Sankt Norbert av Xanten, biskop

Kortpredikan 6 juni 2020, S. Norbert av Xanten, biskop – Nationaldagen

Det finns skäl att tacka för vårt land, vårt språk och vår historia, för na­tur och kultur, för fred och frihet, för att den kristna och ka­tolska tron predikades och fick fäste i Sverige. Men ingenting är självklart. Allt kan tas ifrån oss. Låt oss be för vårt land! Paulus ”besvär” sin lärjunge Timotheos att ”pre­­di­ka ordet i tid och otid, tålmodigt och med ständig undervis­ning”. ”Det kom­mer en tid”, säger han, ”då man inte längre vill lyssna till den sunda lä­ran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kli­ar i dem att få höra så­dant som de ön­skar. De slår dövörat till för sanning­en och vänder sig till legen­derna”.

Kortpredikan 6 juni 2019, Nationaldagen, S. Norbert av Xanten

Det finns skäl att tacka för vårt land, vårt språk och vår historia, för na­tur och kultur, för fred och frihet. Inte minst Skåne har i gångna tider hemsökts av ödesdigra krig. Låt oss be för vårt land! Till vår historia här i Skåne hör premonstratenserna, vars grundare Nor­bert av Xanten (d. 1134) vi firar idag. Redan 1155 byggde hans bröder klostret i Tu­ma­thorp utanför nu­var­ande Simrishamn och ver­kade där nästan 400 år.