S. Erik, Konung och Martyr, Sveriges Skyddspatron

Kortpredikan 18 maj 2022, S. Erik, Konung och Martyr, Sveriges Skyddspatron

Kristi Himmels­färds dag år 1160. Enligt traditionen stannade kung Erik kvar i mäs­san tills den var slut, trots att han fått besked om att fienden när­ma­­­­de sig. Han fick inte tid att ordna sina trupper och stu­pade i striden. Han stannade i mäs­san. Han visste att mässan gjorde Jesu lid­ande, offer och se­ger närvarande.

Predikan 18 maj 2022, S. Erik, Konung och Martyr, Sveriges Skyddspatron

Vårt katolska Sverige har av Guds nåd fått många helgon och ett av dem är Erik, kung av Västergötland, och gift med Kristina. Han är vårt skyddshelgon och hans reliker finns i Uppsala domkyrka. Hans dödsdag var på Kristi Himmelsfärdsdagen den 18 maj 1160. Det är festdag i hela kyrkan i Sverige och högtid i biskopens Domkyrka i Stockholm som bär Eriks namn.

Kortpredikan 18 maj 2021, S. Erik, Konung och Martyr, Sveriges Skyddspatron

Kristi Himmels­färds dag år 1160. Enligt traditionen stannade kung Erik kvar i mäs­san tills den var slut, trots att han fått besked om att fienden när­ma­­­­de sig. Han fick inte tid att ordna sina trupper och stu­pade i striden. Han stannade i mäs­san. Han visste att mässan gjorde Jesu lid­ande, offer och se­ger närvarande.