29 juli – särskild minnesdag för S:t Maximilian Kolbe

2
min read

29 juli – särskild minnesdag för S:t Maximilian Kolbe

ons, 07/29/2020 - 13:00
Posted in:
0 comments

Den helige Maximilian Kolbe hade som ung en vision av Jungfru Maria som höll fram två tecken för honom att välja mellan: martyrkronan och korset. Han valde båda tecknen, kronan och korset, inför Marias blick.

Han blev som franciskansk ordensman Marias missionär i världen genom Maria Immaculata rörelsen som han grundade. När han gjorde sitt livs viktigaste val visste han inte att Jungfru Maria skulle uppenbara sig i Fatima den 13 oktober 1917 och bekräfta profetian om Hennes Obefläckade Hjärtas seger med solmiraklet. Som Conventualfranciskan (Gråbroder) byggde Broder Maximilian upp ett apostolat som redaktör för en katolsk dagstidning och en månatlig andlig tidskrift, ”Den Obefläckades Riddare” som på sin höjdpunkt nådde ut till 600 000 läsare!

I januari 1941 blev Maximilian Kolbe arresterad för andra gången av tyska Gestapo och fördes snart till Arbetslägret Auschwitz-Birkenau den 28 maj. I juli flydde en fånge från den barack där Maximilian var fånge och lägerföreståndaren beslöt straffa baracken genom att välja 10 fångar att dödas i en svältbunker. En av de utvalda var Franciszek Gajowniczek som vädjade om nåd eftersom han hade hustru och familj med flera barn som var beroende av honom.

Karl Fritzsch
SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch, som sände Pater Maximilian Kolbe i döden i hungerbunkern i Auschwitz

 

Maximilian Kolbe bad då officeren att få ta Franciszek Gajowniczeks plats och dö i hans ställe. Historikerna har länge försökt fastställa exakt dag för det drama som utspelades i lägret mellan fångarna, de utvalda 10 offren, och lägerföreståndaren Karl Fritzsch. Man är nu så överens man kan vara att dagen för S:t Maximilians frivilliga erbjudande att ta en medfånges plats är den 29 juli som nu högtidlighålls särskilt inom orden och av alla som i sina liv djupt påverkats av Maximilians val. Han dödskamp slutade på vigilien till Jungfru Marie Upptagning i himlen den 15 augusti, sannolikt på natten, alltså på högtiden Marie Upptagning.

Hans död är ett vittnesbörd om tron på Frälsaren Jesus Kristus. Bara den kristna kärleken kan bära ett sådant vittnesbörd.  

Några veckor före sin död sägs Maximilian ha sagt, enligt en historikers bidrag till martyrens liv, till sin medfånge Józef Stemler: ”Hat är inte en skapande kraft. Den kreativa kraften är kärlek”.

De orden är helgonets sanna budskap till den värld som så innerligt behöver förebilder och hopp.  

 Maximilian Kolbe är helt mariansk i sin andliga formation. Det var också påven S:t Johannes Paulus II. Han ville lyfta fram denna formations betydelse när han i juni månad 1979 gjorde besök i dödskammaren i Auschwitz, och gav Maximilian tillnamnet ”Skyddshelgon för den svåra tid som är vår”.

Den 10 oktober 1982 helgonförklarades Maximilian Kolbe i Peterskyrkan av påven Johannes Paulus II.

                                                                                                                         Göran Fäldt

Maximilian Kolbe i Auschwitz
Pater Maximilian Kolbe i Auschwitz: "Jag är katolsk präst och vill gå in i hungerbunkern i stället för den här fången"

 

Ingångsgrinden till det tyska koncentrationslägret Auschwitz med mottot "Frihet genom arbete"
Ingångsgrinden till det tyska koncentrationslägret Auschwitz med mottot "Arbeit macht frei" - "Frihet genom arbete"

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024