Ärkebiskop Alexander K. Sample: Hur man besvarar 5 viktiga frågor om abort och den katolska kyrkan?

5
min read

Ärkebiskop Alexander K. Sample: Hur man besvarar 5 viktiga frågor om abort och den katolska kyrkan?

ons, 07/27/2022 - 21:57
0 comments

Om du är en katolik som stödjer abort ber jag dig att omvända dig och gå till bikt. Om inte riskerar du din odödliga själ. Ärkebiskop Sample från Portland, Oregon (USA), fick ett antal frågor om abort och katolska kyrkan. Här följer hans svar på dessa.

Ärkebiskop Alexander K. Sample

Varför bryr sig inte pro-lifers om kvinnan?

Faktum är att vi gör det. Vi har en djup omsorg om kvinnan. Faktum är att katolska kyrkan är en av de ledande organisationerna som på olika sätt hjälper kvinnor.

Katolska kyrkan har fantastiska program. Vi stödjer projektet Rachel, vilken är en helande mission för kvinnor och män som har genomlidit tragedin som är abort i sina egna liv. Ett relativt nytt program från USA:s biskopar, Walking with moms in need (vandra med mödrar i nöd), där man hjälper lokala rörelser inom kyrkan komma i kontakt med kvinnor som kämpar med sin graviditet, oavsett om det orsakas av fattigdom eller andra omständigheter i deras liv.

Det finns bokstavligen tusentals pro-life organisationer som fokuserar specifikt på att hjälpa kvinnor när de står inför, vad som för dem är, svårigheter med graviditeten samt hjälper dem finna läkning efter att ha upplevt den tragedi som en abort är i hans eller hennes liv.

Med Guds hjälp behöver vi fortfarande göra mer för att nå de människor, kvinnor och män, som befinner sig i dessa fruktansvärt komplexa och oroande situationer i livet. Men lösningen på dessa problem är inte mord. Lösningen på barnfattigdom är inte att döda ofödda barn. Det är inte en lösning. Det förstorar bara problemet. Vad vi behöver göra i dessa situationer är att diskutera barns fattigdom.

Varför anser du att abort är av ondo?

Det är egentligen inte en fråga om vad jag anser. Det är en fråga om vad som är sant och riktigt.

Faktum är att det finns saker som är objektivt sanna oberoende av vad jag eller du anser. Kyrkan har i sin vishet alltid lärt att abort är av ondo. Det är därför jag tror det. Men du behöver inte vara kristen eller en troende person för att veta att detta är sant, det är objektivt sant – att abort är av ondo därför att, från själva befruktningsögonblicket, en unik medlem av den mänskliga familjen bildats.

Du och jag, vi alla, började på detta sätt. Och det är inte fråga om religiös sentimentalitet eller ens ett filosofiskt ställningstagande. Det är vetenskap.

En del skulle säga: ”Abort är inte en svart-vit fråga.” Jo, det är det. Det är väldigt klart. Det är en fråga om vad som är rätt och fel. Varför? För att offret är ett oskyldigt barn i sitt mest utsatta läge. Offret för abortens våldshandling är den mest sårbara, den mest ömtåliga av alla offer.

Detta sårbara, ömtåliga och värdefulla liv förtjänar vårt beskydd. Det förtjänar mitt beskydd. Det förtjänar vårt beskydd. Det är därför jag upplåter min röst och min ställning som ärkebiskop i kyrkan, för att ge en röst till dessa ofödda barn som ingen röst har, så att deras klagan inte ska förbli ohörd.

De behöver en försvarare och jag kommer vara deras försvarare. Och jag vill att alla ska vara deras försvarare. Ingen mer tyst klagan.

Varför är kyrkan så upptagen av abort?

Jag har hört många människor säga, de har sagt direkt till mig; ”Ärkebiskopen, med alla de problem som finns i världen idag, och det finns tusentals, varför är kyrkan så upptagen, till och med besatt av, frågan om aborter?

