Pater Joseph Maria Nilsson. Predikan den 8 december 2022. Att ställa hela sitt liv till Guds förfogande