Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet

Kortpredikan 8 december 2022, Jungfru Marias Utkorelse och fullkomliga Renhet

Månen i sin fulla glans! Det var morgonens gåva denna dag. Det är också en bild för dagens högtid, Jungfru Marias Utkorelse och full­kom­liga Renhet. Redan Höga visan såg det: ”Vem är hon som träder fram som morgon­rod­na­den i sin uppgång, vacker som månen, utvald som solen?”

Kortpredikan 8 december 2020, Jungfru Marias Utkorelse och fullkomliga Renhet

Maria visste och sjunger profetiskt att alla släkten skall prisa hen­ne salig. Steg för steg har kyrkan förstått hennes roll i frälsning­en. Ängelns hälsning, ”Var hälsad, du högt benådade”, rymmer mer än en vördnadsfylld hälsning. Maria är helt fylld av nåd från första ögon­blicket av sin tillbli­velse.