Kristi Förklaring - årgång C

Kortpredikan 6 augusti 2019, Kristi Förklaring

”Medan han bad förvandlades hans ansikte.” Vi anar Jesu intima och person­liga förhållande till Fadern. Han ber och hans ansikte förvandlas. Vi ser inte bara ett ljus, utan ett ansik­te. I Gud finns inget opersonligt. Faderns ljus lyser i Sonens ansik­te. Jesus har tagit med sig tre av sina lärjungar upp på ber­get. De vittnar om vad de har sett och låter hela kyr­kan höra evangeliet.