120 martyrer i Kina - festdag 9 juli

1
min read

120 martyrer i Kina - festdag 9 juli

tis, 07/09/2019 - 15:43
0 comments

Den 9 juli firar Kyrkan festen för de 120 martyrerna i Kina. Religionsförföljelse har en lång historia i Kina. Kristna har varit särskilt förföljda och flera tusen har dött för tron under de senaste 1000 åren.

Den 1 oktober 2000 har påven Johannes Paulus II helgonförklarat 120 män, kvinnor och barn som offrat sig för tron i Kina mellan åren 1648 och 1930. Bland martyrerna finns 87 infödda kineser och 33 utländska missionärer. De flesta dödades under Boxarupproret 1900.

”Kinesiska män och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser, präster, ordensmedlemmar och lekmän har visat samma övertygelse och glädje och beseglat sin obrutna trohet till Kristus och Kyrkan och gett livet som gåva,” har den helige Fadern sagt under kanoniseringen.

”Särskilt lysande i denna stora skara martyrer är också de 33 missionärerna som lämnat sina hemländer och velat bli fullt delaktiga i den kinesiska världen och älskat dess särdrag med sin iver och önskan att förkunna Kristus och tjäna dessa människor.”

Av de 33 utlandsfödda missionärerna var de flesta präster och ordensmedlemmar av predikarorden, mindrebröderna, jesuiterna, salesianerna och Marias franciskanska missionärer.

En av de mer kända inhemska martyrerna var en 14-årig flicka som hette Ann Wang som dödades under Boxarupprådet därför att hon vägrade avsvära sig den kristna tron. Med stort mod uthärdade hon hoten från dem som utförde tortyr och strax innan hon skulle halshuggas lyste hon upp och sade, ”Himlens dörr är öppen för alla” och upprepade Jesu namn tre gånger.

En annan av martyrerna var den 18-årige Chi Zhuzi som förberett sig för att ta emot dopets sakrament när han togs till fånga ute på en väg och beordrades tillbe några avgudar. Han vägrade och talade öppet om att han trodde på Kristus. Hans högra arm höggs av och han torterades men han vägrade förneka tron. I stället uttalade han utan någon som helst fruktan för sina kidnappare strax innan han flåddes levande, ”Varje uns av mitt kött, varje droppe av mitt blod skall vittna om att jag är kristen.”

Augustinus Zhao Rong blev den förste inhemske kinesiske prästen som blev martyr. Han föddes 1746 och han fick rycka in som en av de soldater som skulle följa biskopen Johan Gabriel Taurin Dufresse till sitt martyrium i Beijing. Biskopens vittnesbörd ledde Augustinus att be om dopet när han var 30 år gammal. Han prästvigdes fem år senare och led martyrdöden 1815.

Under kanoniseringsmässan tackade påven Johannes Paulus II Gud för att ha välsignat Kyrkan med de 120 martyrernas hjältemodiga vittnesbörd som han kallade ”ett exempel på mod och kristen konsekvens av trons gåva för oss alla.”

Översatt för Katolsk Horisont, 9 juli 2019, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna