Kortpredikan 28 januari 2020, S. Thomas av Aquino, präst och kyrko­lä­rare

Kortpredikan 28 januari 2020, S. Thomas av Aquino, präst och kyrko­lä­rare

2 Sam 6: 12b-15, 17-19; Ps 24: 7-10; Mark 3: 31-35

Den glatt dansande David och den logiskt tänkande Thomas, båda är Jesu bröder.

Kung David dansade framför arken, när den fördes in i Davids stad och placerades i tabernaklets allraheligaste del.

Thomas kämpade inte bara med sin tanke. Han diktade ock­så hym­ner, bland annat till Kristi Kropps och Blods hög­tid. De sjungs när det allraheligaste sakra­men­tet bärs i pro­cession, och in­för det Nya Förbundets tabernakel.

När Thomas sökte sig till dominikanerna rea­ge­rade hans adliga familj, som hade tänkt sig något ’fina­re’ än en tig­gar­orden för sin son. Thomas framhärdar i sin vilja och blev lärare för hela Guds familj.

Jesu mor och hans bröder sökte efter Jesus, men hans uppdrag fördes vidare, ut i den större familj som "gör Guds vilja". 

Efter att under en mässa hade fått en vision kallade Tho­mas allt han tänkt och skrivit "idel halm". Tomas Merton berättar om det, men tilläg­ger: "Akta er för den som säger att skolas­tisk teologi är idel halm innan han har be­svärat sig med att läsa något av den".

Det råder ingen motsättning mellan tro och förnuft, mellan tanke och dikt, mellan logik och dans. Men de får inte blandas ihop hur som helst.

När den oordnade känslan får styra förnuftet av­stan­nar både den andliga tillväxten och samtalet mellan människor. Tron övergår och fullbordar förnuftet, men strider inte mot det.

”Mitt hjärtas tanke skall vara förstånd”, sjunger David. ”Vi tänker Kristi tankar”, säger aposteln.

Människan är kallad att med både kropp och själ för­härliga Gud.

                                                                                                           pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar