Sankt Johannes av Korset

Predikan på minnesdagen för S:t Johannes av Korset, 14 december 2020

Kära bröder och systrar, när vi läser Johannes kända skrifter, Bestigningen av Berget Karmel, Levande kärlekslåga eller Själens dunkla natt och hans dikter, försöker vi kanske uppnå något av vad denne mystiker och kyrkolärare har uppnått. Det är gemensamt för alla de stora helgonen, Franciskus också, att de ger oss en målinriktning, en slags bild av fullkomlighet som är mer än ett ideal därför att det kräver det absoluta och fordrar de absoluta ansträngningarna.

Predikan på minnesdagen för Johannes av Korset 2018

I dag när vi får fira minnet av den helige Johannes av Korset görs en jämförelse med Johannes Döparen. Han varken åt eller drack och var klädd i kamelhår. Vi får bilden av en Guds profet som vittnar om Gud genom sin totala världsfrånvändhet: han valde öknens hårda villkor för att förkunna nådens tid för Guds folk, nådens tid därför att folket, utan omvändelse och försakelser, inte skulle kunna se Guds rike förverkligat. Han blev martyr för Guds heliga lag. Han förbjöd Herodes äktenskapsbrott och blev drottningens dödsfiende.

Predikan på minnesdagen för S:t Johannes av Korset 2015

Påven Franciskus brukar uppmana de troende att då och då bara ställa sig framför ett kors och betrakta det länge. Vill vi se Jesus måste vi också se korset. Helgonet vi minns i dag valde korset som sitt identitetsnamn. Inte bara se korset utan vara det. Vara av korset! Av fri vilja lida med den korsfäste! Det är för världen en dårskap, men för de kallade och trogna en vishet.