S. Paulus av Korset, präst

Kortpredikan 19 oktober 2021, S. Paulus av Korset, präst (d. 1775)

Något grundläggande i tillvaron har gått fel. Från början. Alla lider av det, men få vill höra talas om grundorsaken. Vem vill höra om ursyn­den? Allra minst som apos­teln Paulus uttrycker det. ”Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden dö­den, och så nådde döden alla män­niskor därför att de alla syndade”. Alla människor är Adams barn. Mot det står den nye Adam, Kristus, vars lidande lydnad öppnar vägen till liv för alla.