Sankt Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

Kortpredikan 28 januari 2023, S. Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

”Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?” De räddhågade lärjungarna fick ett överväldigande tec­ken. Om någon ”bryr sig” så är det den Mästare som är med dem i båten. Men han ställer den rann­sakande frågan: ”Har ni ännu ingen tro?” Abraham är trons fader. ”För sin tro fick han Guds vittnesbörd.” Hans tro gav ho­nom förtröstan och mod att våga ”dra bort till ett land som skul­le bli hans, utan att veta vart han skulle komma”. Tron över­går i hopp. Hoppet i sin tur byg­­ger på tron.

Kortpredikan 28 januari 2022, S. Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

Det är plågsamt, nästan outhärdligt, att höra om Davids äkten­skapsbrott och mordet på Uria. Det skedde när David stannade kvar hemma och inte drog med ut i fält. Frestelsen till synd blir lätt övermäktig när människan har så myc­­ket ”omsorg om det jordiska att begären väcks”. Erfaren­heten råder oss att undvika situationer som ger ”tillfälle” till synd.

Kortpredikan 28 januari 2021, S. Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

”Ge akt på det ni hör”, säger Jesus. Thomas av Aquino är känd för sitt tänkande, men han gav akt på det han iakttog med alla si­na sinnen, också i naturen. I allt såg han tecken som pekade i en enda riktning. Thomas röst hörs fortfarande. ”Hela världen ekar av den”, som hans lärare Al­bertus Magnus förut­spåd­de. Hans tankereda uteslöt inte att han också älskade av hela sitt hjärta. Vi märker det i hans böner, inte minst inför al­ta­rets all­ra­heligaste sakrament.

Kortpredikan 28 januari 2020, S. Thomas av Aquino, präst och kyrko­lä­rare

​​​​​​​Den glatt dansande David och den logiskt tänkande Thomas, båda är Jesu bröder. Kung David dansade framför arken, när den fördes in i Davids stad och placerades i tabernaklets allraheligaste del. Thomas kämpade inte bara med sin tanke. Han diktade ock­så hym­ner, bland annat till Kristi Kropps och Blods hög­tid. De sjungs när det allraheligaste sakra­men­tet bärs i pro­cession, och in­för det Nya Förbundets tabernakel.

Kortpredikan, S. Thomas av Aquino, 28 januari 2019

”En gång för alla.” Kristus behövde inte "offra sig många gånger", utan ”en gång för alla”. Det är detta enda offer som görs närvarande i varje eukaristi. ”Kristi offer och mässoffret är ett enda offer” (katekesen). Eukaristin är ett offer. Det framgår av själva instiftelsen. ”Detta är min kropp/mitt blod som offras/utgjutes för er.” Den gör Kristi offer på korset närvarande.