S. Elin av Skövde, martyr

Kortpredikan 30 juli 2022, S. Elin av Skövde, martyr

Den saliga Elin anklagades och dömdes av människor, men un­derverk vid hennes kropp bevisade hennes oskuld. (1100-talet) Den salige biskopen Brynolf av Skara skrev en tidegärd till hen­nes minne. Profeten Jeremia anklagades av ”prästerna och profeterna för att ha profeterat om Jerusalems öde, men ”furstarna och allt folket” ville skona honom. De förstod att han talat i Herrens namn.

Kortpredikan 30 juli 2021, S. Elin av Skövde, martyr

Judarnas högtider hade sitt ursprung i fester som herdar och åker­bruk­are firade. De fylldes med nytt inne­håll när Gud befriat folket ur Egyp­ten och in­gick förbund med dem. De största var pås­ken, veckohögti­den, som blev vår pingst, försoningsdagen och löv­hyddohög­tiden på hösten. Detta i sin tur når sin fullbordan när kyrkans heliga år växer fram. Hel­gon­festarna, i sin tur, är Andens frukter av Kristi uppenbarel­se.