S. Frans av Sales, biskop, kyrkolärare

Kortpredikan 24 januari 2023, S. Frans av Sales, biskop, kyrkolärare

”En skugga av det goda som skall komma.” Hebreerbrevet jämför det första förbundets många offer med det nya förbundets enda och fullkomliga offer. Olikheten blir tydlig, näs­­tan en kontrast. Ändå fanns det nya redan i det gamla, om än bara som en skug­ga. ”Det nya är fördolt i det gamla.”