Kortpredikan 6 augusti 2019, Kristi Förklaring

Kortpredikan 6 augusti 2019, Kristi Förklaring

Dan 7:9-10,13-14; Ps 97:1-2,5-6,9; Luk 9:28b-36

”Medan han bad förvandlades hans ansikte.”

Vi anar Jesu intima och person­liga förhållande till Fadern. Han ber och hans ansikte förvandlas.

Vi ser inte bara ett ljus, utan ett ansik­te. I Gud finns inget opersonligt. Faderns ljus lyser i Sonens ansik­te.  

Jesus har tagit med sig tre av sina lärjungar upp på ber­get. De vittnar om vad de har sett och låter hela kyr­kan höra evangeliet.

Anden drar kyrkan in i Sonens förhål­lan­de till Fa­dern. 

Förvandlingen skedde när han bad.

Kyrkan följer honom.

När hon ber eukaristin förvandlas hon.

Vi hör, ber och ser, för att förvandlas.

”Medan han bad förvandlades hans ansikte.”

”Låt det himmelska brödet göra oss alltmera lika din älskade Son, som denna dag på det heliga berget visade till vilken härlighet du har kallat oss.”

                                                                                                          pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar