Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet

Kortpredikan 8 december 2023, Jungfru Marias Utkorelse och fullkomliga Renhet

Maria sjunger profetiskt att alla släkten skall prisa hen­ne salig. Steg för steg har kyrkan förstått hennes roll i frälsningen. Därför kan Anselm, benediktinen i Canterbury, säga: ”Gud, som har frambringat allt, ville själv fram­­­­gå ur Maria”. Hon blir det kraftigaste värnet för inkarnationens verklighet. ”Gud födde ho­nom (Logos, Guds eviga Ord), genom vilken allt har bli­vit till. Ma­ria födde honom, genom vilken allt har blivit frälst.”

Predikan 8 december 2023, Jungfru Marias Utkorelse och fullkomliga Renhet

Kära bröder och systrar, När vi som katoliker talar om vår tro på Maria, och den tydliga katolska läran om henne, svarar den ännu icke troende ofta, ”Det är bara en myt” och den typiske protestanten inte ovanligt, ”ja, det kan ni säga, men var står det i Bibeln, att Maria är Guds Moder, utan synd sedan sin födelse, och upptagen i himlen?” Som svar på det kan vi säga åtminstone tre saker. Till agnostikern (1): ”Den som tvivlar ställer alltid frågor och söker sanningen. Många tvivlare har funnit sanningen i den Katolska kyrkan”.

Kortpredikan 8 december 2020, Jungfru Marias Utkorelse och fullkomliga Renhet

Maria visste och sjunger profetiskt att alla släkten skall prisa hen­ne salig. Steg för steg har kyrkan förstått hennes roll i frälsning­en. Ängelns hälsning, ”Var hälsad, du högt benådade”, rymmer mer än en vördnadsfylld hälsning. Maria är helt fylld av nåd från första ögon­blicket av sin tillbli­velse.