Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 december 2021. Hur lyssnar vi på Gud?