Sankt Matteus, Apostel och Evangelist

Kortpredikan 21 september 2023, Matteus, apostel och evangelist

Vår Herre förenar sådant som för oss lätt går isär. Yttre och inre, svaghet och styrka. Evangelisten berättar om den yttre händelsen. Jesus säger till Matteus: ”Följ mig! Och Matteus steg upp och följ­de honom.” Men redan i den yttre händelsen finns en inre. Den yttre rösten nådde in i Mat­­te­us hjärta när han satt utanför tullhuset.

Kortpredikan 21 september 2021, Matteus, apostel och evangelist

Evangelisten berättar om den yttre händelsen. Paulus beskri­ver den inre, vad som sedan händer i Kristi kropp, när den växer till. Vi hör och ser det yttre. ”Jesus säger: Följ mig! Och Matteus steg upp och följ­de honom.” Vi kan höra Jesu röst och vi kan före­ställa oss hur Matte­us bryter upp från sitt gamla liv. Men redan i den yttre händelsen finns en inre. Den yttre rösten nådde in till Mat­­te­us hjärta.

Kortpredikan 21 september 2019, Matteus, apostel och evangelist

​​​​​​​”Följ mig!” En nyutkommen bok på svenska har på sitt omslag en känd bild av dagens evangelium. Konstnären fångar ögonblicket just när Je­sus pekar på Matteus och säger: ”Följ mig!” Matteus verkar chockerad och förvirrad. ”Jag? Det kan inte vara mig du menar.” Han pekar på någon som sitter bredvid. Men vi vet att han steg upp och följde honom.