Ärkebiskop Graubner: Sluta tänka i världsliga kategorier

2
min read

Ärkebiskop Graubner: Sluta tänka i världsliga kategorier

tis, 02/07/2023 - 14:00
0 comments

                                                                                               Ärkebiskop Jan Graubner

Vid inledningen till världssynodens europeiska etapp, ger ärkebiskop Graubner en kritisk analys av Kyrkan i Europa och manar till att "lyssna till Guds röst".

Världssynodens kontinentala församling, med deltagande av biskopar, teologer och lekmannarepresentanter från 40 länder, inleddes på söndagskvällen i premonstransernas kyrka i Prag. I sin predikan, som hölls på tyska, utsatte ärkebiskop Jan Graubner av Prag den katolska kyrkans situation i Europa för en kritisk analys och uppmanade till omvändelse.

Världssynodens omröstningsresultat: ingen "sensus fidei"

När det gäller den tidigare kartläggningen av katoliker i de lokala kyrkorna, konstaterade Graubner att "vad som tynger eller sårar många människor" hade sammanställts, men "de troendes sensus fidei" hade inte upptäckts. ”Det visar sig att många som är verksamma i kyrkan inte känner till vare sig Bibeln eller kyrkans lära.” Av detta drog han slutsatsen: ”Detta är inte det bästa vittnesbördet för vårt arbete.” Nu är det nödvändigt, att ställa frågan: "Vad säger Jesus, han som grundade kyrkans gemenskap, till oss?"

Välståndet i Europa har bland annat lett till att många kristna koncentrerat sig för mycket på sig själva och bara ser Gud som en ”hjälpare i förverkligandet” av sina egna planer. Om han inte hjälpte till i sådant samförstånd skulle han avskedas "från sin tjänst". "Det dåliga exemplet med vissa troende och skandalerna bland präster" skulle ha styrkt många i att de inte längre behövde kyrkan.

Kyrkan i Europa har inte tillräckligt med ljus för världen

Med tanke på allt detta måste man låta Kristus påminna oss om uppgiften att vara "världens ljus" (Mt 5:14). "Om vi ​​måste dra slutsatsen att vi som kyrka i Europa inte är ett tillräckligt ljus för samhället, då måste vi ödmjukt erkänna att vi också är bland dem som har älskat mörkret, eftersom några av våra gärningar har varit onda." sade ärkebiskopen.

Varken ursäkter eller "att försöka anpassa sig till världen" är en lösning på kyrkans nuvarande situation, utan bara accepterandet av Kristi kallelse: "Omvänd er! Ty himmelriket är nära.” (Mt 4:17). Översatt kan detta betyda: ”Sluta tänka i världsliga kategorier och omfamna Guds sätt att tänka. Påtvinga inte din vision, utan acceptera Guds vision.”

Den Korsfäste i centrum

Aposteln Paulus visade också på kontrasten mellan dem som korsfästes med dem som bländade av "mänsklig visdom och vältalighet". I korsets lärjungeskaps anda skulle det handla om att bekänna sig till den korsfäste Kristus, inte bara med ord utan också "med sitt eget liv och arbete".

Bara genom att återvända till "korsets dårskap", bara genom den generösa och upplyftande kärlekstjänsten till de fattiga, bara genom att lära barn att älska Jesus, "skall Kristus själv lysa i oss, och då kommer han att bli hörd av den yngre generationen och locka hela folk till sig.” Ärkebiskop Graubner avslutade sin predikan med orden: ”Om vi ​​inte erbjuder dem ett möte med den levande Guden inom och bland oss, har vi ingenting att erbjuda dem. Endast Gud kan inspirera och dra dem till sig. Låt oss föra dem närmare Gud!”

Översatt till svenska för Katolsk Horisont, Lena Fäldt (februari 2023)

källa die-tagespost.de

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024