Kortpredikan 28 januari 2021, S. Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

Kortpredikan 28 januari 2021, S. Thomas av Aquino, präst och kyrkolärare

Heb 10: 19-25; Ps 24: 1-4b, 5-6; Mark 4: 21-25

”Ge akt på det ni hör”, säger Jesus.

Thomas av Aquino är känd för sitt tänkande, men han gav akt på det han iakttog med alla si­na sinnen, också i naturen. I allt såg han tecken som pekade i en enda riktning.

Thomas röst hörs fortfarande. ”Hela världen ekar av den”, som hans lärare Al­bertus Magnus förut­spåd­de.

Hans tankereda uteslöt inte att han också älskade av hela sitt hjärta. Vi märker det i hans böner, inte minst inför al­ta­rets all­ra­heligaste sakrament.

Vid slutet av sitt liv drabbades han av en vision. Då lägger han ner sin penna. Det han såg får honom att kalla allt han skri­vit för ”halm” i jämförelse med det han fick se.   

Han såg det Hebreerbreet för­kunnar om den store överste­präs­ten, som genom sitt offer har öppnat en levan­de väg in i Guds hus.

Han kunde instämma i uppmaningen: ”Låt oss träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet.” Och: ”Låt oss fortsätta att bekänna vårt hopp”.

Enligt Jesus hänger framtiden på att lär­jungen fort­sät­ter att hö­ra. ”Måttet” på lärjungens hörande avgör gåvans stor­lek. ”Den som har, han skall få, men den som inte har, (under­förstått: inte lyssnar) från honom skall tas också det han har”.

Efter sin vision fick Thomas också höra Kristus tala från kruci­fixet: ”Thomas, du har skrivit väl om mig, vilken lön vill du har för dina mödor?” Thomas svarade: ”Ingen annan, Herre, än dig själv!”

Allt är koncentrerat i den heliga liturgin. Vi ”ger akt på det vi hör” för att våra ögon och hjärtan skall öppnas för den gåva som är han själv.

                                                                                                              pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar