Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Kors ’Barmhärtighetens Tron’

Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Kors ’Barmhärtighetens Tron’

Devotionen till Vår Herres Jesu Kristi Kors ’Barmhärtighetens Tron’

Devotionen till

Vår Herres Jesu Kristi Kors

’Barmhärtighetens Tron’

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Dominikanen, Salige Jakob av Varazzo (Jacobus de Voragine, 1230-1298) samlade de dittills kända traditionerna om helgonens liv i sitt berömda och inflytelserika verk Legenda aurea (delar finns översatta på svenska, bokförlaget Artos 1981). I denna samling traditioner finner man också historien om det Heliga Korset.

Salige Jakob beskriver Sets förtvivlan över sin fader Adams dödskamp. Ärkeängeln Mikael uppenbarar sig då för Set och berättar om ett träd som ska ge liv åt den dödliga mänskligheten. Detta träd ska enligt ärkeängeln inte bli känt förrän om 5 500 år. Set får dock en liten kvist från detta träd av ärkeängeln som han tar med sig till den döende Adam. Set kommer för sent och planterar istället kvisten på Adams grav. Trädet växer upp till att bli det vackraste träd man någonsin sett. Långt senare vill Salomo använda trädet för byggandet av templet. Det visar sig att det aldrig passar in på några mått och huggs därför aldrig ner. När sedan drottningen av Saba besöker Salomo får hon plötsligt syn på trädet och faller på knä inför det. På kung Salomos undran varför hon visar ett träd en sådan vördnad svarar hon att detta träd är utsett att ge världen liv men också slutet för Juda släkte. Kungen blir förskräckt och låter omedelbart hugga ner trädet som sedan kastas ner i en brunn. Brunnen blir sedan till den undergörande Betsedadammen (eller Betesda) som omtalas i Evangeliet (Joh 5). När Kristus ska korsfästas fattas det virke och man tar då upp det träd som man plötsligt finner i dammen.

300 år senare fick kejsar Konstantin en syn, som skulle bli av världshistorisk betydelse: En ängel med ett kors i handen uppenbarade sig för den hedniske kejsaren och en röst sa till honom: ”I detta tecken ska du segra”. Efter segern bad Konstantin sin kristna mor, Heliga Helena (255-330, 18 aug.) att söka efter Korset som var så mäktigt. Den Heliga Helena begav sig till det heliga landet och fick tag på en man, vid namn Judas, som kände till platsen för Kristi död. Judas vägrade dock att tala om var Golgota var beläget. Den Heliga Kejsarinnan lät då kasta ner Judas i en torrlagd brunn. Det skulle visa sig att brunnen befann sig i närheten av Golgata. Den Heliga Helena befallde att man skulle gräva på den plats som anses vara Golgata varpå man fann tre nedgrävda kors. Ett av dessa uppväckte bl. a. en död man som bars förbi och erkändes därför som det Kors på vilket Kristus korsfästes.

Finnandet av det Heliga Korset firades liturgiskt den 3 maj. Detta firande togs bort vid liturgireformen som promulgerades i den nya liturgiska kalendern den 14 februari 1969 efter Andra Vatikankonciliet (1962-1965).

Den 14 september 320 invigdes Konstantins Basilika i Jerusalem, som omfattar toppen på Kalvarieberget och Jesu grav. Detta är ursprunget till firandet av det Heliga Korsets Upphöjelses Fest, som än i dag firas den 14 sept. Förr firades denna dag nästan som jämbördig med Påsk och Epifania och kallades av många för ’Lilla Påsken’. Jesu Kors bortfördes senare av perserna sedan de erövrat Jerusalem (614-628). Det återtogs av den kejserliga armén 628 och återkom till Jerusalem. Korset blev kvar där i fem år innan det överfördes år 633 till Konstantinopel av kejsar Heraklios. Det delades i många små bitar och relikerna skickades till olika kyrkor.

Herrens Löften till Dem som vördar Korset

Vår Herre sa till Heliga Gertrud (1256-1302, 16 nov.): ”Var gång man kysser krucifixet eller ser på det med devotion, så uppmärksammar Gud särskilt den själen och skänker sin barmhärtighet. Den som ser på mig som den Korsfäste bör samtidigt lyssna till dessa mina ord av ömhet: ’Tänk på hur jag hängde på Korset avklädd, föraktad, sårad av kärlek till dig och ändå är mitt Hjärta brinnande av kärlek för att du ska få ta del av min frälsning och det finns ingen annan väg till frälsning utom vad jag har gjort för dig och jag skulle lida för dig ensam vad jag har lidit för hela världen om så behövdes.’

Vår Herre förklarade för den Heliga Gertrud att: ”Det finns ingen andakt och meditation som är mig mer välbehaglig än andakten till mitt lidande. Även en kort meditation över mitt lidande har mer värde än alla andra böner som inte berör mitt lidande och min död.”

Naturligtvis ska denna meditation över Herrens lidande åtföljas av att vi efterföljer Kristi ödmjukhet och tålamod i alla motgångar och lidanden. ”Alla ord och handlingar av kärlek, vördnad och andakt till mig som den Korsfäste, kommer inte att vara fullkomliga förrän man följer efter mig i mitt lidande,” förklarade Kristus för den Heliga Gertrud.

I många kyrkor och kapell bevarar man en relik av det Heliga Korset. Den Helige Kyrkoläraren Kyrillos av Jerusalem (315-86, 18 mars) uppger att reliker av det Heliga Korset distribuerades överallt där de kristna var närvarande. Detta innebär att man gav kyrkor och kloster reliker av det Heliga Korset direkt efter det att den Heliga Helena hade upptäckt det. Det är naturligtvis fråga om mycket små fragment. Reliker – stora som små – av det Heliga Korset är Kyrkans mest hyllade reliker. Enligt gammal sed ställer man ut dem för de troende att vörda på det Heliga Korsets Upphöjelses Fest, den 14 september, samt under fredagarna i fastetiden. Ofta brukar man välsigna de närvarande med reliken efter exempelvis Korsvägsandakten. Det är endast inför Kristus som är närvarande i Altarets Allraheligaste Sakrament (på altaret vid Mässfirandet eller vid sakramental tillbedjan och i tabernaklet) samt inför reliker av Kristi Kors som man knäböjer (inför övriga reliker bugar man). Om man anordnar procession med en relik av det Heliga Korset så går det till precis som med Altarets Allraheligaste Sakrament, d. v. s. under en baldakin (baldachinum) eller ett liturgiskt parasoll (umbraculum), ljus och rökelse.

Denna särskilda vördnad för just reliker av det Heliga Korset finns dokumenterad redan från 300-talet. I de nedtecknade berättelserna från en pilgrimsfärd som utfördes av den spanska nunnan Etheria eller Egeria mot slutet av 300-talet (och upptäckta endast år 1884) beskriver hon hur en silver- och guldbehållare med reliken av det Heliga Korset bars fram på Altaret i Jerusalem på Långfredagen. Biskopen lät hela menigheten kyssa relikskrinet. Den ceremoni som utfördes på slutet av 300-talet med trefaldiga knäböjningar inför Kors och kyssandet av reliken spred sig mycket snabbt ut i övriga Kyrkan och då inte endast på Långfredagen.

Den 14 september, det Heliga Korsets Upphöjelses Fest, var det vanligt att man i århundraden gick på knä i kyrkorna från ingångsdörren fram till Korset eller Krucifixet.

Bön när man kysser Korset

Helige Didacus av Alcala OFM Oss. (1400-1463, 7 nov.)

O trogna träd, o dyrbara spikar!

Du har burit en oöverträffbar ljuvlig börda, för du har ansetts värdig att bära Himmelens Herre och Konung.

Min vördnad för Jesu Heliga Kors

”Våra synder bar Han i sin kropp upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom Hans Sår har ni blivit botade.”

1 Petrusbrevet 3:24

Kristi Kors påminns vi om varje dag. Så fort jag vaknar på morgonen gör jag korstecknet med vördnad och ger uttryck för min intention denna dag: Att jag vill leva och verka i ”Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.”

Jag gör därför varje korstecken med stor vördnad och inte flaxar omkring med handen som om jag körde bort flugor!

Korstecknet ska utföras tydligt och med stor vördnad, för det är genom Kristi Kors som Himmelriket kan öppnas för mig.

När jag gör korstecknet med vigvatten kan jag be:

Genom detta helgade vatten och Ditt Dyrbara Blod + rena mig Herre från all min synd och skänk lindring åt själarna i Skärselden.

En mycket vacker gammal klostersed är att ha ett s.k. handkrucifix som man lägger på huvudkudden när man inte sover. Särskilt populära i vår tid är s.k. Benediktskors. Dessa kan man beställa, och även andra typer av mindre eller större krucifix (=kors med Jesus på) från Lilla Thérèse bokhandel i Göteborg:

http://www.lillatherese.se/

När jag lägger mig på kvällen tar jag krucifixet från min kudde och knäböjer vid min säng för att be dagens sista böner. I Jesu öppnade famn lägger jag ner allt som varit under dagen och alla människor jag mött. Jag kysser ömt min Korsfäste Frälsare och hänger upp krucifixet strax ovanför sängen under natten. Naturligtvis har jag fått mitt krucifix välsignat av en katolsk präst eller diakon före jag använder det.

Om jag blir svårt sjuk eller sängliggande på grund av ålderdom har jag med mig mitt välsignade krucifix och har det ständigt till hands vid min säng. Med jämna mellanrum ser jag på krucifixet i mitt lidande och förenar mitt lidande med Kristi frälsningsbringande lidande. Jag kysser bilden på min Korsfäste Frälsare och Herre och ger uttryck för all mitt hjärtas kärlek.

Krucifixet ska jag sedan ha i mina händer när jag har avslutat mitt jordeliv och det ska följa med mig i graven. I mina knäppta händer ska krucifixet och en rosenkrans finnas när jag är död. Dessa föremål är tecken på att allt mitt hopp står till Herren som har dött och uppstått för mig och min förtröstan på Marias moderliga kärlek och mäktiga förbön för min själ.

Bön till vår Korsfäste Frälsare

Ur Breviariet, Kyrkans officiella bön

Du som upphöjdes på Korset och genomborrades av soldaten Longinus lans, läk våra sår och stilla vår oro. Herre, förbarma Dig

Du som på Korset bad om förlåtelse för Dina bödlar, lär oss att älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss, Herre, förbarma Dig

Du som gjort Ditt Kors till livets träd, låt alla döpta bära en frukt som består till det eviga livet,

Herre, förbarma Dig

Du som på Korset förlät den botfärdige rövaren Dismas, förlåt också oss våra många synder, Herre, förbarma Dig

Låt oss genom boten ställa oss under Korset, så att vi också blir vittnen till uppståndelsens härlighet,

Herre, förbarma Dig

Du som ödmjukade Dig själv och blev lydig till döden på ett Kors, ge oss lydnad och uthållighet i det rätta,

Herre, förbarma Dig

Stärk de jagade och plågade med Korsets kraft, och låt oss bli en tillflykt för dem, Herre, förbarma Dig

Du vår Frälsare, som räckte ut Dina händer på Korset för att dra hela världsalltet till Dig, samla Guds skingrade barn i Din Faders Rike, Herre, förbarma Dig

Himmelske Fader, se till denna Din familj, för vilken vår Herre Jesus Kristus inte tvekade att överlämna sig i syndares händer och lida Korsets död.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Litania till Jesu Heliga Kors

Denna litania är från medeltiden och användes i många länder. Den riktar sig inte till ett själlöst föremål, även om Korset är den viktigaste av alla reliker, utan till Kristus, som hängde på Korset och därmed återlöste mänskligheten. Genom vår hyllning till det viktigaste redskapet för vår Herres lidande och död hoppas vi på Hans barmhärtighet. Litanian brukar man be den 14 september, på fredagar i Fastan samt i svåra situationer.

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder, bed för oss

Heliga Kors, på vilket Guds Lamm offrades,

var vår räddning

Heliga Kors, de kristnas Hopp

Underpant på uppståndelsen från de döda

Tillflykt för oskyldigt förföljda

De blindas Hjälp att finna vägen

Vägen tillbaka till tron för dem som har gått vilse

Den lames Hjälp att gå

De fattigas Tröst

Varning till de mäktiga för att besinna sig

De högmodigas fall

Syndarnas Tillflykt

Tecknet på segern över dödsriket

De onda andarnas skräck

De ungas Läromästare

De förtvivlades Hjälp

Hoppet för dem som inte har något hopp

Sjöfararnas Ledstjärna

De förlistas Hamn

De belägrades enda Skydd

De faderlösas Fader

De ensammas Beskyddare

De rättfärdigas Råd

De ondas Domare

De plågades Vila

Barnens Beskyddare

Männens Styrka

De äldres verkliga Hopp

Ljus för dem som är i mörker

Konungarnas Härlighet

Världens Befriare

Ogenomträngliga Sköld

De okunnigas Vishet

Slavarnas Frihet

De olärdas Kunskap

Säkra Regel för att leva rätt

Förebådat av profeterna

Predikat av apostlarna

Martyrernas Ära

Eremiternas föremål för begrundan

Jungfrurnas Kyskhet

Prästernas Glädje

Kyrkans Grund

Världens enda Räddning

Undergången för avgudadyrkan

Stötesten för den som inte vill tro

De ogudaktigas Dom

De svagas Styrka

De sjukas Botemedel

De hungrandes Bröd

Källa för dem som törstar

Klädnad för de nakna

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F. Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus och vi prisar Dig,

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

F. Se Herrens Kors.

Alla Fly ni onda makter!

Lejonet från Juda ätt, Davids Rot har segrat. Halleluja.

F. Låt oss be. Gud, för att frälsa världen ville Du födas i ett stall och dö på ett Kors.

Herre Jesus Kristus, genom Ditt Heliga Lidande, som vi ovärdiga nu vill påminna oss om genom Ditt Heliga Kors, genom Din död ber vi Dig att befria oss från faran att bli dömda till helvetets eviga lidanden.

Vi ber Dig att leda även oss till Ditt Rike såsom Du upplät det för den botfärdige rövaren Dismas, som var korsfäst tillsammans med Dig.

Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

F. Välsignat vare Du trä, välsignade ni spikar och välsignade börda som Du ensam fick bära,

Alla Heliga Kors, då Du blev värdig att bära Konungen och Himmelens Herre. Amen.

Vexilla Regis

Detta är den främsta liturgiska hymnen som hyllar det Heliga Korset. Hymnen komponerades av biskopen, den Helige Venantius Fortunatus (530-610, 14 dec.), för det högtidliga tillfället då en relik av det Heliga Korset fördes till det kloster som den Helige Venantius hade grundat i Poitiers år 569. Reliken var en gåva från kejsar Justinus II. Helgonet skrev denna hymn på knä framför Krucifixet med reliken. Gammal avlatsbön.

Vexílla regis pródeunt,

fulget Crucis mystérium,

quo carne carnis cónditor

suspénsus est patíbulo.

 

Quo, vulnerátus ínsuper

mucróne diro lánceae,

ut nos laváret crímine

manávit Unda et Sánguine.

 

Arbor decóra et fúlgida,

ornáta regis púrpura,

elécta digno stípite

tam sancta membra tángere!

 

Beáta, cuius bráchiis

saecli pepéndit prétium;

statéra facta est córporis

praedam tulítque tártari.

 

Salve, Ara, salve Vítctima,

de passiónis glória,

qua Vita mortem pértulit

et morte vitam réddidit!

 

O Crux, ave, spes única!

Hoc passiónis témpore

piis adáuge grátiam

reísque dele crímina.

 

Te, fons salútis, Trínitas,

colláudet omnis spíritus;

quos per Crucis mystérium

salvas, fove per saécula. Amen.

 

Svensk text:

En Konungs tecken lyfts mot skyn,

så flammar Korset för vår syn.

Den Starke har lagt av sin makt,

på Korset är Han naglad fast.

 

Det Sår som grymma lansen skar

ger oss en hugnad underbar,

och Blod och Vatten bryter fram

att skölja bort vår synd och skam.

 

O träd, ur hårda mullen växt

att bära kunglig purpurdräkt,

den frukt som dina grenar bär

är den som ensam liv beskär.

 

O Konung som mot döden stred,

förläna oss en evig fred.

Den Heliga Treenighet

ske pris och lov i evighet. Amen.

Bona Crux

Bona Crux-bönen ber man om en salig död

Aposteln Andreas led martyrdöden fastnaglad på ett kors. Hans önskan att bli lik Kristus var så stor, att när han fördes ut till den plats där han skulle lida martyrdöden och fick se sitt eget kors på avstånd ropade dessa ord:

Goda Kors, som gjordes så vackert av Herrens Kropp: Länge har jag längtat efter Dig, brinnande har jag älskat Dig, oupphörligt har jag sökt Dig; nu är Du redo att ta emot min ivriga själ. Upptag mig från människorna och ge mig tillbaka till min Mästare, så att Han - som genom Dig frälste mig när Han dog - må ta emot mig. Amen.

Den Helige Antonius’ Exorcism

Helige Antonius av Padova (1195-1231, 13 juni) uppmanade alla troende att använda denna exorcism för att övervinna den ondes ingivelser.

Leo XIII upphöjde denna bön till avlatsbön den 1 maj 1892.

Sixtus V lät den 26 september 1586 resa en av Roms tretton obelisker på S:t Petersplatsen i Vatikanen. Obeliskens bas har följande bön inskriven. Påven förlänade 10 år och 40 dagars avlat till dem som framför denna obelisk vördade det Heliga Korset och bad Pater och Ave, men vid restaurering fann man aldrig någon relik av det Heliga Korset på obelisken. Den 12 april 1720 lät därför påven Klemens XI placera en relik av Heliga Korset uppe vid korset på toppen.

Ecce Crucem Domini.

Fugite partes adversæ.

Vicit Leo de Tribu Iuda Radix David, Alleluia.

 

Översättning:

Se Herrens Kors.

Fly ni onda makter för Lejonet av Juda ätt har segrat,

Han som är av Davids stam. Halleluja.

 

Mäktig Hyllningsbön till Det Heliga Korset

Denna bön används som förbön för själarna i Skärselden. Den ber man knäböjande inför ett krucifix. Påvarna Hadrianus IV (1154-59), Gregorius XIII (1572-85) samt Paulus VI (1963-1978) bekräftade de löften som är förknippade med denna bön: Om man ber denna bön 33 gånger på Långfredagen befrias 33 själar från Skärselden. Om man ber den 50 gånger på vanliga fredagar befrias fem själar.

Heliga Kors, jag tillber Dig som blev smyckat av min Herres Allraheligaste Kropp och färgades av Hans Dyrbara Blod.

Min Gud, jag tillber Dig som blev korsfäst för mig.

Jag tillber Dig, Heliga Kors, för den kärlek som jag har till Honom som är min Herre. Amen.

Helige Gregorius den Stores Böner

Följande böner, även kallade Den Helige Gregorius´ Sju Böner, Oratio S. Gregorii, av den Helige Gregorius den Store (540-604, 3 sept.), var kända över hela den medeltida kristenheten.

För dem som bad dessa böner inför en s.k. Imago Pietatis, en bild av Smärtornas Man stående i graven, utlovades 46 000 års avlat. 

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig som hängde på Korset med Törnekronan på Ditt Heliga Huvud.

Ödmjukt ber jag Dig, att rädda mig i min dödsstund genom Ditt Kors från den onde fienden. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig för Dina Fem Heliga Sår som Du fick på Korset och för att Du där fick ättika och galla.

Ödmjukt ber jag Dig att läka min syndiga själs alla sår genom Dina Heliga Sår. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag ber Dig för den grymma död och det bittra lidande som Du var tvungen att utstå på det Heliga Korset, i synnerhet när Din Allraheligaste Själ lämnade Din nådefulla Kropp.

O Herre, förbarma Dig över min själ när den ska lämna min kropp. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag ber till Dig som lades i graven och smordes med dyrbar smörjelse.

Ödmjukt ber jag Dig, att denna Din vördnadsvärda död ger liv åt min själ. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig som steg ned till Dödsriket för att frälsa Dina vänner som befann sig där. Ödmjukt ber jag Dig, att Du aldrig tillåter mig att komma dit. Amen.

Herre Jesus Kristus, jag tillber Dig som uppstod från de döda och uppsteg till Himmelen och nu sitter på Gud Faders högra sida.

Ödmjukt ber jag Dig, att få följa Dig och förbli hos Dig i Ditt Rike för evigt. Amen.

Herre Jesus Kristus, Du gode herde, bevara alla rättsinniga människor och rättfärdiggör alla syndare. Förbarma Dig över alla kristna själar och förbarma Dig över mig syndare. Amen.

Guds Son blev smärtsamt behandlad för vår ondskas skull. Svårt pinades Han för våra synders skull.

Låt oss be. Herre Jesus Kristus, ödmjukt ber jag Dig att Ditt Heliga Lidande blir mitt beskydd mot allt ont.

Låt Dina Heliga Sår präglas i min själ och i mina tankar, så att jag alltid har min glädje och styrka i Dina Ärorika Sår.

Må Ditt Dyrbara Blod två mig från all synd, så att Din vördnadsvärda död blir mig till evig glädje och salighet.

Ditt Heliga Lidande och Dina Heliga Sår ska i all framtid vara min själs glädje och tröst. Amen.

 Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern

Undergörande Bön till det Heliga Korset

”Karl den Stores bön”

Enligt mycket gammal tradition fann man följande bön i Jesu Kristi grav och år 802 ska den ha överlämnats av påven Leo III till kejsar Karl den Store när denne begav sig ut i strid för att försvara sig mot fiender.

Bönen var skriven på pergament med gyllene bokstäver och förvarades i den Helige Mikaels kloster i Frankrike.

Brukar i medeltida handskrifter ha följande inledning: ”Den bön som här följer är dikterad av Påven Leo III (795-816), som sände den till sin broder Karl Magnus (d.v.s. Karl den store), kung i Frankrike, varvid påven meddelade sin broder, att den som bär med sig den nedskrivna bönen eller hör den läsas för sig själv eller själv läser den ska under den dagen inte råka ut för något ont, varken till kropp eller själ. Den som ber bönen, hör den läsas eller bär den med sig, ska inte skadas av gift eller dö en ond bråd död. Bär man bönen med sig ska man inte drabbas av något ont. Om man bevarar följande bön i sitt hem beskyddas huset från blixtnedslag och annat ont. Den som ber bönen varje dag eller får någon annan att ber den i hemmet gemensamt kommer att få tecken tre dagar före sin död så att han eller hon kan förbereda sig väl. Den som skriver av följande bön eller skriver ner den för andra blir välsignad av Herren och när någon blir drabbad av något ont ska man placera denna bön på höger sida på kroppen. Därtill förvärvar han också 1000 års avlat. Den som läser bönen ska med sin hand göra det Heliga Korstecknet varje gång som det Heliga Korset nämns i bönen.”

Version I av Karl den Stores Bön

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Allsmäktige Gud, Du har lidit dödstraffet på Korsets trä för att gottgöra för mina synder, förbarma Dig över mig

Jesu Kristi Heliga + Kors, var alltid med mig

Jesu Kristi Heliga + Kors,

håll borta allt som kan skada mig

Jesu Kristi Heliga + Kors,

beskydda mig från kroppsliga olyckor

Jesu Kristi Heliga + Kors,

håll borta från mig allt som är ont

Jesu Kristi Heliga + Kors,

uppfyll mig med allt gott så att min själ blir frälst

Jesu Kristi Heliga + Kors, ta bort från mig all oro inför döden och skänk mig det eviga livet

Jesu Kristi Heliga + Kors, beskydda mig och låt de onda andarna, synliga eller osynliga, fly för mig nu och alltid

Amen.

Så som det är sant att Jesus är född på julen

Så som det är sant att Jesus blev omskuren

Så som det är sant att Jesus tog emot gåvor från de vise männen

Så som det är sant att Jesus blev korsfäst på Långfredagen

Så som det är sant att Jesu kropp blev nedtagen från Korset av Josef av Arimatea och av Nikodemus och lagd i graven

Så som det är sant att Jesus stigit upp till himmelen

Så är det också sant att Jesus ska beskydda mig från synliga och osynliga fiender

Amen.

Allsmäktige Gud, jag ställer mig under Jesu beskydd

Heliga Joakim och Anna, jag överlåter mig i era händer

Heliga Maria, Guds Moder, jag överlåter mig i dina händer

Helige Josef, jag överlåter mig i dina händer

Amen.

Herre, för det lidande som Du har gått igenom på det Heliga Korset även för min skull när Din Själ lämnade Din kropp, förbarma Dig över min själ när den ska lämna denna värld.

Amen.

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Amen.

Version II av Karl den Stores Bön

Antalet korstecken i den andra versionen är 16 stycken och är tecken för Treenigheten, Maria och Josef samt 11 apostlar. Dessa korstecken kan utföras antingen med det s.k. stora korstecknet eller med tummen över hjärtat varje gång Korset står i bönen.

Vår Herres Jesu Kristi + Kors vare med mig

Jesu Kristi + Kors beskydde mig

Jesu Kristi + Kors är det tecken som jag tillber

Jesu Kristi + Kors är den sanna saligheten

Jesu Kristi + Kors segrar över alla vapen och svärd

Jesu Kristi + Kors är ett oövervinnerligt tecken

Jesu Kristi + Kors skyddar mitt liv och min själ

Jesu Kristi + Kors visar mig den rätta vägen till alla dygder

I det Heliga + Korsets Namn vill jag gå alla mina vägar

Jesu Kristi + Kors undervisar och lär mig allt gott

Jesu Kristi + Kors tar ifrån mig allt ont.

Jesu Kristi + Kors tar bort från mig all smärta och bedrövelse

Jesu Kristi + Kors helar mig och är i dag inför mig och bakom mig, över mig och under mig, så att alla mina ovänner och den onde flyr bort från mig i Jesu Kristi Namn när de ser mig

Jesus Nazaréen, judarnas Konung beskydda mig

Jesus som gick ibland Dina apostlar och lärjungar bevara mig

Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, som blev korsfäst, välsigna mig, hjälp mig, trösta mig och led mig in i Ditt eviga Rike och salighet

Gud, göm mig

Jesus, bevara mig

Gud, vänd bort allt ont från mig

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen

Guds Heliga + Kors ska skina klart i Himmelen

Gud kommer för att förverkliga sin Dom

Jesu Kristi vördnadsvärda Kors + beskydda min själ och min kropp från djävulens och alla mina fienders våld och makt och från helvetets alla pinor

Jesu Kristi Dyrbara Blod bevara min själ och låt min själ få glädjas med Dig för evigt

Utsläck i mitt hjärta och min kropp alla syndiga begär

Du den levande Gudens Son beskydda mig vare sig jag sover eller vakar från allt skadligt sällskap och från dödliga synder

Hjälp mig att göra, tänka och tala det som lovar och ärar Dig

Bevara min kropp och min själ från mina ovänner. Amen

Det Heliga Korsets Novena

Ur Oremus 1909

Novenabön inför Upphöjelsen av det Heliga Korset (5-13 sept.)

eller vid behov av särskild nåd och hjälp

Heliga Kors, som fått ditt värde och din glans av Frälsarens Dyrbara Blod.

Jag omfamnar dig och lägger dig med glädje på mina skuldror.

Styrkt av Din nåd, Herre Jesus, vill jag gärna bära varje kors Du kommer att tillåta att jag bär. Heliga Kors, var mitt försvar mot alla synliga och osynliga fiender.

Till dig, såsom Livets Träd, vill jag ta min tillflykt i livets alla bekymmer; under din skugga ska jag söka vila, med din frukt vill jag ge ny kraft åt min själ.

Välsignade Kors, på dig har vår Gudomlige Frälsare försonat oss syndare med Guds rättvisa och öppnat för oss tillträde till Himmelens Portar.

För den ångerfulle rövaren Dismas blev du stegen till Himmelen; på dig vill även jag stiga upp till Paradisets härlighet.

Herre Jesus Kristus, av kärlek till mig bar Du det tunga Korset genom Jerusalems gator upp till Golgata; av kärlek till mig lät Du genomborra Dina heliga händer och fötter och fästa Dig vid Korset.

Dra mitt hjärta till Dig och upptänd i mig kärlekens eld; fäst mitt hjärta vid Ditt Kors genom gudsfruktans, lydnadens och kärlekens spikar.

Sätt Ditt Heliga Kors som ett insegel på min själ, låt det få vara i centrum av mitt hjärta, så att jag alltid kommer ihåg Ditt heliga lidande och lever och dör i offervillig kärlek till Dig.

Särskilt ber jag, för Ditt Heliga Kors skull om denna nåd (nämn böneintentionen). Amen.

Be 7 Ära vare Fadern till ära för Jesu Sju Ord på Korset.

Be 5 Ära vare Fadern till ära för Jesu Heliga Fem Sår.

Be slutligen 7 Var hälsad Maria till ära för Marie Sju Smärtor.

Det Heliga Korsets Upphöjelses Fest

14 september – Andra Vespern

Sedan 3/400-talet visades i Jerusalem denna dag reliker av det Heliga Korset. Dagen firades högtidligt i alla orientaliska liturgier, i Rom sedan 600-talet, som en hyllning till det som en gång var en symbol för fasa och vanära men genom Jesu död blivit vår ära och verktyg för vår frälsning.

Hymn

Tätt intill Korset är vi alla trygga.

Bygga på Korset är på klippan bygga.

Misströstans klyfta kan det överbrygga.

Korset, Guds vishet.

 

Tätt intill Korset finnes ljus och styrka.

Först i dess skugga växer Kristi Kyrka.

Korset bekänna är att Herren dyrka.

Korset, Guds vishet.

 

Tätt intill Korset genom hårda öden.

Tätt intill Korset i den mörka nöden.

Rikt från dess kulle strömmar hälsoflöden.

Korset, Guds vishet.

Tätt intill Korset i den sista stunden.

Anden befrias som i synd var bunden.

Korset är livet, segern, ankargrunden.

Korset, Guds vishet. Amen.

 

Antifon 1 Vilken kärlek Gud har visat oss: döden dödades när livet dog på Korsets trä!

Psalm 110:1-5,7

Så lyder Herrens ord till min Härskare: *

       Sätt Dig på min högra sida,

medan jag lägger Dina fiender *

       som en pall under Dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *

       härska nu bland Dina fiender!

Villigt samlas ditt folk *

       i dag då makten blir Din.

På heliga berg har jag fött Dig *

       som dagg ur gryningens sköte.

Herren har svurit en ed som Han inte skall bryta: *

       Du är präst för alltid i Melkisédeks efterföljd.

Herren är vid Din sida, *

       Han krossar kungar på sin vredes dag.

Han dricker ur bäcken vid vägen. *

       Så lyfter Han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon 1 Vilken kärlek Gud har visat oss: döden dödades när livet dog på Korsets trä!

Antifon 2 Ditt Kors, o Herre, hyllar vi, Ditt ärorika lidande förhärligar vi. Du som för oss led döden, förbarma Dig.

Psalm 116 B

Jag trodde, även när jag sade: *

   ”Jag är storligen plågad”,

när jag sade i min ångest: *

   ”Alla människor är lögnare.”

Hur skall jag löna Herren *

   alla hans välgärningar mot mig?

Jag vill taga frälsningens bägare *

   och åkalla Herrens namn.

Jag vill infria åt Herren mina löften, *

   ja, inför hela hans folk.

Dyrt aktad i Herrens ögon *

   är hans frommas död.

Ack Herre, jag är ju Din tjänare, +

   jag är Din tjänare, en son till Din tjänsteflicka, *

   Du har lossat mina band.

Dig vill jag offra lovets offer, *

   jag vill åkalla Herrens Namn.

Jag vill infria åt Herren mina löften, *

   ja, inför hela Hans folk.

i gårdarna till Herrens hus, *

   mitt i dig Jerusalem.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

   nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon 2 Ditt Kors, o Herre, hyllar vi, Ditt ärorika lidande förhärligar vi. Du som för oss led döden, förbarma Dig.

Antifon 3 Vi tillber Dig Kristus, vi välsignar Dig, Du som genom Korset återlöste världen.

Canticum Upp 4:11; 5:9; 10, 12

Du är värdig, Du vår Herre och Gud,

       att motta pris och ära och makt, *

       ty Du har skapat allting.

Genom Din vilja finns det till, *

       det är Du som har skapat det.

Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, *

       ty Du har blivit slaktad

och Du har friköpt människor åt Gud med Ditt Blod, *

       människor av alla stammar och språk

       och länder och folk.

Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *

       för att de skall regera på jorden.

Lammet som blev slaktat är värdigt

       att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *

       ära och härlighet och lovsång.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

       nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon 3 Vi tillber Dig Kristus, vi välsignar Dig, Du som genom Korset återlöste världen.

Kort läsning                                              Heb 2:9b-10

Jesus är nu krönt med härlighet och ära därför att Han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att Han fick möta döden. Ty när Han, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till härlighet, måste Han låta Honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande.

R. Vi tillber Dig, Kristus, + vi välsignar Dig.

V. Du som genom Korset återlöste världen, + vi…

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R.

Antifon Ärorika Kors, du segerns tecken, gå före oss till Guds himmelska stad.

 

Magnificat (Marias lovsång) Luk 1:46-55

+ Min själ prisar Herrens storhet, *

     min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *

     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *

     Hans Namn är heligt,

och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom*

     varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *

     Han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *

     och Han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar Han med sina gåvor, *

     och rika visar Han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *

     och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *

        och Hans barn för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

       nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon Ärorika Kors, du segerns tecken, gå före oss till Guds himmelska stad.

Förböner:

P. Vi tillber vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, som på Korset har återlöst oss. Vi ber i tro:

R. Fräls oss, Herre, genom Ditt Heliga Kors.

Du, Guds Son, som genom kopparormens tecken räddade Israels folk i öknen, skydda oss i dag för syndens gift. R.

Du Människoson, som upphöjdes på Korset för att dra alla till Dig, lyft oss upp till platsen på Din högra sida. R.

Du Guds ende Son, som är Faderns gåva till världen, för att ingen som tror på Dig ska gå förlorad, ge evigt liv åt dem som söker Ditt Ansikte. R.

Du Faderns älskade Son, som kom till världen inte för att döma utan för att rädda den, ge trons gåva åt oss och våra närmaste, så att vi inte går under. R.

Du Faderns evige Son, som kom för att tända en eld på jorden, låt oss göra sanningen och så komma till ljuset. R.

P. Herre, tänk på oss när Du kommer med Ditt Rike och lär oss att be: Fader vår…

P. Fader, Du ville att Din ende Son skulle lida Korsets död och rädda världen. Låt oss, som vet att Korset leder till Uppståndelsen, få del av dess frukt i himlen. Genom Din Son…

P. Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P. Må Gud, barmhärtighetens Fader, som genom sin enfödde Sons lidande har givit er ett föredöme i kärlek, skänka er kraft att tjäna Gud och människor och så få del av Hans outsägliga välsignelses gåva.

Alla Amen.

P. Må Kristus skänka er det eviga livets gåva, Han vars död här i tiden bevarar er från evig död.

Alla Amen.

P. Och må Han, vars föredöme i ödmjukhet ni följer, en gång ge er del i sin uppståndelse.

Alla Amen.

P. Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern och Sonen + och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

Amen. Amen.

Hyllningsbön till Det Heliga Korset

Ur Oremus 1909

Bön som passar den 14 sept., som avslutning till Korsvägsandakt eller som hyllning till Korset under fredagarna i Fastan eller som bön inför relik av det Heliga Korset.

F. Var hälsat Heliga Kors som burit världens Frälsare.

Alla Var hälsat ädla Träd, som blivit bestänkt med Påskalammets Blod.

F. Var hälsat höga Altare på vilket vår Överstepräst framburit Försoningsoffret för världens synder.

Alla Vi hälsar Dig, välsignade Stam, på vilket det nya Förbundets Medlare fäst den handskrift som vittnade emot oss.

F. Vi hälsar Dig, Du Frälsarens Spira, som krossat Satans välde och besegrat dödens makt.

Alla Vi hälsar Dig Du höga Tron, från vilken enligt Davids ord världens Konung ska härska.

F. Var hälsad, Heliga Segertecken, som bådar seger åt alla dem som kämpar under Din skugga.

Alla Var hälsad kristenhetens Banér, som förut var förnedringens men nu är ärans symbol.

F. Var hälsad Människosonens tecken, som ska synas på himlen när Han för andra gången kommer i makt och majestät. Med hela kristenheten vördar vi Dig, Heliga Kors som vår Dyrbaraste skatt,

Alla för Du är vårt hopp i livet, vår tillflykt i döden, en säker underpant på vår uppståndelse till härlighet.

F. Vi vill därför inte berömma oss av något annat än av vår Herres Jesu Kristi Kors.

Alla Vi tackar Dig, Evige Gud för detta tecken på vår frälsning.

F. Det är sannerligen tillbörligt och rätt att vi alltid och överallt tackar Dig, Helige Herre, Allsmäktige Fader, Evige Gud, Du som har grundat människosläktets frälsning på Korsets Träd, så att livet skulle rinna upp därifrån som döden kommit och att döden som segrat på kunskapens Träd skulle besegras genom Korsets Träd genom Kristus vår Herre. I och genom Honom vare ära, lov och tack till Dig, Evige Gud i all evighet.

Alla Amen.

F. Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus och vi prisar Dig,

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

F. Fräls oss, Herre, genom Korsets kraft

Alla Rädda oss från våra fiender i Korsets tecken.

F. Låt oss be. Gud, Din enfödde Son har återlöst oss och vunnit seger över våra fiender genom att utgjuta sitt Blod på Korsets stam. Vi ber Dig att vi som berömmer oss av Hans Heliga Kors aldrig mer faller under Satans och syndens välde, utan döda från synden vandrar på Korsets konungsliga väg och tåligt bär vårt eget kors, så att vi en gång evigt får råda med Dig i Din härlighets Rike. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Där man har relik av det Heliga Korset kan prästen eller diakonen nu välsigna de närvarande som vanligt och göra korstecknet med reliken. De troende kan nu få komma fram för att visa sin vördnad för det Heliga Korset, frälsningens redskap, genom att knäböja och kyssa reliken.

Prästen kan säga till var och en medan han utdelar välsignelsen:

Per Crucem et Passionem suam liberet te Dominus

ab omni malo.

Man svarar: Amen.

Översättning:

Genom sitt Kors och Lidande

befrie dig Herren från allt ont.

Man svarar: Amen.

Vår Herres Jesu Kristi Sju Ord på Korset

Vår Herres sju sista ord på Korset är tagna ur de fyra evangelierna och under 1100-talet användes dessa ord för böner. Särskilt var det franciskanerna som predikade över Jesu sju ord på Korset och använde dem för andakter och böner särskilt som hjälp mot de sju huvudsynderna: Högmod, girighet, lusta, vrede, frosseri, avund och lättja.  

F. Låt oss med stor vördnad och kärlek hylla Kristi Kors som en gång var symbol för fasa och vanära men genom Jesu död blivit vår ära och verktyget för vår räddning.

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig.

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes skull.

 

Jesu Första Ord på Korset

F. Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

Alla Ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

F. Korsfäste Herre Jesus Kristus, medan Du hängde på Korset under omänskliga lidanden, bad Du för Dina mördare, som hånade Dig, till Din Himmelske Fader och sade: Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör.

Alla Ge oss nåden, att vi av kärlek till Dig förlåter våra fiender och ber för dem som hatar och förföljer oss, så att Din Himmelske Fader förlåter oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes skull.

Jesu Andra Ord på Korset

F. Vi tillber Dig…

F. Korsfäste Herre Jesus Kristus, när den botfärdige rövaren Dismas, som hängde på korset vid Din högra Sida, bad Dig om nåd, sa Du till honom: ”Sannerligen säger jag dig: i dag ska du vara med mig i Paradiset.”

Alla Förbarma Dig även över oss. Kom ihåg oss när Du kommer med Ditt Rike. Skänk oss riklig nåd att ångra våra synder och leva ett andligt liv i bot, så att även vi i vår sista stund får höra de trösterika orden: I dag ska ni vara med mig i Paradiset.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes skull.

Jesu Tredje Ord på Korset

F. Vi tillber Dig…

F. Korsfäste Herre Jesus Kristus, då Du såg Din älskade Moder stå under Korset, sa Du till henne: Kvinna, se din son. och därefter sa Du till Din sörjande Apostel Johannes: Se, din Moder.

Alla Låt oss få ära och älska Din Heliga Moder som vår egen Moder för att alltid bli delaktiga av hennes moderliga beskydd.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes skull.

Jesu Fjärde Ord på Korset

F. Vi tillber Dig…

F. Korsfäste Herre, Jesus Kristus, övergiven av Gud och människor, Du utropade: Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig? Låt oss få ett uppriktigt förtroende för Din Himmelske Fader, så att vi i farans och i nödens stund förtröstansfullt utropar: Fader, förbarma Dig över oss.

Alla Överge oss inte i denna stund. I synnerhet överge oss inte i livets sista strid, i vår dödsstund.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes skull.

Jesu Femte Ord på Korset

F. Vi tillber Dig…

F. Korsfäste Herre Jesus Kristus, för att försona vår omåttlighet och för att visa Din brinnande längtan efter vår frälsning, led Du på Korset törstens bittra kval, så att Du i Ditt lidande ropade: Jag törstar.

Alla Hjälp oss att aldrig förnedra oss genom omåttlighet av detta livets goda, och upptänd i våra hjärtan en helig längtan efter Din Återlösnings dyrbara frukter.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes skull.

Jesu Sjätte Ord på Korset

F. Vi tillber Dig…

F. Korsfäste Herre Jesus Kristus, sedan Du fullbordat Din Himmelske Faders Vilja och fulländat frälsningsverket, ropade Du: Det är fullbordat.

Alla Låt även oss får nåden att fullgöra Din himmelske Faders Vilja och fullborda vårt liv i Din nåd och kärlek.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt heliga lidandes skull.

Jesu Sjunde Ord på Korset

F. Vi tillber Dig…

F. Fader, i Dina händer befaller jag min ande, så ropade Du, Korsfäste Frälsare, med hög röst, böjde ned huvudet och gav upp andan.

