S. Bernhard av Clairvaux, abbot och kyrkolärare

Kortpredikan 20 augusti 2021, S. Bernhard av Clairvaux, abbot och kyrkolärare

Den helige Bernhard är en av kyrkans stora lä­ra­re och kyrkoför­ny­are. Någon har sagt att han bar hela 1100-talet på sina axlar. Under hans ledning grunda­de Clairvaux 68 kloster, bland annat i Al­vast­­ra och Ny­da­­la. Hans umgänge med den heliga skrift är hisnan­de, hans bilder och ut­tryck sen­suella och drastis­ka, vackra och välsmakande. Han bekräftar pro­feten Hese­ki­els ord om att Gud vill ge folket ett nytt hjärta och låta en ny ande kom­ma i de­ras bröst.