den första tavlan läser man Jesu ord: ”Tro inte att jag har kommit för att avskaffa lagen” (Matt 5:17), och på den andra, ”Du skall inte döda” (2 Mos 20:13).

Påven Franciskus var de förste som ringde den symboliska klockan efter att ha välsignat den på gården i Vatikanstaten efter generalaudiensen. Påven sa att klockan skulle ”ledsaga sådana stunder som var avsedda för att minnas det mänskliga livets värdighet från konceptionen till den naturliga döden.”

Må dess ringning väcka lagstiftarnas och alla människors av god vilja samvete i Polen och i hela världen,” sa han den 23 september 2020.

 

Översättning för Katolsk Horisont, december 2020, Göran Fäldt.

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024