Alla Vid detta Ditt sista ord ber vi Dig om nåden att få sluta våra liv med samma ord och få höra Dig säga, när Du återkommer för att döma: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det Rike, som är förberett för er från världens grundläggning.

F. Herre, förbarma Dig över oss och alla dem vi ber för.

Alla Förbarma Dig över oss för Ditt Heliga Lidandes skull.

 

Bön till den Smärtfyllda Modern

F. Maria, du Smärtfyllda Moder, för det själsliga martyrium som du genomled under de tre timmarna vid Jesu Kors ber jag dig att även vara vid min sida i dödsstunden.

Alla Jag är ju ett av de barn som blev anförtrodda åt din moderliga kärlek i sorgens stund från din döende Son. Överge mig inte när mitt livs slut närmar sig och då jag som mest behöver dig för att i helig överlåtelse kunna lämna denna värld och med glädje få gå in i de heligas gemenskap. Var hälsad Maria…

F. Från ond bråd död,

Alla beskydda mig, o Herre.

F. Från den Ondes snaror,

Alla befria mig, o Herre.

F. Från den eviga döden,

Alla bevara mig, o Herre.

F. Låt oss be. Gud, för vår frälsnings skull har Du låtit Din Sons död för oss bli en förebild och tillflykt. Låt oss i dödsstunden bli värdiga Jesu oändliga Kärlek och Barmhärtighet så att vi kan få del i vår Frälsares härlighet. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern enligt påvens intentioner för åtnjutandet av avlaten.

 

Bön om Korsets Vishet

Helige John Henry Newman (1801-1890, 9 okt.)

Herre Jesus, jag tror och vill med Din nåd alltid tro och bekänna, - jag vet, att det är sant och ända till världens ände alltid ska förbli sant, - att inget stort sker i världen utan lidande och förödmjukelse, och att genom dessa medel allt är möjligt.

Jag tror, min Gud, att fattigdom är bättre än rikedom, smärta bättre än nöje, förakt bättre än ära, en låg och oansenlig ställning bättre än glans och rykte.

Herre, jag ber Dig att inte lägga dessa prövningar på mig, för jag vet inte, om jag skulle kunna uthärda dem. Men jag vill åtminstone tro. att det är sant, må jag sedan få lycka eller olycka. Jag vill inte sätta min förtröstan till rikedom, ära, anseende eller makt. Jag vill inte fästa mitt hjärta vid framgångar och fördelar i denna värld. Inte heller vill jag önska mig det som människorna brukar kalla livets goda. Med Din nåd vill jag snarare värdera dem som man ser över axeln och föraktar, respektera de fattiga, ära de lidande, beundra Dina bekännare och helgon och söka min andel bland dem och i världens förakt.

O Gud och Herre, om jag också är så svag, att jag inte kan be om lidandet som en nåd, och inte skulle ha kraft att bära det, så ber jag Dig åtminstone om den nåden, att jag på rätt sätt tar emot lidandet, om Du i Din vishet och kärlek vill sända mig sådant.

Må jag fördra smärta, hån, förakt, smälek, ångest och ovisshet så som Du, min Jesus, väntar av mig, och så, som Du har lärt mig genom Ditt eget lidande.

Jag lovar Dig att jag, med Din nåd, aldrig mer ska framhålla mig själv, att jag inte ska söka någon särskild ställning och inte heller förvärva någon höghet i världens ögon, utan jag vill stå tillbaka för andra och förbli obemärkt.

Jag önskar att ödmjukt fördra orättvisor och förolämpningar och att vedergälla ont med gott. I allt skulle jag vilja förödmjuka mig, endast med stillatigande svara på elaka ord, och bevara tålamod i bekymren, om lidandet blir långvarigt.

Allt detta av kärlek till Dig och Ditt Heliga Kors, och i medvetandet, om att jag på detta sätt ska vara värdig löftena om evigt liv. Amen.

 

”Jesus, den ljuva Sanningen hungrar och törstar i så hög grad efter vår frälsning att Han dör… I själva verket är det så också för dem som med liknande törst är oförmögna att tänka på sig själva och bara i liten grad bryr sig om sitt eget liv… Deras största kors är att se Gud sårad och förolämpad och att se själar gå förlorade. Detta kors är så tungt att de glömmer sina egna liv. Långt ifrån att fly från svårigheter söker de upp dem och gläder sig över dem. De gör som Paulus gjorde, denne helige man, som älskade vedermödor så till den grad, att han skröt med att få utstå plågor till den Korsfäste Kristus.”

Heliga Katarina av Siena (1347-1380, 29 april)

De Trettiotre Besöken hos Vår Korsfäste Herre

Många troende har anammat med glädje ett apostolat, fördolt inför andra men inte desto mindre verkligt, som vår Herre själv lärde Den Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.). De s.k. Trettiotre Besöken har som uppgift att gottgöra på fredagar för syndare i hela världen och samtidigt be om Herrens barmhärtighet för deras omvändelse.

Den Heliga Margareta Maria skrev följande om De Trettiotre Besöken: ”En fredag, under den Heliga Mässan, kände jag en stor längtan att ära min korsfäste Brudgums lidanden. Kärleksfullt berättade Jesus för mig att Han önskade att jag varje fredag skulle tillbe Honom trettiotre gånger på Korset, som är Hans Barmhärtighets Tron. Jag blev uppmanad att ödmjukt böja mig inför Hans fötter och försöka förbli där med samma sinnelag som den Heliga Jungfrun under Jesu lidande. Min uppgift var att offra dessa akter av tillbedjan till den Evige Fadern tillsammans med Marias Gudomlige Sons lidanden och att be Honom om alla förhärdade hjärtans omvändelse, ja, för alla hjärtan i vilka det inte finns någon tro på Honom och som motsätter sig den gudomliga nåden. Jesus gav mig löftet: att Han på ett särskilt sätt skulle visa sin nåd i dödsstunden för dem som varit trogna denna devotion.”

 De Trettiotre Besöken i tillbedjan av vår Herre på Korset kan göras när och var som helst på fredagar, även under tiden man uträttar sitt vanliga arbete.

Det behövs ingen särskild böneställning eller formel för att utföra dessa s.k. Besök. En enkel kärleksfull blick från djupet av vårt hjärta med vilken vi med tacksamhet ser på vår korsfäste Frälsare är tillräckligt för att ge uttryck för vår tillbedjan och tacksamhet.

Detta är också en vädjan till Guds Moder att be till vår Himmelske Fader om omvändelsens nåd för syndare i hela världen.

Den Heliga Margareta Marias medsystrar skriver om denna devotion: ”Den starka verkan som denna devotion har kan bevisas av alla de tröstrika omvändelser som den utverkar och genom den saliga död som de får som har varit trogna denna devotion. Vi vågar säga att De Trettiotre Besöken blir en källa till nåd för dem som praktiserar den, för aldrig kommer man förgäves till den korsfäste Jesus Kristus.”

(Ur Thoughts and Sayings of Saint Margaret Mary, Visitationssystrarna, Tan Books, 1986)

Korsvägsandakt

Få andaktsformer är så viktiga som Korsvägsandakten. Du behöver inga speciella böner för att be den privat. Du kan be den överallt. Nämn för dig själv ”stationen” och be en liten bön.