Därför att detta är den mest grundläggande av alla människorättsfrågor. Det gäller den basala rätten till liv, den grundläggande rättigheten att få existera. Vi kan inte prata om mänskliga rättigheter för människor som inte fått rätten att födas. Vilka rättigheter det än må vara, om det gäller rätten till ekonomisk rättvisa, om det gäller rätten till hälsovård, om det gäller rätten till utbildning. Du kan inte prata om dessa rättigheter för människor som inte har tillåtits att födas till världen för att skåda dagens ljus. Alla dessa rättigheter förutsätter rätten till liv, rätten att existera.

Vi tar absolut ett bestämt avstånd från nazisterna – som sig bör – för de drygt 6 miljoner judar som mördades under deras regim. Vi fördömer de miljoner som mördats under 1900-talets kommunistiska regimer. Jag tror att de flesta inte inser att, sedan fallet Roe v Wade 1973, 63 miljoner ofödda barn har förlorat livet på grund av abort bara i USA.

Skalan på den ondska som abort utgör är en sann global historisk tragedi. Det är därför detta är en prioriterad fråga för kyrkan: för att kyrkan bekämpar ondska.

Om abort är ondska, betyder det att de som utför abort är onda människor?

Det är inte så enkelt. Det är inte min, eller någon annan människas, uppgift att döma dessa människors moraliska tillstånd. Men vi kan döma moraliska handlingar. Handlingen att genomföra en abort eller att propagera för abort är ondska. Det är en ond handling av människan. Det är sant att vi alla är kapabla till ondska – att skiljelinjen mellan gott och ont löper genom människans hjärta – men handlingen abort, det avsiktliga dödandet av ett oskyldigt ofött barn, är alltid fel.

Så vad säger detta om de som aktivt propagerar för abort? Jag skulle säga att de blivit bedragna. De har blivit bedragna och beljugna av fienden, djävulen.

Kom ihåg, vi har blivit tillfångatagna. Detta är en del av vår berättelse, den kristna berättelsen. Fienden har fångat oss och han är lögnens mästare. Och han har bedragit sorgligt många till att tro att förespråkandet av abort på något sätt är rätt. Fienden är inte abortförespråkare. Fienden är Satan.

Kan en katolik vara abortförespråkare?

Det är en fundamental fråga. Om du med katolik menar någon som försöker leva sitt liv i enlighet med katolska kyrkans tro och lära, då är svaret nej. Jag önskar verkligen att folk som öppet förespråkar och stödjer abortens våld mot ofödda barn skulle sluta låtsas att detta på något sätt skulle vara förenligt med läran från evangelierna och den katolska kyrkan.

Det är som en person som påstår sig vara vegan men sen äter kött. Det är osammanhängande så till den grad att det blir meningslöst. Sanningen är att det inte är en djup eller komplex idé att det inte går att vara en god katolik och samtidigt förespråka eller stödja förintelsen av oskyldigt mänskligt liv i livmodern genom abort. Det är så grundläggande.

Det är så grundläggande förnuft att till och med ett barn kan förstå. Att säga att man är katolik betyder något, eller borde göra det. Med hjälp av Guds nåd bör vi försöka få våra liv anpassade till evangeliet om Jesus Kristus, inte försöka omvandla evangeliet att passa till vårt sätt att tänka eller vår världsbild.

Om du är en katolik som öppet förespråkar eller stödjer abort behöver du veta att kyrkan är mycket klar. Det är en mycket allvarlig sak. Och jag har en äkta pastoral oro för dig. Jag menar det. Jag vädjar till dig, omvänd dig, gå till bikt, försona dig med Gud. Om inte, utsätter du din odödliga själ för fara.

Jag ber dig, snälla gör inte det. Låt Jesus omvända ditt hjärta. Han kan det. Jesus förvandlar allt.

Video: Abortion and Catholics | Archbishop Sample

 

Översättning för Katolsk Horisont, juli 2022, Conny Strömberg

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/02/2024