Kanske kan du be som vid den offentliga Korsvägsandakten:

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus, och vi prisar Dig,

ty genom Ditt Heliga Kors har Du återlöst världen.

I. Jesus döms till döden

II. Jesus tar Korset på sig

III. Jesus faller första gången

IV. Jesus möter sin välsignade Moder

V. Korset läggs på Simon av Kyrene

VI. Veronica torkar Jesu Ansikte

VII. Jesus faller för andra gången

VIII. Jesus möter de gråtande kvinnorna

IX. Jesus faller för tredje gången

X. Jesus blir avklädd

XI. Jesus fästes vid Korset

XII. Jesus dör på Korset

XIII. Jesus tas ned från Korset

XIV. Jesus läggs i graven

Avsluta gärna Korsvägsandakten genom att be enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl: Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern.

 

Heliga Korsets Krona

Imprimatur

+Anders Arborelius, OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

Chaplet of the Holy Cross. Bönerna är hämtade från det romerska breviariet för det Heliga Korsets Upphöjelses Fest (14 september).

Man använder den ordinarie rosenkransen med fem dekader till Jesu Heliga Sårs ära.

Inledningsböner:

I Faderns och Sonens + och den Helige Andes Namn. Amen.

Kom, / låt oss tillbedja Herren Kristus, som för vår skull blev upphöjd på Korset.

Herrens Bön

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Ave Maria

Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Kristus blev för vår skull lydig intill döden, /

döden på ett Kors.

Första ensamma kulan:

Se Herrens Kors. / Fly nu, ni alla Hans fiender.

Ty Lammet av Juda Stam, skottet på Davids rot, har vunnit seger.

Tio gånger:

Fräls oss, Kristus, vår Frälsare, med Korsets kraft. /

Du som lyfte Petrus ur djupet, förbarma Dig över oss.

Andra ensamma kulan:

Helig är Herren, /

Han som på Korset blivit upphöjd över himmel och jord.

Tio gånger:

Fräls oss, Herre, världens Frälsare; genom Ditt Kors och Ditt Blod har Du befriat oss. / Hjälp oss, Du vår Herre och Gud.

Tredje ensamma kulan:

O du välsignade Kors, /

som fick bära himlarnas Konung och Herre!

Tio gånger:

Fräls oss, Herre Kristus, genom Ditt Kors. / Med Din död har Du gjort döden om intet, med Din uppståndelse har Du förnyat livet.

Fjärde ensamma kulan:

Vilken kärlek Gud har visat oss: /

döden dödades när livet dog på Korsets trä!

Tio gånger:

Ditt Kors, o Herre, hyllar vi, Ditt ärorika lidande förhärligar vi. / Du som för oss led döden, förbarma Dig.

Femte ensamma kulan:

Ärorika Kors, du segerns tecken, /

gå före oss till Guds himmelska stad.

Tio gånger:

Vi tillber Dig, Kristus, vi välsignar Dig, /

Du som genom Korset återlöste världen.

 

Avslutningsböner:

Vi tillber vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, som på Korset har återlöst oss. /

Herre, tänk på oss, när Du kommer med Ditt Rike.

Fader, Du ville att Din ende Son skulle lida Korsets död och rädda världen. Låt oss, som vet att Korset leder till uppståndelsen, få del av dess frukt i himlen.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Helige Gud, Du ville att Kristi Moder skulle stå under Korset och dela Sonens smärtor. Låt nu Din Kyrka, som har del med henne i Kristi lidanden, med henne också dela uppståndelsens härlighet.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Heliga Korsets Rosenkrans

Imprimatur

+Anders Arborelius, OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2004

Fredagar, särskilt under fastetiden

Novena 5-13 september

Fest, Heliga Korsets Upphöjelse: 14 september

Kallad även Förlåtelsens Rosenkrans. Det är en bön om förlåtelse, i alla människors namn, till vår Gud och Fader som mänskligheten i sin ondska och okunnighet ständigt förolämpar och sårar med sin synd och försumlighet.

Denna rosenkrans består av trettiotre kulor (oftast gröna, hoppets färg eller violetta, botens färg) för att ära Kristi liv på jorden samt en pendang som motsvarar den vanliga rosenkransens böner och i den hänger det s.k. Förlåtelsens Krucifix (det går även bra med ett vanligt krucifix).

I början på 1900-talet grundades i Frankrike Den Fromma Föreningen av Förlåtelsekrucifixet. Målet för denna andliga förening var att be Gud om förlåtelse och att inge bäraren av Krucifixet en ständig längtan att alltid förlåta sin nästa. Sätet för föreningen var i Lyon. Förlåtelsekrucifixets framsida skiljer sig något från andra krucifix genom att det är mycket ornerat och överskriften är större än på vanliga krucifix. I mitten på baksidan är Jesu Heliga Hjärta avbildat och längs ett inre upphöjt Kors står det: ”Se detta Hjärta som så har älskat människan” på tvärbjälken står skrivet: ”Fader, förlåt dem”. Dessa små krucifix finns vanligtvis att köpa utomlands där man säljer devotionalier. På engelska heter Förlåtelsekrucifixet: The Pardon Krucifix.

 

De troende uppmuntras att bära på sig (runt halsen eller i en ficka) detta särskilda krucifix och att kyssa det med följande intention: För att visa kärlek till vår Herre och den Saliga Jungfrun, vittna om tacksamhet mot den Helige Fadern, vår påve, att be om våra synders förlåtelse, att be om befrielse för själarna i Skärselden, att be om na10nernas återvändande till den sanna tron, be om förlåtelse kristna emellan och slutligen, be om broderlig kärlek mellan den Katolska Kyrkans alla medlemmar.

Bönerna som bärarna och medlemmarna av denna andliga förening ber inför detta lilla krucifix ingår i denna rosenkrans.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

Fader vår som är i Himmelen, / förlåt oss våra överträdelser, så som vi förlåter dem som oss skyldiga äro. Jag ber den Saliga Jungfrun Maria att be till Herren vår Gud för mig.

På pendangens kulor be som vanligt:

Fader vår, tre Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern.

På de trettiotre kulorna be:

Fader, / förlåt dem.

Avslutningsbön:

Himmelske Fader, / jag offrar Dig Din Sons, vår Herres, Dyrbara Blod som gottgörelse för mina och hela världens synder, för den Heliga Kyrkans alla behov, som beskydd för vår Helige Fader, för syndarnas omvändelse, för fred mellan alla dem som tror på Din älskade Son och för befrielsen av själarna i Skärselden.

Ske Din Vilja, tillkomme Ditt Rike av frid och kärlek. Amen.

Herre Jesus Kristus, kom ihåg oss när Du kommer med Ditt Rike. Amen.

 

Dessa texter är översatta och redigerade

av en gråbroder från

S:t Franciskus Kloster i Jönköping

för

Ave Maria Publikationer

Vi skulle önska att kunna ge ut bönerna i bokform

Kan du bidra?

Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

 

Swish 076 555 84 06

kyrkoherdens telefonnummer Pater Joseph Maria Nilsson

 

Skriv: AMP (=Ave Maria Publikationer)

 

Du får gärna sprida texterna, men ange källan:

Ave Maria Publikationer

Swish

 

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek